Nye Stigninger efter Konsolidering?

Ugens Aktie er bulkskibsrederiet Golden Ocean

Golden Ocean er noteret både på OSBX (Oslo) og Nasdaq.

Kursen på Analysetidspunkt NOK 98,20 / USD 9,5 pr aktie.

Golden Ocean er et af verdens største bulk rederier med 72 skibe (46 capesize / 26 panarmax) og 8 nybygninger (kamsarmax) og 8 inchartrede capesize

Nybygningsordrer på laveste niveau i 30 år og intet tyder på en hurtig bedring.

Endvidere henvises til Golden Oceans årsregnskab for 2022 og præsentation 2022

Golden Ocean har en høj pay out ratio. de seneste 4 kvartaler er der i alt udbetalt NOK 16,25, og har afkastet været imponerende 16,6 pct. i direkte afkast. BørsUdsigten gør opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for at historiske afkast kan benyttes fremadrettet.

Golden Ocean er velkonsolideret med en gældsprocent til NAV på lige under 45 pct.

 

Teknisk Vurdering (Først Marked – Dernæst Den Individuelle Aktie (;-D)

Raterne er 4 doblet i løbet af Q1 2023, hvilket kan ses af Baltic Dry Indexet.

Markedet Golden Ocean befinder sig i kan aflæses overordnet i Baltic Dry Index, der giver en indikation på udviklingen.

Teknisk ligner det begyndelsen til en omvendt skulder – hoved – skulder formation (SHS)

Brud af 1650 niveauet og 2050 niveauet udløser købesignaler, og brud af 975 niveauet udløser stop loss.

BørsUdsigten vurderer, at der er størst chance for et brud op på de nuværende dagschart – og de “gyldne” kryds indikerer rygvind på cykelstien 😉

 

Baltic Dry Index: Dagschart

 

Golden Ocean Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for Golden Ocean, er der tale om en negativ konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Brud af 100 niveauet bekræfter forventningen. Salgssignal udløses ved brud af 96 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er ren optrend (rygvind på cykelstien), hvilket udløser en Buy on Dips strategi (med tæt stop loss) eller af vent brud af den faldende trend i 100 niveauet (bekræftet), der udløser brud af en tertiær konsolidering, og mindst en konsolidering.

BørsUdsigten’s strategi er afvent køb indtil bekræftede købesignaler

BørsUdsigten’s målzone – såfremt der kommer et bekræftet købesignal – 150-60 niveauet (Ingen Garanti)

Golden Ocean: Dagschart

BørsUdsigten tager forbehold for fejl og udeladelser

BørsUdsigten ejer aktier i Golden Ocean

Analysen/vurderingen vil ikke blive fulgt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.