Lige ved og Næsten!

BørsUdsigten: Onsdag – Vendedag? Olie Tester den Positive Trend!

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 2,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra en stigning på 0,7 pct. til et fald på 0,8 pct. til morgen, onsdag.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,5 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,6 pct. og 0,8 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne uforandret til lavere, nu til morgen onsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (23.300 minus 0,4 pct. (90 point), har indekset brudt ned gennem den sekundære konsolidering. Bruddet af 23.550 niveauet udløste et bekræftet salgssignal og EXIT. Chartet tester den gamle støtte nu modstand i 23.550 niveauet, hvilket er helt efter bogen.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 24.300. Genkøb ved brud af  ved brud af 23.750 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 23.500 niveauet. Genkøb i 23.500 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet (2.845) for Shanghai indekset er der tale om et udbrud ned i den tertiære sidelæns konsolidering i 2.865 niveauet.

Brud af 2.795 niveauet er Exitsignal!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 2.885 niveauet. Genkøb ved brud af 2.885 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.854 niveauet. Genkøb ved brud af 2.865 niveauet. Strategi: Sælg

 

EXTRA

Nikkei225

Nikkei225 (21.420 plus 0,7 pct. (148 point) brød ud af sin kileformation med en bevægelse OP! Der er tale om en accelererende tertiær trend.

Det er et meget stærkt Købesignal!!

Det betyder en køb strategi for de japanske aktier. Tertiært salgssignal ved brud af 20.900 niveauet.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet (fredag) i S&P500 (2,992 plus 1,2 pct. (36,32 point) har indekset brudt toppen i 2.957 niveauet. Tertiært salgssignal ved brud af 2.950 niveauet. Exit ved brud af 2.800 niveauet.

Det var lige ved og næsten, at 3.000 niveauet blev brudt (200 dages glidende gennemsnit). Niveauet blev dog testet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet (solgt i 2.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.950 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.950. Stop loss ved brud af 2.888 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (1.232 – minus 0,5 pct. (6,40 point), er der tale om en stigende tertiær trend med en bundlinie i 1.222 niveauet. C20 indekset nærmer sig 1.273 niveauet – Alle Tiders Højeste (ATH).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.189 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.222 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Stop loss ved brud af 1.179 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.607 plus 1,1 pct. (18 point), er der tale om en et brud af toplinien i 1.600 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.505 niveauet (solgt i 1545 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.585 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.600 niveauet. Stop loss ved brud af 1545 niveauet 24 dages glidende gennemsnit. Strategi: Køb (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (11.505 plus 1,0 pct. (113 point), er der tale om et brud af toplinien i den sekundære konsolidering i 11.250 niveauet. Det udløser et købesignal, der i øvrigt er bekræftet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 10.475 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.250 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Stop loss ved brud af 10.814 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,808) til morgen, onsdag, er der tale om en sekundær konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet og en bundlinie i 6,795 niveauet (EXIT). Bundlinieniveauet blev testet i går, tirsdag; men afviste angrebet i første omgang. I øvrigt er det fjerde gang siden april støtten bliver testet, og hver gang med samme resultat. Brydes konsolideringen forventer BørsUdsigten en kraftig bevægelse.

I den tertiære konsolidering er bundlinien i 6,87 niveauet blevet brudt og der er udløst et salgssignal. Brud af 6,83 niveauet har udløst et lille købesignal. Brud af 6,92 udløser et stort købesignal!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 6,81 niveauet. Genkøb ved brud af 6,84 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,92 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (36) til morgen, onsdag, er der udløst et nyt købesignal bekræftelse ved bruddet af 34 niveauet. Rent købesignal efter bruddet af 32 niveauet, efter vore lille købesignal i 30,25 niveauet.

Sekundært er der tale om at den en sekundær optrend med støtte i 35,5 niveauet (Testes NU). Brud af 38,5 niveauet udløser stort købesignal / bekræftelse af trenden (- Og lukning af et stort gap mellem 38 og 45,4 niveauerne)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 26,3 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 35,5 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 34 niveauet (solgt i 66 niveauet). Stop loss ved brud af 30 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.