Markedet er fortsat uroligt

Aktiemarkedet er fortsat uroligt trods flere penge fra den Europæiske centralbank og den amerikanske nationalbank FED meddelte onsdag aften, at antallet af renteforhøjelser bliver reduceret fra forventede 4 til 2.

Carlsberg har i denne uge fremlagt en ny strategiplan og markedet kvitterede med et fald på over 2 pct. Carlsberg havde tidligere på ugen testede modstandsniveauet omkring 610. Der er fortsat køb i Parabolic-modellen på ugebasis, men Bollingerkanalen er fortsat er i salg. Der er en positiv tendens i MACD på ugebasis, og der er etableret et ”Golden Cross”, Momentum på månedsniveauet peger opad, hvilket indikerer, at aktien har fart på i den stigende trend. Bryder aktien igennem 610, bør man samle op i aktien.

Lundbeck holder fortsat fast i den stigende tendens og støttelinien, som er blevet testet flere gange, men har klaret presset. Den stigende tendens i aktien betyder, at der er en stigende tendens i Momentum og signalmodellerne er i køb på ugebasis.

De kommende måneder skal Lundbeck vise, om deres nye produkter slår igennem og vinder nogle af de tabte markedsandele tilbage. Anbefaler at man samler op i aktien på niveauet.

Scandinavian Tobacco Group, der er brudt ud af den vandrette formation, som aktien har været siden børsnoteringen. Aktien er handlet op i 106 i denne uge og er dermed gået modsat markedet. Selskabet udbetaler et udbytte på 5 kr. Aktien er gået i køb på dagsniveauet og ser interessant ud på nuværende niveau.

En tredje aktie som kravler derop er Santa Fe Group. Efter en svag udvikling i 2015 så har aktien rettet sig og etableret en svagt stigende tendens. Afkast er dog fortsat negativt for 2016, da aktien hoppede op i slutningen af. Men siden bunden i september har aktien oplevet stigende bund. MACD er ved at etablere en bundformation på ugebasis, hvilket indikerer, at der er en rebound på vej i aktien og nærmeste modstandsniveau er ved kurs 70. Den spekulative investor bør samle op i aktien på nuværende niveau.

Torsdag var det de råvarerelaterede aktier, som fik en stigning, mens medicinal-aktierne blev presset tilbage. FLSmidth steg 2,1 pct. Teknisk har aktien etableret en dobbelt bund på ugebasis ved at teste niveauet 215 to gange i løbet af 6½ måned. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis og har været det i 5 uger. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” denne uge, så en test af støtteniveauet 245  250 kan for komme i næste uge og giver en god opsamlingens mulighed i aktien hvis man forventer at råvaremarkedet er ved at have set bunden.

Den kommende uge er ramt af påsken, men der kommer en række mindre regnskaber. Tirsdag er det Firstfarms. Prime Office og Skako.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20 indekset tester fortsat modstandsniveauet 1000. Stigningen betyder, at kursudviklingen er brudt igennem de glidende gennemsnit nedefra. Den positive tendens i kursen trækker op i Momentum på ugebasis, der holder fast i den stigende tendens. Den samme positive tendens ses i RSI, der har ramt niveauet 50 på ugebasis og holder tendensen, rammes 60-niveauet snart. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000, men nærmeste støtteniveau er ved 920-940. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis og først ved brud af niveauet 980 går modellen i køb

I øjeblikket er der en svag tendens i medicinal-aktierne, mens der er fokus på aktier indenfor råvarer og industri.

DK Portefølje
William Demant og Rockwool  er sat på kandidatbænken. SAS og TDC er på salgslisten. 

DKPort

Nordisk Portefølje

Målkurs og stop-loss hæves på Wihlborg og Oriflame, se analysen mandag. 

PortNord

 

Aktiemarkedet i optrend

De amerikanske markeder rettede sig i løbet af torsdagen efter en negativ start. Torsdagens nøgletal var positive, idet nytilmeldt ledige var lavere end ventet. Philadelphia FED steg mere end forventet. Endvidere steg de ledende indikationer mere end estimeret.

Den amerikanske møbelproducent Williams-Sonoma skuffede markedet med vækstforventningen i deres seneste regnskab og aktien tabte 6 pct.

Den kommende uge byder på regnskab fra Nike, General Mills, Red Hat samt Signet Jewelers.

Fritidstøjs-aktierne har stået stille i år på det amerikanske marked. Nike har gået vandret i niveauet 56-62 siden årsskiftet. Under Armour har ligeledes bevæget sig vandret i niveauet 80-85 de sidste 5 uger.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones Industrial Average har været i en stigende tendens de sidste 5 uger. Stigningen betyder, at Bollingerkanalen er gået i køb for 3 uger siden. Den stigende tendens betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Den stigende tendens i kursen trækker op i Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 17.600-17.800, som også blev testet i november/december. Kommer kursen ikke over den tidligere top fra november/december, så ender markedet i en Bull Trap.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 er inde i samme positive tendens som Dow Jones. Bollingerkanalen har været i køb i 3 uger. Nærmeste modstandsniveau er ved 2050-2100, som blev testet i november/december og tendensen er fortsat negativ og først med en kurs over 2100 er tendensen brudt. Nærmeste støtteniveau er ved 1860.

Nasdaq Comp.
Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite har ligeledes taget en rebound op i niveauet 4700 og Bollingerkanalen har været i køb i 2 uger. ”Gappet” fra januar er endnu ikke lukket og det er også i det niveau, at modstandsniveauet er. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 4800 som et modstandsniveau.

Strategi: Køb ikke for tidligt.

 

Nikkei holder fast i tendensen

Det japanske marked fortsætter den stigende tendens. I MACD-modellen er det glidende gennemsnit blevet brudt nedefra af den stigende tendens i signalkurven. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger oppe i 18.000. RSI er stigende på ugebasis, og det er Momentum også, hvilket bekræfter den positive tendens i indekset.

Nikkei
Nikkei

Nærmeste modstandsniveau er 18.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 16.000.
Strategi: Afvent udviklingen.

OMX S30 taber hastighed i disse dage og på dagsniveauet er den positive trendlinie brudt, mens den fortsat holder på ugebasis. Bollingerkanalen er gået i salg på dagsniveauet, mens der er køb på ugebasis i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit blev testet som modstandslinie, men blev ikke brudt i første omgang.

Stockholm 30
Stockholm 30

Momentum er faldet tilbage på ugebasis, mens der fortsat er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1325 og nærmeste modstandsniveau er ved 1450.
Strategi: Interessant udvikling i Sverige.

Invisio Com.
Invisio Com.

Invisico Communications som var en af de mest stigende aktier på markedet sidste år har taget sig et dyk på 15 pct. Men den seneste måneds tid er aktien begyndt at stige og er steget små 20 kr. Det har trukket op i Momentum, RSI og MACD. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation.

S-H-S formation på dagsniv.
S-H-S formation på dagsniv.

De to signalmodeller Bollinger og Parabolic er begge i salg, men et brud af niveauet 65 vil give et købssignal på ugebasis.

På dagsniveauet har aktien etableret en omvendt skulder-hoved-skulder-formation med målkurs i niveauet 78-80. Afvent udviklingen.

DAX 30
DAX 30

Frankfurt, Dax 30 er i første omgang blevet afvist i modstandsniveauet 10.000. Bryder kursen igennem 10.000, er næste modstandsniveau ved 10.400-10.600. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 10.200.

Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. På månedsbasis har Momentum et bundformation, hvilket indikerer, at en rebound i markedet er mulig i løbet af 1 eller 2.

Strategi: Afvent udviklingen.

 

Bryder Össur igennem modstanden?

Össur har teknisk testet modstandsniveauet 24 for 4. gang. Der er en positiv tendens i kursudviklingen, som trækker op i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI er ved at ramme niveauet omkring 60. MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis.

Össur
Össur

Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic-modellen er i køb.

De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” ved årsskiftet. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket indikerer, at aktien igen er ved at have hastighed til en stigning. Brud af niveauet 24,5-25 vil give aktien et nyt købssignal. Nærmeste modstandsniveau er 26 og herefter 28,5.

Det seneste årsregnskab viste en salgsvækst på 5 pct. målt i lokalvaluta, mens det blev et fald i dollar. Målt på regioner var der et fald i salget til Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), mens det steg i Amerika og Asien (APAC).

I forretningsområdet der sælger støtteprodukter oplevede selskabet et tilbagefald på 6 pct. målt i dollar, mens det i lokalvaluta oplevede en stigning på 5 pct. For støtteprodukterne var det markederne i EMEA, som steg, mens der var tilbagefald i APAC-området.

Protese-området har oplevet et fald i omsætningen målt i dollar, mens der var en stigning i lokal valuta på 6 pct. Et fald i dollaren vil presse indtjeningen i 2016.

 

Aktier med interessant formation

William Demant holder fast i den stigende tendens efter bud i februar. I midten af februar etablerer Bollingerkanalen et købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit etablerer ligeledes et ”Golden Cross” i slutningen af februar. Stigningen i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne på ugebasis har etableret et købssignal for to uger siden og de tre indikationsmodeller er i en stigende tendens på ugebasis.

William Demant
William Demant

Momentum på månedsniveauet peger ligeledes opad, så der er køb på hele linien. Tager aktien med på kandidatbænken. 

Rockwool
Rockwool

Rockwool nærmer sig en test af modstandsniveauet 1060-1100, som nu skal testes for 4. gang på 9 måneder. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 1100, så er næste modstandsniveau ved 1200, mens nærmeste støtteniveau er ved 900. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum på uge- og månedsbasis. Den samme positiv tendens ses i MACD og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 65.  Afvent. 

 

Renten holdes i ro

Den amerikanske nationalbank holder renten i ro, hvilket skaber lidt ro på aktiemarkedet og det sender kursen ned på dollaren.

EUR/USD har oplevet en stigning efter rentefastholdelsen i denne uge. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Bryder kursen igennem 1,13, så er næste modstandsniveau ved 1,15.

NOK/DKK bevæger sig vandret i niveauet omkring 1.26-1,28. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller. MACD og RSI falder, mens Momentum stiger på ugebasis.

SEK/DKK fortsætter den stigende tendens og tester nu igen modstandsniveauet 81. Der er en positiv tendens i Momentum på uge- og månedsniveauet. MACD er tæt på at bryde igennem signalkurven nedefra. Der er divergens mellem signalmodellerne Bollinger og Parabolic.

Guld
Guld

Guldet tester fortsat modstandsniveauet omkring 1260-1280. Der er etableret en topformation i RSI og Momentum på ugebasis, hvilket indikerer behovet for en konsolidering i niveauet omkring 1250.

Metalvaremarkedet fortsætter den stigende tendens. Flere råvarer har etableret et købssignal på ugebasis, blandt andet kobber, bly og tin.

Landbrugsmarkedet arbejder fortsat på etablering af en bundformation i flere afgrøder. Blandt de produkter, som har etableret en stigende tendens er sukker, kaffe og kakao.

Brent Spot holder fast i niveauet omkring 38-41 på ugebasis. Momentum har fortsat en stigende tendens på både uge- og månedsniveauet. Signalmodellerne er i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit har endnu ikke etableret et ”Golden Cross”, men holder den stigende tendens, bliver der etableret et sådan i løbet af 2-3 uger.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.