Nikkei er oppe med 23 pct. i år

Nikkei var oppe og teste 32.500, men indekset tabte Momentum torsdag og faldt tilbage til niveauet 31.641. Der er fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage holder fortsat købssignalet.

På ugebasis er der fortsat købssignal i alle modellerne. RSI er i 88 på ugebasis. Den samme positive tendens ses i både MACD og Momentum.
Nærmeste modstandsniveau er ved 34.000 og herefter i niveauet 35.000, mens der er støtte i niveauet 31.000 og herefter i niveauet 30.000.

Er TINA tilbage?

Er TINA tilbage? Inflationen udhuler afkastet for obligationer og ejendomme, så alternativet er aktier.

Tirsdag var det danske marked tilbage på kontoret. Der var fokus på de tunge selskaber indenfor medicinal- og ingrediensområderne. Der var stigninger til både Novozymes og Chr. Hansen.
Teknisk handles Novozymes vandret i niveauet 340-370. På dagsniveauet er der salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen med de glidende gennemsnit 8 og 24 dage.

På ugebasis har de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etableret et Golden Cross, mens Bollingerkanalen fortsat er i salg. Den vandrette formation har trukket op i de tre indikationsmodeller: MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 48. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis. Momentum er ligeledes stigende, men hastigheden er aftagende. Aktien er på kandidatbænken.

NKT kunne tirsdag bekræfte kabelordre til vindmølleparken East Anglia Three. Den stigende tendens i aktien de sidste 14 dage betyder, at gappet fra februar er lukket. Der er købssignal både på dags- og ugebasis i Bollingerkanalen og kursgrafen. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 73. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis. Momentum er fortsat i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er 460 og man skal tilbage til 2001 for at finde aktiekursen i det niveau Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer aktier i selskabet via Millionærklubbens portefølje).

Onsdag præsenterede Danske Bank en ny strategiplan, hvor man blandt andet siger farvel til det norske privatmarked og vil fokusere mere på forretningen i Finland, Sverige og Danmark. Danske Bank lover også et større udbytte og øger forretningen af egenkapitalen. Det forventes, at Danske Bank kan sælge sin norske virksomhed for 5,8 mia. kr. Danske Bank steg 11,8 pct. I sidste uge etablerede Bollingerkanalen et købssignal og RSI har ramt 73. Aktien ser interessant ud på niveauet.

I den anden ende var det Lundbeck som tabte 4,2 pct. Aktien er også år til dato steget 38 pct. Den sidste måned har aktiekursen bevæget i niveauet 36-38. Trenden er stigende, så man kan bruge tilbagefaldene til at samle op, da aktien fortsat ser interessant ud. Næste modstandsniveau er ved 47 (bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).

Torsdag var der fokus på Asetek som onsdag aften opjusterede forventningerne. Det fik aktien til at stige med 26 pct. Der blev etableret nyt købssignal i aktien i midten af april i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et købssignal i de glidende gennemsnit på ugebasis. RSI har ramt 65. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Regnskab i den kommende uge er Agat Ejendomme om torsdagen som eneste danske regnskab i denne uge. Markedet er de kommende uger afhængig af udviklingen i nøgletallene, indtil der kommer kvartalsregnskaber i starten af juli fra de amerikanske og svenske selskaber.

Agat Ejendomme-aktien bevæger sig vandret i niveauet 1,9-2,1. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum falder, mens RSI stiger og har ramt niveauet 52.

C25-indekset holder fast i den stigende trend, men der er divergens mellem signalerne på dagsniveauet. De glidende gennemsnit på 8 og 24 har etableret et Death Cross for 3 dage siden, mens Bollingerkanalen har etableret et nyt købssignal.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen som blev etableret i slutningen af april. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i midten af december.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er fortsat den faldende tendens og er nu under 50. Men Momentum er stigende og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er faldende, men er fortsat over middelværdien på 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveau 2000. Der er støtte i niveauet 1800 og herefter i niveauet 1750.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.