Markedet er afventende

De internationale aktiemarkeder bevæger sig vandret og kan ikke komme ud af de nuværende niveauer. Det er blandt andet væksten Kina og Brexit, der holder markedet i nede.

Mandagens højdespringer var G4S, som leverede et regnskab, der overgik forventningerne, hvilket fik aktien til at stige med 5,5 pct. Stigningen har udløst et nyt købssignal i aktien på dagsniveauet, mens kursen skal igennem 19, før der bliver etableret et købssignal på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 20. Man bør derfor afvente udviklingen.

Den svenske storbank SEB ser positivt på Vestas og mener, at den ser interessant ud på niveauet. Aktien bevæger sig vandret i niveauet omkring 450. Endvidere er der fortsat en uensartet tendens i indikationsmodellerne som MACD, Momentum og RSI, da de bevæger sig i hver sin retning. Det indikerer, at man kan afvente udviklingen og først ved brud af niveauet 480 ser aktien interessant ud.

Pandora opjusterede forventningerne og aktien steg med 10.3 pct. Aktien havde etableret en vant formation, men med tirsdagens regnskab blev signalet ændret i flere modeller. Aktien har bevæget sig vandret i niveauet omkring 850. Momentum på både uge- og månedsniveauet er igen begyndt at stige. Stigningen har ligeledes etableret et købssignal i både Bollingerkanalen og i Parabolic. Nærmeste modstandsniveau er ved 1100, mens nærmeste støtteniveau er ved 825.

Lundbeck viste en vækst på 6 pct. i omsætningen for første kvartal 2016 i forhold til 2015. Indtjening i EBIT gik fra 216 til 746 mio. kr. Den faldende tendens i Lundbeck-aktien er blevet afløst af et nyt købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. Momentum stiger på både uge- og månedsniveauet og den samme tendens ses i MACD på ugebasis. Aktien tester nu et historisk modstandsniveau ved 255-260. Bryder kursen igennem modstandsniveauet, er næste modstand ved 275, som man finder tilbage i 2007. Aktien ser interessant ud på niveauet og så er der ikke rigtigt kommet gang i de nye produkter endnu.
DFDS opjusterer forventningerne, da man kan fremvise en vækst i de transporterede fragtmængder på 19 pct. og 25 pct. flere passagerer i 1. kvartal. Der har været en vækst på forretningen, der dækker den engelske kanal på 36 pct. efter DFDS har udvidet kapaciteten på Dover-Calais. Teknisk er aktien brudt igennem den gamle top og handles nu i niveauet 290, som er ny all time high. I februar, marts og april konsoliderede aktien sig i niveauet 230-250, men steg i begyndelsen af måneden til 270. Der har været en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis siden midten af marts. Momentum er ligeledes stigende på månedsniveauet, hvilket bekræfter den stærke tendens i aktien. Nærmeste modstandsniveau er i niveauet 340, men aktier er farlige ved et Brexit.

Den kommende uge byder på en række regnskaber. Onsdag kommer der regnskab fra FLSmidth, IC Group, Veloxis Pharma samt Zealand Pharma. Torsdag kommer H+H International, Rockwool samt Santa Fe Group og fredag er det Topsil.

Rockwool holder fast i den stigende tendens, som blev etableret i februar i år og nu testes modstandsniveauet 1100 for tredje gang siden sommeren 2015. Hastigheden i Momentum er gået lidt i stå og MACD har udviklet sig fladt de seneste 2-3 uger. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 1200 og herefter i niveauet 1300.

C20 indekset på ugebasis.
C20 indekset på ugebasis.

C20-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 940-980. Den vandrette tendens i indekset har medført en uensartet tendens i de to indikationsmodeller RSI og Momentum. RSI har ramt niveauet 60. De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis i niveauet 960. Signalmodellen Bollinger er fortsat i salg på ugebasis og det kræver en kursstigning til over 970, før det ændrer signal i modellen.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og nærmeste støtteniveau er ved 900. Det danske marked står stille og man skal passe på ikke at blive grådig.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.