Molslinien – Money Talks – Bullshit Walks – Åben

Københavns Fondsbørs (Nasdaq OMX Copenhagen) har udsendt, efter en meget lang behandlingstid, meddelelse om at afnoteringsanmodningen fra Molslinien imødekommes.

Der skal dog fremsættes et nyt tilbud fra kapitalfonden Polaris.

Det fremgår dog ikke på hvilke vilkår købstilbuddet skal gives.

Det er ligesom at sælge ”elastikker i metermål”!

Umiddelbart er der forskel på Per & Poul.

TDC casen viser, at der er forskel Per og Poul – TDC blev ikke afnoteret – men her var det også ”store” ATP, der var imod.

Afgørelsen om afnoteringen af Molslinien, sætter principielle spørgsmålstegn ved de små aktionærers rettigheder

Hvor er de demokratiske rettigheder?

Hvor er minoritetsaktionærernes retssikkerhed?

Hvem varetager minoritetsaktionærerne interesser i en afgørelse, der har meget store økonomiske konsekvenser for den enkelte investor?

Kan afgørelse prøves?

Ved hvilken retsinstans?

Eller er Fondsbørsen lovgivende, dømmende og udøvende magt?

Hvem beskytter de små aktionærer mod ”storkapitalen”!

Principiel beslutningen – men hvad er præmissen for afsigelsen af ”dommen”?

En forstod ”skriverkarlen” at en begrundelse skulle være at man havde taget en vurdering fra SEB – banken – men hvem betalte for denne – og hvad var temaet?

BørsUdsigten har prøvet, at læse og forstå; men den er ikke letlæst – og ”skriverkarlen” forstod ikke rigtigt, hvad der stod. Det er nok derfor, jeg kun er ”skriverkarl” (;-D).

BørsUdsigten kan konstatere, at samfundet bruger milliarder til at beskytte minoriteter herunder det jødiske samfund.

Demokrati er at beskytte mindretal.

BørsUdsigten kan konstatere, at der ingen demokratiske rettigheder er til mindretalsaktionærerne.

BørsUdsigten vurderer, at formålet med afnoteringen er, at gevinster på unoterede aktier (så vidt BørsUdsigten læser skattelovgivningen) er skattefri. BørsUdsigten er dog ikke skatteekspert.

Hvis BørsUdsigten’s formodning er rigtig understøtter Københavns Fondsbørs en skattetænkning – imod samfundsinteresser!

De småaktionærer (mindretalsaktionærerne), der bliver i selskabet går en usikker fremtid i møde.

Skulle der efterfølgende afnoteringen lykkes Polaris, at få købt op til 90 pct. af aktiekapitalen, kan selskabet i stilhed tvangsindløse resten.

Man kender ikke de kurser, der bliver handlet til – når det ikke sker over en reguleret handelspris – og der en risiko for at aktionærerne ikke bliver behandlet ens!

Der er ingen regulering fra en offentlig handelsplads, om prisen og der er ingen regler for værdisætningen.

Tidligere var det det indløsende selskab, der skulle afholde og dokumentere (bære bevisbyrden) en værdisætning.

Efter de nye regler er det minoritetsaktionærerne, der skal løfte bevisbyrden – og afholde omkostningerne. (og de er ikke fradragsberettigede for normale aktionærer (De er det for selskabet). Der må have været en del lobbyarbejde i forbindelse med den nye lov).

Mindretalsaktionærerne har ikke fortjent denne usikkerhed!

Skrivebordsdommen får ”Skriverkarlen” til at tænke på det amerikanske udtryk:

Money Talks – Bullshit Walks!!

– Og så lige et par chart på Molslinien til at lukke casen!

25MOLSCH

Molslinien: Dagschart

25MOLSUG

Molslinien: Ugechart

BørsUdsigten vil altid stå bag minoritetsaktionærernes rettigheder!

Rederiet afstikker ”kursen” for sidste gang – og BørsUdsigten ønsker aktionærerne al mulig held og lykke med den fremtidige rejse – hvilken kurs der bliver lagt!

BørsUdsigten skal understrege, at vi ikke er modstandere af afnoteringer – men det skal ske på en ordentlig måde!

BørsUdsigten ejer ikke aktier i Molslinien!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.