Ny all time high i C25

Den gamle top fra november 2017 er blevet passeret i denne uge og det giver ofte lidt højdeskræk, så markedet vil konsolidere sig i det nuværende niveau, før det kan kravle højere op. Valget den 12. december i England bliver interessant.

DFDS måtte i forbindelse med deres kvartalsregnskab nedjustere forventningerne til væksten grundet usikkerheden omkring Brexit. Aktien fandt en bund i august i niveauet 212-216, men aktien i dag handles i niveauet 294-296. Der har været købssignal i aktien siden midten af september i både Bollingerkanalen og siden oktober i Parabolic-modellen. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i MACDRSI og Momentum på ugebasis. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er 320, mens nærmeste støtteniveau er ved 260.

Tirsdag meddelte både Torm og DFDS, at man oplever forsinkelse på scrubber-installationerne. Torm ser forsinkelsen hos de store, da man kun kan gå til de store værfter og der er simpelthen overbooket. Kapaciteten er fuldt udnyttet, mens de mindre skibe har flere muligheder.

Torm var ligeledes regnskabsaktuel for 3. kvartal, der viste et mindre underskud og en stigende omsætning. Aktien har været i en stigende tendens siden august, hvor niveauet 46-47 blev testet og siden har aktien været i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 70 og herefter i niveauet 84, mens nærmeste støtteniveau er ved 60-61.

Ambu blev onsdagens store samtaleemne. Aktien startede dagen med at falde 5 pct. og rettedes sig og steg 25,2 pct. Stigningen onsdag betyder, at modstandsniveauet 130 blev testet, men i første omgang havde kursen ikke Momentum til at bryde igennem. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal på ugebasis i både Bollingerkanalen og Parabolic. Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller og Momentum på månedsniveauet. Aktien ser interessant ud på niveauet og tages med på kandidatbænken.

MT Højgaard fortsætter sin kamp for at øge overskuddet og styrke sin ordrebeholdning og samtidig har man sagt farvel til deres adm. koncerndirektør og skal skære 130-140 stillinger væk i koncernen.
Aktien har været i en sivende tendens efter aktien etablerede en topformation i marts i niveauet 85. I dag er aktien handlet op i niveauet 72-74 og det har givet købssignal på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på ugebasis, men der er endnu ikke etableret et ”Golden Cross”. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. Aktien ser interessant ud på niveauet (Bemærk at jeg selv ejer aktier i selskabet).

Danske regnskaber i den kommende uge: onsdag Vestjysk Bank og torsdag Bioporto og NKT.
NKT bevæger sig vandret i niveauet 115-130. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. På ugebasis har de tre indikationsmodeller tabt pusten og er faldet lidt tilbage. RSI har ramt niveauet 75. Momentum på månedsniveauet peger stadig opad, hvilket giver et positivt signal for en lang positiv tendens. Afvent regnskabet i næste uge.

Det danske hovedindeks på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og indekset er i en stigende trendkanal. Der er en mindre divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI har etableret en mindre topformation, mens der fortsat er en stigende tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 1300 og herefter i niveauet 1325, mens støtteniveauet er ved 1200 og herefter i niveauet 1150. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1140 som en støttelinie, der er værd at holde øje med.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.