Meget STÆRKT Købesignal!

BørsUdsigten: Olie fortsat i stærk Optrend! Salgssignal i Hong Kong!

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge. (Wall Street holdt lukket mandag)

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,8 pct. og 2,5 pct. til morgen, tirsdag.

Europa lukkede mandag fra en stigning på 2,9 pct. til fald på op til 0,4 pct. (UK) for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem på mellem 1,0 pct. og 2,0 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 1,6 pct. og 1,9 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne højere, nu til morgen tirsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (23.381 plus 1,9 pct. (429 point), har indekset brudt ned gennem den sekundære konsolidering. Bruddet af 23.550 niveauet udløste et bekræftet salgssignal og EXIT. Chartet tester den gamle støtte nu modstand i 23.550 niveauet, hvilket er helt efter bogen.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 24.300. Genkøb ved brud af  ved brud af 23.750 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 23.500 niveauet. Genkøb i 23.500 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet (2.812) for Shanghai indekset er der tale om et udbrud ned i den tertiære sidelæns konsolidering i 2.865 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 2.885 niveauet. Genkøb ved brud af 2.885 niveauet. Strategi: Sælgt

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.854 niveauet. Genkøb ved brud af 2.865 niveauet. Strategi: Sælg

 

EXTRA

Nikkei225

Nikkei225 (21.250 plus 2,5 pct.) brød ud af sin kileformation med en bevægelse OP!

Det er et meget stærkt Købesignal!!

Det betyder en køb strategi

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet (fredag) i S&P500 (2,955 plus 0,2 pct. (6,94 point) har indekset brudt toppen i 2.957 niveauet. Tertiært salgssignal ved brud af 2.910 niveauet. Exit ved brud af 2.800 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet (solgt i 2.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.910 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.950. Stop loss ved brud af 2.877 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (1.239 – plus 1,2 pct. (15,00 point), er der tale om en stigende tertiær trend med en bundlinie i 1.215 niveauet. C20 indekset nærmer sig 1.273 niveauet – Alle Tiders Højeste (ATH).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.189 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.215 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Stop loss ved brud af 1.175 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.589 minus 2,1 pct. (33 point), er der tale om en konsolidering med en bundlinie i 1.475 niveauet, og en toplinie i 1.600 niveauet (Testes NU)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.505 niveauet (solgt i 1545 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.570 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.538 niveauet (købt i 1.550 niveauet). Genkøb ved brud af 1.600 niveauet. Strategi: Sælg 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (11.391 plus 2,9 pct. (317 point), er der tale om et brud af toplinien i den sekundære konsolidering i 11.250 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 10.475 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.200 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Stop loss ved brud af 10.761 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,846) til morgen, tirsdag, er der tale om en sekundær konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet og en bundlinie i 6,795 niveauet (EXIT)

I den tertiære konsolidering er bundlinien i 6,87 niveauet blevet brudt og der er udløst et salgssignal. Brud af 6,83 niveauet har udløst et lille købesignal. Brud af 6,92 udløser et stort købesignal!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,83 niveauet. Stop loss ved brud af 6,81 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,92 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (36,2) til morgen, tirsdag, er der udløst et nyt købesignal bekræftelse ved bruddet af 34 niveauet. Rent købesignal efter bruddet af 32 niveauet, efter vore lille købesignal i 30,25 niveauet.

Sekundært er der tale om at den en sekundær optrend med støtte i 35 niveauet Brud af 38,5 niveauet udløser stort købesignal / bekræftelse af trenden (- Og lukning af et stort gap mellem 38 og 45,4 niveauerne)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 26,3 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 35 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 34 niveauet (solgt i 66 niveauet). Stop loss ved brud af 29,3 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.