Markedet blev skuffet over Coloplast og Novo Nordisk

Den tidligere stjerneduo har skuffet markedet i denne uge med deres regnskabstal.

Støttelinien er brudt.

Støttelinien er brudt.

Novo Nordisk har bevæget sig vandret i niveauet 350-400 siden april sidste år. Momentum etablerede en dobbelt  topformation på månedsbasis med top i maj og slutningen af juli. Der er etableret salgssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis. Fortsætter den faldende tendens på ugebasis, så bliver der etableret et ”Death Cross”. Anbefaler at man reducerer sin position eller sælger den.

Skulder - Hoved - Skulder. Kursmål 300.

Skulder – Hoved – Skulder. Kursmål 300.

Er er en hoved og skuldre formation i Novo Nordisk. 

Salgssignal i Coloplast. Bekræftes først på fredag.

Salgssignal i Coloplast. Bekræftes først på fredag.

Coloplast tog et hop fra 480 til 540 ved månedsskiftet oktober/november. Siden har aktien bevæget sig vandret i niveauet 520-580. Nu tester støtteniveauet 520 og bryder kursen igennem, etableres der et salgssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 515. Momentum på månedsniveauet ligger fortsat i en stigende tendens. Giver aktien en hold-anbefaling på niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.