Ny Alla Tidars Högsta (ATH)

BørsUdsigten: Konsolidering i S&P500! Ny Optrend i C20!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres lavere med fald på mellem 0,0 pct. og 0,9 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede højere med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct., når vi lægger de morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lidt højere nu til morgen, onsdag.

 

Regnskabssæson:

Den danske regnskabssæson åbner for alvor med regnskaber fra Novozymes og Ringkøbing Landbobank, onsdag. Torsdag: Topdanmark, NNIT og Nordea. Topdanmark vil nok lægge sig op af regnskabet fra Tryg, der har offentliggjort Q3 regnskab tidligere på måneden.

 

Sabiti (gentagelse)

Endnu ingen udmeldinger fra Iran omkring eksplosionen i Sabiti. Tankeren ligger for øjeblikket ved flådestationen på øen Kharg i den persiske golf (AG), hvorfor gentages:

BørsUdsigten afventer fortsat udmeldinger fra Iran om årsagen til eksplosionerne på den iranske tanker Sabiti.

Sabiti nåede søndag havn efter at være ramt af eksplosioner; mens det sejlede i det røde hav. Her skal den undersøges den for et formodet missilangreb.

Der kan være tale om et piratangreb. Der kan være tale om et angreb fra Saudi Arabien – men hvorfor i det Røde Hav – eller der kan være tale om en eksplosion (hændeligt uheld). Svaret kommer nok snart. Om det så er et sandfærdigt svar får vi nok aldrig rede på.

Ligegyldigt hvad, forventer BørsUdsigten en optrapning af krisen i mellemøsten.

Det første offer i en konflikt er altid sandheden.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede tirsdag med et fald på 0,4 pct. (10,73 point) i indeks 2.995,99.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.096), er angrebet på ATH (All time high) i 3.025,86 fra den 26. juli udskudt – der skal samles flere kræfter.

Skal vi have et brud (bekræftlese af den positive trend) eller en dobbelt top. Et bekræftet købesignal ved brud af 3.026, indikerer en test af 3.300 niveauet. Chartformationen er dog ikke endeligt bekræftet!!

Der er opstået gap mellem 2.963 og 2.949 niveauerne. Det forventes lukket i den nærmeste fremtid. Det trækker negativt.

Der er fortsat tale om en 4 måneders sidelæns konsolidering med en toplinie i 3.026 niveauet, og en bundlinie i 2.840 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.920 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.996 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.948 niveauet. Stop Loss ved brud af 2.905 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 1,2 pct. (11,91 point) i 1040,99.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, fik vi en bekræftet vending ved bruddet af 1.032 niveauet, og en bekræftelse af optrenden. Sekundært er der fortsat tale om en ren optrend, selvom der tabes momentum.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.032 niveauet. Stop loss ved brud af 1.028 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Genkøb ved brud af 1.050 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,2 pct. (4 point) i indeks 1.728 – er der tale om en yderligere acceleration der næsten er blevet eksponentiel.

Ny Alla Tidars Högsta!! (ATH)

Der er tale om udbrud af en 4 1/2 år gammel toplinie, hvilket har udløst et meget stærkt købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt en lang position ved bruddet af 1.603 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.697 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.635 niveauet. Stop loss ved brud af 1.617 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,1 pct. (7 point) i indeks 12.755 – er der igen blæst til angreb efter en kort opbremsning. Der er fortsat tale om positiv trend. Angrebet på støttelinien i 12.630 niveauet, blev afvist, og trenden genoptaget.

Der er udsendt et stærkt købesignal ved bruddet af 12.630 niveauet, og dermed en indikation om en test 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.213 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.660 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.473 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.500 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,715) til morgen, onsdag, er der tale om en opbremsning / konsolidering af en bekræftet negativ trend (konsolidering). Bruddet af 6,74 niveauet har udløst et EXIT signal på USD. Nyt EXIT signal ved brud af 6,685 niveauet. Tertiært købesignal ved brud af 6,715 niveauet (testes NU).

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en lidt længere topformation, og der er stor risiko for, at USD skal falde yderligere.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Genkøb ved brud af 6,715 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,79 niveauet. (købt i 6,74 niveauet). Genkøb ved brud af 6,85 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Den iranske VLCCer – Sabiti- der blev ramt af en eksplosion i det Røde Hav, er nu nået Iransk Havn (Flådestatonen på øen Kharg). Vi må formode at der kommer en udmelding om årsagen i løbet af de kommende dage.

Ser BørsUdsigten på UK Brent (59,4) til morgen, onsdag, er der tale om en tertiær optrend, hvor presset kommer fra neden. Brud af 60,5 udløser købesignal. Brud af 59 udløser salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 59,3 niveauet. Stop loss ved brud af 59 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 60 niveauet (solgt i 64,2 niveauet). Stop loss ved brud af 57,6 niveauet. Strategi: Køb.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.