Ny all time high i C25

Den gamle top fra november 2017 er blevet passeret i denne uge og det giver ofte lidt højdeskræk, så markedet vil konsolidere sig i det nuværende niveau, før det kan kravle højere op. Valget den 12. december i England bliver interessant.

DFDS måtte i forbindelse med deres kvartalsregnskab nedjustere forventningerne til væksten grundet usikkerheden omkring Brexit. Aktien fandt en bund i august i niveauet 212-216, men aktien i dag handles i niveauet 294-296. Der har været købssignal i aktien siden midten af september i både Bollingerkanalen og siden oktober i Parabolic-modellen. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i MACD, RSI og Momentum på ugebasis. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er 320, mens nærmeste støtteniveau er ved 260.

Tirsdag meddelte både Torm og DFDS, at man oplever forsinkelse på scrubber-installationerne. Torm ser forsinkelsen hos de store, da man kun kan gå til de store værfter og der er simpelthen overbooket. Kapaciteten er fuldt udnyttet, mens de mindre skibe har flere muligheder.

Torm var ligeledes regnskabsaktuel for 3. kvartal, der viste et mindre underskud og en stigende omsætning. Aktien har været i en stigende tendens siden august, hvor niveauet 46-47 blev testet og siden har aktien været i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 70 og herefter i niveauet 84, mens nærmeste støtteniveau er ved 60-61.

Ambu blev onsdagens store samtaleemne. Aktien startede dagen med at falde 5 pct. og rettedes sig og steg 25,2 pct. Stigningen onsdag betyder, at modstandsniveauet 130 blev testet, men i første omgang havde kursen ikke Momentum til at bryde igennem. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal på ugebasis i både Bollingerkanalen og Parabolic. Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller og Momentum på månedsniveauet. Aktien ser interessant ud på niveauet og tages med på kandidatbænken.

MT Højgaard fortsætter sin kamp for at øge overskuddet og styrke sin ordrebeholdning og samtidig har man sagt farvel til deres adm. koncerndirektør og skal skære 130-140 stillinger væk i koncernen.
Aktien har været i en sivende tendens efter aktien etablerede en topformation i marts i niveauet 85. I dag er aktien handlet op i niveauet 72-74 og det har givet købssignal på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på ugebasis, men der er endnu ikke etableret et ”Golden Cross”. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. Aktien ser interessant ud på niveauet (Bemærk at jeg selv ejer aktier i selskabet).

Danske regnskaber i den kommende uge: onsdag Vestjysk Bank og torsdag Bioporto og NKT.
NKT bevæger sig vandret i niveauet 115-130. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. På ugebasis har de tre indikationsmodeller tabt pusten og er faldet lidt tilbage. RSI har ramt niveauet 75. Momentum på månedsniveauet peger stadig opad, hvilket giver et positivt signal for en lang positiv tendens. Afvent regnskabet i næste uge.

Det danske hovedindeks på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og indekset er i en stigende trendkanal. Der er en mindre divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI har etableret en mindre topformation, mens der fortsat er en stigende tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 1300 og herefter i niveauet 1325, mens støtteniveauet er ved 1200 og herefter i niveauet 1150. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1140 som en støttelinie, der er værd at holde øje med.

 

DK Portefølje
Alm. Brand og Bavarian Nordic er med på salgslisten.

Nordisk portefølje

Så venter vi igen
Det går langsomt fremad med forhandlingerne mellem Kina og USA, og man har blandt andet på kylling-området indgået aftale om ikke at sætte told på, således at slagtede kyllinger i USA sendes til Kina og bliver forarbejdet og sendes retur til USA igen, så de kan ende på hylderne.

Det var blandede amerikanske nøgletal torsdag, da antallet af nytilmeldt ledige overraskede negativt med 225.000 mod forventede 215.000. Til gengæld steg producentpriserne med 0,4 mod forventede 0,3.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: The Home Depot, Medtronic, TJX, VMware, Target, Ross Stores Inc., Alcon og The Gap.

S&P 500 står stille efter pæn stigning.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og nu tester indekset modstandsniveauet 3100. Der har været købssignal i indekset siden midten af oktober i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 3050 på dagsniveauet.
På ugebasis er der ligeledes købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2975 som en støttelinie. Der er en positiv tendens i de 3 indikationsmodeller i RSI, Momentum og MACD. RSI er over 70.
Nærmeste modstandsniveau er ved 3200 og nærmeste støtteniveau er ved 3000.

Nasdaq følger med,

Nasdaq Composite tester modstandsniveauet 8500. På dagsniveauet har der været køb i signalmodellen siden midten af oktober og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af oktober. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 8100. Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie i niveauet 8000. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. Nærmeste modstandsniveau er ved 8500, mens nærmeste støtteniveau er ved 8300.

Strategi: Køb på det amerikanske indeks.

 

 

Nikkei holder sig over 23.000
Denne uge har indekset stået på en konsolidering i niveauet mellem 23.000 og 24.000. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsbasis og det glidende gennemsnit i modellen er blevet brudt nedefra. RSI holder sig oppe i niveauet 80. Nærmeste modstandsniveau er ved 24.000 og herefter i niveauet 25.000, mens nærmeste støtteniveauet er ved 23.000 og herefter i niveauet 22.500. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 21.750 som en støttelinie.

Det japanske indeks.

Strategi: Ændre fra køb til hold.

OMX Stockholm 30 har taget en pause i den stigende tendens på ugebasis. RSI har etableret en mindre topformation og har ramt niveauet 72, mens MACD endnu ikke har etableret en topformation, men er aftagende. Nærmeste støtteniveau er ved 1700 og herefter i niveauet 1650, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1800 og herefter i niveauet 1825.

Det svenske hovedindeks.

Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 1625 og det korte glidende gennemsnit er i niveauet 1700. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens
Strategi: Ændre fra Køb til Hold.

Orexo har haft et svært efterår, men aktien fandt støtte i niveauet 50-52 og tog et stort hop op i oktober. Aktien tester i øjeblikket modstandsniveauet 70. Nærmeste modstandsniveau er ved 80-85, som var en topformation i foråret og herefter i niveauet 100, mens nærmeste støtteniveau er ved 56- 58. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic.

Ser interessant ud på niveauet.

De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og der er en positiv tendens i signalmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsbasis har ligeledes løftet sig og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit og holder tendensen, så bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 3-4 uger. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Når DAX 15.000 før 2020.

Frankfurt DAX 30 har lagt sig på hylden ved 13.200. Der er købssignal på dagsniveauet og det samme gør sig gældende for ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 75 og Momentum har etableret en topformation på ugebasis, da indekset bevæger sig vandret. Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens, så der er lagt op til yderligere stigninger i den kommende tid. Nærmeste modstandsniveau er ved 13.500 og herefter i niveauet 14.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 13.000 og herefter i niveauet 12.700-12.800.
Strategi: Ændre til hold.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er Columbus, B&O og Scandinavian Tobacco Group (STG) .

Columbus har været i en faldende tendens siden september 2018, hvor aktien blev handlet i niveauet 18. I dag handles aktien i kurs 9, og man skal tilbage til 2016 for at finde aktiekursen i det niveau. RSI er på ugebasis er i niveauet 10-20 og har været i en faldende tendens siden månedsskiftet februar og marts. MACD har etableret en stigende tendens, men er endnu ikke over 0.

Kommer der en rebound før jul.

Signalmodellerne er i salg og har været det siden maj i Bollingerkanalen og i Parabolic har salgssignalet været der siden august. Aktien tages med på kandidatbænken.

B&O har ligeledes haft en faldende tendens frem til at aktien ramte niveauet 34. Siden har der været en mindre opgang, men kursfremgangen blev afvist i niveauet 40 og nu handles aktien i niveauet 36-38. Der er igen fremdrift i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er under 0 og RSI er under 30. Signalmodellerne har været i salg siden årsskiftet. Momentum på månedsniveauet har været faldende siden begyndelsen af 2018.

Ser svært ud for B&O

Nærmeste støtteniveau er ved 34, mens nærmeste modstandsniveau er ved 43-44. Momentum på månedsniveauet har etableret en svagt stigende tendens, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne er interesserede i aktien – den spekulative tager aktien på kandidatbænken, mens den langsigtede afventer udviklingen.

Scandinavian Tobacco Group fandt en bund i niveauet 72 i august og siden har aktien etableret en stigende tendens og blev handlet op i niveauet 84, men torsdagens regnskab skuffede markedsdeltagerne, så aktien blev handlet tilbage i niveauet 78-79. Købssignal på dagsniveauet er forsvundet med torsdagens tilbagefald og det lange glidende er blevet brudt oppefra. De tre indikationsmodeller har tabt pusten med dagens tilbagefald. RSI har ramt 40.

Hold øje med STG.

De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Golden Cross” for 6 uger siden. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 77.5. Momentum på månedsniveauet har en stigende tendens, selv om der har været et mindre set back i aktien den seneste måned, men nu stiger aktien igen. Anbefaler at man sætter aktien på kandidatbænken.

 

Ny styrke i olien   
Guldet har tabt pusten og er handlet ned til niveauet 1460. Faldet i guldet har givet et salgssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt oppefra, hvilket vil give et negativt billede af guldet som investeringsobjekt på kort sigt.

Guldet er faldet tilbage.

SEK/DKK: holder fast i den stigende tendens idet seneste bundformation ligger over den tidligere fra slutningen af oktober. Der er købssignal i signalmodellerne på ugebasis og de glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt nedefra. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et ”Golden Cross”.

EUR/USD: er faldet tilbage til niveauet 1,1, så der er stadig en faldende tendens i valutakrydset. Signalmodellen er fortsat i køb og har været det siden midten af oktober.

Metalmarkedet: Har tabt pusten idet bly, nikkel og tin alle er faldende, mens kobber og zink er stigende.

Landbrugsmarkedet: Har ligeledes tabt pusten efter flere ugers fremgang i majs, ris og sojamel. Der er fortsat en positiv udvikling i mælkepriserne sammen med kakao og bomuld.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens på ugebasis. Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Nærmeste støtteniveau er ved 56 og nærmeste modstandsniveau er ved 68.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.