Novozymes med nyt signal

Et af de danske selskaber som har fået øget fokus i forbindelse med krigen i Europas kornkammer er Novozymes der arbejder indenfor flere områder som støtter op om landbruget og fødevareproduktion.
Teknisk var aktien i en faldende tendens fra januar til slut februar, hvor aktien gik fra kurs 540 til 380. Siden har aktiekursen rettet sig og nu handles aktien i niveauet 440.

Der er nu etableret en svagt stigende tendens de sidste par uger. Bund 1 i niveauet 380 i februar og bund 2 i marts 390. To gange er modstandsniveauet 445-450 blevet testet men ikke brudt.

Nu stiger aktien igen, og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er dog stadig under 0 og RSI er ved 42. Momentum på ugebasis er stigende og har været det siden begyndelsen af februar, mens Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens og har været det siden slutningen af august.

Nærmeste modstandsniveau er ved 475 og herefter i niveauet 510, mens der er støtte i niveauet 415 og herefter i niveauet 380-385. Aktien ser interessant ud på niveauet.  


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.