Når Euroen bryder op! (Åben udgave)

BØRSUDSIGTEN: Av for en schweizerfranc (CHF)! Revaluering! Kaos! USA’s næste fokusområde bliver USD! Guldet har nået BørsUdsigten’s målzone! Stort amerikansk rentefald!

C20 indekset lukkede torsdag, med en stigning på 1,5 pct. (11,14 point) i indeks 772,43.

De europæiske aktiemarkeder lukkede højere i går, torsdag, med stigninger på mellem 1,7 pct. og 2,4 pct.

Schweiz faldt med 8,7 pct. – til gengæld kunne de glæde sig over en stigning i valutakursen på 15 pct. Udenlandske aktionærer i Schweiziske aktier kan glæde sig over en kortsigtet gevinst, der dog vil forsvinde over tid. Modsat ville en devaluering have medført en stigning i aktier og et fald i valutakursen.

Wall Street lukkede med fald på 0,6 pct. og 1,5 pct. for hver af de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, fredag. Undtaget Kina.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,8 pct. og 1,0 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund. Et helt normalt tilbageslag efter gårsdagens flotte stigninger.

Wall Street ser ud til at åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten genkøbte i 730 niveauet. og der hjemtages gevinst ved brud af 758 niveauet oppefra.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er køb.

BørsUdsigten har købt i 745 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 765 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 733 niveauet.

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som risikostyringsværkstøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind.

Det væsentlige er at være inde i markedet, når det stiger og ude af aktiemarkedet når det falder, og med den risikoprofil man handler efter!

Niveau for indeksvurdering: 772.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lavere til morgen, fredag.

Når Euroen bryder op

Av for en CHF!!

Den schweiziske centralbank har givet op.

Den opskrivning (revaluering) vi ser af CHF er beviset for at man ikke kan styre valutamarkedet over en længere periode

En opskrivning betyder dårligere konkurrenceevne, hvilket igen betyder lavere aktiekurser – og når det sker så pludseligt så …

Der er tale om en opbygning af skævheder i 4 år siden 2011

Centralbanken, borgerne og ikke mindst de schweizisk eksportvirksomheder de store tabere.

Utroligt at en banknation som Schweiz kan agere så amatøragtigt.

Der er tale om en indlysende forkert beslutning – der har været pres på 1,20 niveauet overfor euroen et stykke tid. Egentlig svarer det til ophøret af den amerikanske guldfod og Frankrigs (de Gaulle) spekulation, der førte til Bretton Woods.

Hvornår begynder økonomer / politikere, at lære af historien.

Man kan ikke slå markedet – og på et eller andet tidspunkt får markedet ret.

Spekulanterne – de grimme drenge – stiller politikkerne til ansvar for deres handlinger / manglende evner – og det er jo ikke sjovt at blive udstillet som inkompetent – så hellere angribe spekulanterne!

Mærkeligt nok er det altid spekulanternes skyld – og ikke dem der har skabt forudsætningerne!

Spekulation mod DKK – hvis regeringen / politikkerne giver ”spekulanterne” eller markedsregulatorerne – som jeg foretrækker at kalde dem – en undskyldning til at spekulere mod den DKK , så har Danmark 2 muligheder.

1) Udskyde problemet ved at gå med i euroen

2) Lade den danske krone flyde ligesom svenskerne gør det.

3) Forsvare fastkurspolitikken liges om schweizerne

Euroen er et politisk eksperiment – ikke et økonomisk.

Når finanspolitikken ikke er konvergent (konvergenskravene overtrædes) vil der ske sprækker i samarbejdet. I Schweiz tilfælde måtte centralbanken give op.

De 19 eurolande har samme problematik som Schweiz – de udvikler sig forskelligt – og overholder ikke de fælles spilleregler – konvergenskravene.

Årsagerne til at man ikke overholder dem kanv ære mange – men ingen er blevet genvalgt ved gennemførelse af nødvendige arbejdsmarkedsreformer og strukturændringer.

Gerhard Schröder er eksempelvis først blevet anerkendt 10 år efter han gennemførte Harz 1 til Hartz 4 i Tyskland.

Ubalancerne betyder, at når kursen holdes fast vokser ulighederne over tid – og giver sig udslag i gældskriser der betyder højere renter for at udligne manglende konvergens, eller de ”rige” lande skal støtte de ”fattige”, der ikke kan eller vil lave strukturreformer, der tilgodeser konkurrenceevnen.

Jo mere støtte – des større ”blodbad” – på grund af den stærkeste kraft i verden – renters rente!! (vækst)

Ser vi på Sverige, Polen og Tjekkoslovakiet ”flyder” deres valutaer overfor euroen. De klarede sig også bedst gennem gælds-, finans- og kreditkrisen.

”Je suis Schwiez” – er Danmarks dilemma, hvis vi fastholder fastkurspolitikken – og den underliggende finanspolitik kører af sporet!

På et eller andet tidspunkt kommer der nogle politikere, der fører en uansvarlig finanspolitik, og euroen i dens nuværende form er IKKE svaret!

Danmarks dilemma er, at enten kan man gå ind i en økonomisk dødsejler som euroen og udskyde problemet til politikkerne i Europa indser, at et er politik – noget andet er økonomi.

Man kan forsvare en fastkurspolitik, der på et eller andet tidspunkt vil vise skævhed overfor Europa

– Eller man kan gøre som Sverige – lade ”kronen flyde”, og lade markedskræfterne bedømme politikkernes uansvarlighed.

BørsUdsigten går ind for den sidste løsning. Ikke engang den schweiziske centralbank kunne arbejde mod markedskræfterne.

BørsUdsigten håber blot, at ledelsen i den danske Nationalbank er ligeså klog som tidligere nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer (1965 – 1994) – og enten devaluerer eller opskriver ”kronen”- uden den store kamp. Erik Hoffmeyer har stået for alle de danske devalueringer. Jeg mener at kunne huske, at der siden 1967 har været tale om 3 devalueringer op til 1982-83. Hvis regeringerne / politikkerne er ansvarlige kan der være tale om revalueringer.

Senest har både mister euro Helmuth Schmidt og Erik Hoffmeyer talt for en splitning af eurosamarbejdet.

i så fald skal vi have det BørsUdsigten har døbt en (N)euro, og står valgfrit for New euro, Northern euro eller No euro!!

Desværre kan vi ikke behandle problematikken i dette korte skriv.

Men husk der er tre faktorer der regulerer økonomien pengepolitik, finanspolitik og valutapolitik – for øjeblikket har Danmark kun to haner at regulere med. Det betyder større udsving i de andre.

– Og det man regulerer, er konkurrenceevne og i sidste ende arbejdsløsheden!

Det er det danske samfund, der kommer til at betale prisen – for stædighed med hensyn til fastkurspolitikken!

Så må vi se om Nationalbanken har placeret deres beslutninger (pengepolitik) i regeringens varetægt.

For øjeblikket er det de arbejdsløse, der betaler prisen for den manglende konkurrenceevne i Sydeuropa, og det er nok derfor at ECB udskyder pinen, ved at devaluere euroen, ved støtteopkøb, og trykning af penge.

Problemet er blot at en devaluering skal følges op af en følgelovgivning – såfremt vi skal undgå Weimarrepubliktilstande!!

Euroen bryder op – spørgsmålet er blot hvornår – spændingerne i samfundet bryder ud?

Euroen er ikke risikofri – set fra et dansk synspunkt!

Dette var nogle tanker på en morgen hvor vejret udenfor et bedst set indefra (;-D)

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere i går torsdag.

Olieservicegiganten Schlumberger nedskærer arbejdsstyrken med 9.000 på grund af olieprisfaldet. Det drejer sig om 7 pct. af arbejdsstyrken – og BørsUdsigten vurderer at det er i første omgang. Der er afsat 1 mia. USD til aftrædelser). Det er primært de seismiske opgaver, der falder bort. Selskabet indtjening i 4. kvartal faldt til 300 mio. USD fra 1.670 mio. USD samme tid sidste år. Samtidig prøver selskabet at beskytte sin aktiekurs ved at fordoble udbyttebetalingen – hvilket er et normalt træk!

Antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse landede på 316 K (294). Det underbygger BørsUdsigten’s forventning om mindst en opbremsning i den positive udvikling i beskæftigelsen.

Er det tilfældet vil udviklingen indikere en opbremsning i den økonomiske udvikling (olieprisfaldet ikke taget i ed). Tallet har dog fortsat et niveau, der understøtter en fortsat jobskabelse.

Arbejdsløshed / konkurrenceevne hænger sammen, og den stigende tal for ansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse indikerer, at den stigende USD slår igennem på arbejdsløsheden.

Ligesom Schweiz stiger USD, hvilket betyder at de amerikanske aktier bliver presset. Her har renten ikke den store betydning.

USA’s næste fokus område bliver den stærke USD.

PPI (Industriens inflationstal) viser deflation. Det underbygger en højere / stærkere USD!

I dag offentliggøres forbrugerprisindeks (CPI), og noget kunne tyde på en lignende udvikling. Detailsalget onsdag for december viste fald. Det betyder, at forretningerne skal ud og realisere varelagre til tilbudspriser (REA).

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,6 pct. (106,38 point) i indeks 17.320,71.

S&P500 lukkede med et fald på 0,9 pct. (18,60 point) i indeks 1.992,67.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,5 pct. (68,50 point) i 4.570,82.

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.993), er vi nået til et meget kritisk punkt for de amerikanske aktier.

Tertiært er der etableret en nedtrend (lavere toppe / lavere bunde)ved lukningen i 1.992 niveauet. Købesignal / neutralisering ved brud af 2.020 niveauet.

Det kritiske niveau på nedsiden er 1.972-70 niveauet, der er EXIT niveau eller 1.967 niveauet (200 dages glidende gennemsnit)

Brud af dette niveau vil udløse en fuldendt s-h-s formation, hvilket er omtalt i de seneste udgaver af BørsUdsigten. Formationen vil sandsynligvis betyde, en test af 1.890-70 niveauet, og måske 1.800 – hvilket vil være en lille overreaktion. En neutralisering af den mulige s-h-s formation sker ved en lukning over 2.090 niveauet.

Tertiært / spekulativt solgte BørsUdsigten i 2.030 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.020 (nedefra). Der sælges (åbnes short) ved brud af 1.990 niveauet (oppefra).

Strategi: Udbrudsstrategi.

Sekundært har BørsUdsigten lukket vores lange position i 2.075. BørsUdsigten har genkøbt positionen i 2.025 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.190 niveauet, og der åbnes en reverse (modsatrettet position (short).

Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.967.

Strategi: Køb.

De korte indikatorer konsoliderer sig i negative territorier.

Signalmodellerne ligger i sælg hele vejen rundt.

Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier, på forskellige trendniveauer.

BørsUdsigten er klar til at genkøbe ved brud af stop loss / shortniveauer, hvis markedet skulle lave en revesal.

16SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation falder med 0,16 pct. i 1,72 pct. Den toårige rente falder med 0,10 pct. til 0,41 pct., og den 30 årige rente stiger med 0,11 pct. til 2,37 pct.

Den 10 årige tyske Bund stiger med 0,05 pct. til 0,47 pct.

Bemærk de betydelige amerikanske rentefald.

Valuta

USD noteres kl. 07:44 i 6,387 (6,324) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,164 (1,176) for 1 USD. USD/JPY noteres i 116,6 (117,9). EUR/JPY noteres i 135,7 (138,7).
USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,39), er der rejst en flot flagstang. Nu mangler vi igen bare at ”hejse” flaget. (konsolidering)

Tertiært spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt vores lange position ved bruddet af 6,12 niveauet. Take profit (gevinsthjemtagning) lægges ved brud af i 6,33 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,05 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,24 niveauet.

Strategi: Køb.

De korte indikatorer ligger overkøbt.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb.

Alle terminssikringer af USD aktiver, og indtægter er fortsat åbnet. (brug strategierne).

16USDDKK
USD/DKK: Dagschart

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.257 (1.227) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Det betyder, at vi har nået BørsUdsigten’s en målzone i 1.255-60 niveauet.

På timechartet fik BørsUdsigten udløst et købesignal ved bruddet af 1.230 niveauet. Take profit ved brud af 1.255 eller 1.250 niveauet, alt efter hvor kortsigtet man er!

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten købt en position i 1.200 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1,235 (trendfølgende)

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 1.205 niveauet, og der hjemtages gevinst ved brud af 1.220 niveauet (oppefra).

Olie

Olieprisen noteres igen lavere til morgen, fredag.

Nymex Crude, er senest noteret i 46,48 (48,04) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 48,32 (48,10) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, fredag. Undtagelsen er Kina.
Nikkei225 holder falder med 1,4 pct. (245 point) i indeks 16.864. Hang Seng falder med 0,8 pct. (190 point) i indeks 24.161. Kina’s CSI300 holder stiger med 0,6 pct. (20 point) i indeks 3.624. Sydkoreas Kospi falder med 1,4 pct.(26 point) i indeks 1.888. Australien ASX200 ned med 0,6 pct. (32 point) i 5.299.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (772), råder der kaos på chartet, med dels en lille ”flush out” med efterfølgende stigning købesignal; men også et salgssignal inden for dagen.

BørsUdsigten noterer, at vi ligger meget tæt på toplinien (dobbeltop) i 775-76 niveauet.

Chartet er svært læst med de modstridende signaler. Spørgsmålet er om der er kraft nok til en test af dobbeltoppen i 775-76 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en position i 745 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 765 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten en lang position fra 730 niveauet (købt). Der hjemtages gevinst ved brud af 758 niveauet.

Strategi: Køb.

BørsUdsigten har en primær købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 733 niveauet (oppefra)

Strategi: Køb

16C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer konsoliderer sig i positivt territorium.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Analyse & Graf: Vikingen 

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

 

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng! (ligesom Dow Jones)


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.