Ny redningspakke til markedet

Den Europæiske Centralbank er klar med en ny regningspakke med opkøb af aktiver og samtidig holdes renten i ro. Om det igen kan virke det vil tiden vise.

Pandora gav investorerne ro i maven og samtidig købte finansdirektøren og den administrerende direktør 6 og 12 mio. aktier. Det har sendt aktien op både tirsdag og onsdag. Kursmæssigt bliver modstandsniveauet 300 testet. Næste modstandsniveau er ved 350 og herefter i niveauet 400, mens nærmeste støtteniveau er ved 220. Den stigende tendens i kursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis og Momentum på månedsniveauet. Anbefaler køb på niveauet. Bemærk jeg ejer aktier i selskabet.

Onsdag var der udsalg af Matas-aktien på markedet med et fald på over 7 pct., og det skal ses i lyset af et regnskab, der viste en stabil omsætning, mens EBIT blev godt 3 mio. kr. lavere end samme periode året før. Teknisk betyder faldet, at RSI har ramt 20 og MACD er under 0. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og signalmodellerne er i salg. Nærmeste støtteniveau er ved 57-58, mens nærmeste modstandsniveau er ved 70-72. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Netcompanys meddelte onsdag, at man måtte nedjustere sine forventninger til det kommende år. Det fik aktien til at falde med godt 3 pct. om morgenen, men som i løbet af dagen rettede sig og sluttede . Aktien etablerede en topformation i juli i niveauet 280. I slutningen af juli blev der etableret et salgsignal på dagsniveauet og det er blevet bekræftet i begyndelsen af august på ugebasis. RSI har ramt 40 og MACD er under 0. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Støtteniveauet omkring 200 skulle gerne holde.

MT Højgaard kunne onsdag meddele, at man havde vundet en kontrakt til Syddansk Universitet i Odense på 298 mio. kr. Teknisk har aktien stabiliseret sig i niveauet 70-80. De glidende gennemsnit har netop etableret et ”Death Cross” i begyndelsen af august. De tre indikationsmodeller er alle faldet tilbage på ugebasis. MACD er under 0 og RSI har ramt niveauet 35, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Momentum fortsætter den stigende tendens på månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 55, mens nærmeste modstandsniveau er ved 90. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Torsdag var der regnskab fra GN Store Nord og Ambu. GN Store Nord opjusterer forventningerne for begge forretningsområder Audio og Hearing, men markedsdeltagerne brugte den positive historie på at sælge ud.

Per Aarsleff kommer med regnskab i næste uge. Aktien etablerede en topformation i niveauet 240- 245 i juni og siden har aktien været i en faldende tendens og har nu ramt niveauet 210-215, hvor der er støtte fra tidligere tider. På dagsniveauet er der etableret et købssignal og de tre indikationsmodeller har etableret en bundformation, hvilket gør, at aktien bør tages med på kandidatbænken. Nærmeste modstandsniveau er ved 245 og herefter i niveauet 300.

I den kommende uge kommer der regnskab fra Firstfarms, Per Aarsleff, RTX og Royal Unibrew tirsdag. Onsdag kommer Orphazyme og Sydbank. Torsdag er det Sanistål og STG.

Nyt signal i C25.

25-indekset fortsætter den stigende tendens og det har givet et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit. Den positive stemning har bredt sig til ugebasis og givet købssignal i Bollingerkanalen. Der er en positiv tendens i MACDRSI og Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1160 og herefter i niveauet 1200, mens nærmeste støtteniveau er 1120 og så i niveauet  1090


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.