Nær Overkøbte Niveauer!

BørsUdsigten: Fortsat mulighed for Plusser! Onsdag Vendedag?

 

Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag med fald på mellem 0,0 pct. og 0,7 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 1,3 pct. til fald på 2,1 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 1,2 pct. og 2,0 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til at åbne med stigninger på mellem 1,4 pct. og 2,6 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen mandag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,0 pct. (1 point) i 3.509, er der fortsat momentum i bevægelsen, og vi nærmer os den gamle top i 3.585 niveauet. Der er tale om en tertiær optrend.

Der er fortsat tale om en konsolidering med en toplinie i 3.585 niveauet og en bundlinie i 3.225 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et lille “golden cross”, der er validt, efter et lille spørgsmålstegn.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.305 niveauet. (solgt i 3.420 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.485 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Stop loss ved brud af 3.271 niveauet. Strategi: Køb

Hold stadigvæk øje med USD for at optimere investeringen (;-D). En måde at neutralisere virkningen af USD er ved at lånefinansiere sine investeringer med valutakonti, og lægge om når der udløses købesignal. For øjeblikket er der modvind på cykelstien (konsolidering). S&P500 ligger i rent køb; men USD ligger i sælg.

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 2,4 pct. (587 point) i 24.912 – handles fortsat) er der tale om stigninger med et stærkt momentum. Indtil videre udtrykt ved 2 på hinanden følgende “gaps”.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.200 niveauet. (Solgt i 23.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.565 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Stop loss ved brud af 23.612 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 2,0 pct. (67 point) i 3.277 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en åbning af “Kaos”, hvilket er en usikkerhedsformation.

Bruddet af 3.280 niveauet har udløst et tertiært købesignal, Brud 3.004 niveauet udløser tertiært salgssignal.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et lille Death Cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra oven!

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.280 niveauet (solgt i 3.330 niveauet). Hjemtagelse a gevinst ved brud af 3.305 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Stop loss ved brud af 3.305 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 0,7 pct. (10 point) i indeks 1.418) er der tale om et angreb på den gamle top – ATH – i 1.440 niveauet. Det tertiære købesignal der er udløst ved bruddet af 1.340 niveauet.

Indekset er på vej mod overkøbt niveau – men der er fortsat momentum til et angreb!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet  af 1.340 niveauet (solgt i 1.433 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.409 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.353 niveauet (solgt i 1.380 niveauet). Stop loss ved brud af 1.313 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.820 niveauet, er der tale om en meget stærk rebound i form af en tertiær accelererende trend. Spekulativt salgssignal ved brud af 1.806 niveauet.

Indekset har nu nået overkøbt niveau, hvilket indikerer en opbremsning. Noget kunne tyde på at det 50 dages glidende gennemsnit afviser det 24 dages ditto.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.717 niveauet (solgt i 1.835 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.806 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.804 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 2,0 pct. (244 point) i indeks 12.568), er der tale om en bekræftet tertiær optrend.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.630 niveauet (solgt i 12.850 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.400 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.942 (købt i 12.885 niveauet). Genkøb ved brud af 12.731 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,27) til morgen, mandag, er der tale om en udløsning af et salgssignal ved bruddet af den tertiære horisontale støttelinie i 6,375 niveauet. Købesignal ved brud af 6,40 niveauet, og bekræftet ved bruddet af 6,33 niveauet.

Der er udløst et lille “golden cross”, hvilket indikerer, at trenden er stabil. Det ligner en midlertidig “Bundformation”.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,375 niveauet (købt i 6,31 niveauet). Genkøb ved brud af 6,32 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 6,33 niveauet (købt i 6,355 niveauet). Genkøb ved brud af 6,32 niveauet. Strategi: Sælg 

Chartet viser, at man skal lukke sine USD positioner (terminssikre), eller afdække ved finansiering i samme valuta (;-D)

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (40,5) til morgen, mandag, er der tale om en bounce, der udløste et købesignal ved bruddet af 6,39 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 40 niveauet (købt i 39 niveauet). Genkøb ved brud af 41,3 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) af en lang position ved bruddet af 42,1 niveauet (købt i 43 niveauet). Genkøb ved brud af 41,6 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.