En god og dårlig nyhed fra Bavarian Nordic

Fredag eftermiddag måtte Bavarian Nordic meddele, at man ikke havde opnået de forventede data for produktet mod blærekræft. Den kedelige nyhed fik aktien til at falde.

Kursgrafen på ugebasis.

Mandag meddelte selskabet, at man havde købt to vacciner fra GlaxoSmithKline. Begge vacciner bliver i dag solgt og vil derfor generere en omsætning i Bavarian Nordic. Den ene vaccine er mod hundegalskab og den anden er mod vesteuropæisk flåtbåren hjernebetændelse. Sidstnævnte har været i hastig vækst grundet klimaforandringerne, da den manglende frost gør, at flåterne overlever.

MACD er under 0.

Teknisk betød mandagens meddelelse, at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og det lange glidende gennemsnit bliver testet som en støttelinie i øjeblikket. Faldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i niveauet 42-44 og MACD har ramt 0.

Momentum er faldende på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 160 og skulle gerne holde som støtteniveau, mens nærmeste er ved 190 og herefter i niveauet 220.

Vi holder aktien i porteføljen, da der snart kommer nyheder om RSV-vaccinen.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.