Nye signaler i bankerne

Efter et par måneder i salg har bankaktierne igen fundet købssignalerne. Blandt de nordiske banker blev der etableret 7 nye købssignaler ud over de 11 banker der er i køb. I ugen der er gået, har Danske Bank fremlagt en ny strategi som er taget vel imod i markedet.

På dagsniveauet har Danske Bank-aktien etablerede købssignal i Bollingerkanalen i midten af maj. I slutningen af maj etablerede de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage et Golden Cross. Nyheden og den ændrede strategi i banken har givet et gap i grafen i niveauet 148,80-154,15.


På ugebasis etablerede Bollingerkanalen et købssignal i sidste uge. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross i den kommende uge.

Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har bevæget sig fra 30 til 74 på 5 uger. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er over middelværdien på 0.
Modstandsniveauet 160 – 165 test i øjeblikket og det er anden gang i år. Første gang var i marts. Tilbage i 2016 var niveauet et støtteniveau i en bundformation.

Nærmeste modstandsniveau er ved 180 og herefter i niveauet 195, mens der er støtte i niveauet 150 og herefter i niveauet 135.

Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.

 

Prisfald på analyseprogrammet Vikingen

Priserne er faldet på alle Vikingprogrammerne, hvilket giver dig mulighed for at følge med i markedet til endnu lavere pris end tidligere.

Vikingen Mini: Ny pris er 495 kr. mod 579 kr.

Der er 5 analysemodeller som blandt andet dækker kursgraften, Momentum og RSI.
Databasen består af alle de store nordiske aktier med regnskabstal på alle samt 27 internationale indeks som S&P 500, Nasdaq, DAX og EuroNext 100.

Se de nye priser på Vikingen – tryk her.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.