Norge er andet end laks, shipping og olie

Det norske marked er kendetegnet ved, at en stor del af indekset er afhængigt af udviklingen i laks, shipping og olie-aktierne.

Yara har i april og juli etableret bund i niveauet 320 og siden er aktien kørt op til niveauet 350- 380, hvor aktien handles i øjeblikket.  Korrektion i aktiemarked trak også kursen ned på Yara hvilket fik signalmodellen Bollinger til at så i salg og de glidende gennemsnit på ugebasis (8 og 24) blev kortvarigt brudt men nu lige kursudvikling over det lange glidende gennemsnit. Faldet i kursen har ligeledes ramt den positiv udvikling i MACD, Momentum og RSI. RSI er under 50 på ugebasis.
På dagsniveauet har de sidste par dages positive tendens i markedet været med til at trække kursen op i Yara-aktien så der er etableret købssignal i signalmodellen Bollinger og i de glidende gennemsnit har etablerede et ”Golden Cross”.

Dobbelt bund i Yara.

Nærmest modstandsniveau er ved 400 og herefter i niveauet 455. Mens nærmest støtteniveau er ved niveauet 350-355 og herefter i niveauet 315-320.
Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens hvilket bekræfter den overordnet tendens i aktien.

 

Schibsted var i en stigende tendens frem til oktober hvor aktien blev ramt af korrektion i markedet. Faldet i aktiekursen betød salgssignal i flere signalmodeller på ugebasis mens de glidende gennemsnit bestod testen som støttelinje i niveauet 260.
Siden slutningen af oktober er aktiekursen steget og det har givet fornyet købssignal på dagsniveauet i flere modeller. De seneste par dages stigning betyder at MACD, RSI og Momentum har etablerede bundformation på ugebasis. RSI er tæt på 60 og MACD er over 0. Aktiekursen har fundet tilbage i den stigende trendkanalen fra tidligere på året.

Schibsted på ugebasis.

Den positiv tendens i aktiekursen er med til at hold Momentum på månedsniveauet inden i den stigende trend.
Nærmest modstandsniveau er ved 300 og herefter i niveauet 385 mens nærmest støtteniveau er ved 270 og herefter i niveauet 250. Fastholder aktien i porteføljen.

Tomra Systems ligger i en stigende tendens og det har stået på siden foråret 2017. Signalmodellerne har været i køb siden april 2017 og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i marts 2017. Det lange glidende gennemsnit ligger nu som en støttelinie i niveauet 185, mens det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 203.

Stærk udviklingen i Tomra

Der er i en stigende tendens, i MACD, Momentum og RSI hvilket bekræfter, at aktien ser stærk ud på både uge- og månedsniveauet. Sætter aktien på kandidatbænken og bruger tilbagefald i aktien til at samle op.
Nærmeste støtteniveau er ved 190-195 og herefter i niveauet 170-175, mens næste modstandsniveau er ved 240 og herefter i 275.

Storebrand holder fast i den positiv tendens selv om den stigende tendens er meget langsom og udsvingende udfordre også de forskellige analyse modeller som skifter fra køb til salg flere gang side sommeren 2017. I øjeblikket er aktien i salg på ugebasis men et brud af niveauet 75 vil ændre signalet til køb.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller i det MACD er faldende på ugebasis mens der er en stigende tendens i RSI og Momentum. Det lange glidende gennemsnit lige i niveauet 70 som en støttelinie. Nærmest modstandsniveau er ved 75 og herefter i niveauet 83 mens nærmest støtteniveau er ved 65-66 og herefter i niveauet omkring de 59-60.

Momentum på månedsniveauet har etablerede en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra hvilket at aktien begynder at se interessant ud. Aktien tages derfor med på kandidatbænken.

Ejer aktier i Schibsted via kontoen i Millionærklubben på Radio24syv. Endvidere er aktien med i vores nordisk portefølje. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.