Lille ”Flush Out”

BØRSUDSIGTEN: S&P lukker igen i All Time High! Stigninger i USD og GBP lægger låg på Aktier og Råvarer!

 

 

C20 indekset lukkede onsdag med en stigning på 0,4 pct. (4,42 point) i indeks 1.020,44.

De europæiske aktiemarkeder lukkede uforandret fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,1 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede uforandret med en stigning på 0,2 pct. til et fald på 0,1 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, torsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,6 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.020), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.027 niveauet, og en bundlinie i 1.010 niveauet. Spekulativt er der tale om en accelererende optrend.

BørsUdsigten udstikker et langsigtet mål i 1.200 niveauet (12-24 mdr).

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.012 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.016 niveauet, og åbning af spekulativ short ved brud af 1.010. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af ved bruddet af 1.005 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.010 niveauet og åbning af en short ved brud af 997 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 952 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer ligger neutralt.

Signalmodellerne ligger i Sælg – men det forhindrer ikke BørsUdsigten at give en købevurdering.

BørsUdsigten har igen All In eksponering mod de danske aktier!

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, torsdag.  

Så er emissionsbankerne på plads til Nykredits IPO, Danske Bank, Morgan Stanley og J.P. Morgan på plads – man turde nok ikke tage Goldman Sachs efter deres investering i DONG.

Hvorvidt emissionen er nødvendig ud fra et driftsmæssigt synspunkt, må der stilles spørgsmålstegn ved?

Så må vi se hvor mange ”gratis” badebilletter bestyrelse og direktion får i form af aktier og optioner for at passe deres arbejde!

Da Nykredit overgik til aktieselskab blev medlemmernes penge – de bidrag ”penge” der i de enkelte serier var indbetalt til sikkerhed ”konfiskeret”.

Nu må vi se om kunderne får andel i emissionen og får tildelt gratis aktier ligesom medarbejderne?

Det er trods alt kunderne der har skabt virksomheden!!

 

Omkring PostNord kan vi jo se om staten kan sælge en aktiepost til Goldman Sachs – eller om de har ”råd” til at dække underskuddet (smide gode penge efter dårlige) (;-D)

BørsUdsigten mener i øvrigt, at der ikke var nogen grund til at fusionere de to selskaber, når regningen alligevel skal udstedes til de enkelte stater. Det giver ingen mening.

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede lidt højere, onsdag.

På Fed’s FOMC rentemøde blev pengemarkedsrenten, som ventet – holdt uforandret i 1,0-1,25 pct. intervallet. Ifølge ”Rentetrolden” – centralbankchef Janet Yellen – forventer Fed endnu en rentestigning i år. Næste rentemøde er den 1. november og næste igen den 12./13. december, hvilket er det mest sandsynlige.

Tilbagerulningen af QE vil ske ved at der udløber 10 mia. USD pr. måned fordelt med 6/10 statsobligationer og 4/10 kreditforeningsobligationer. Beløbet vil stige med 10 mia. USD hver 3die måned indtil man når 50 mia. USD. Det vil sige over de næste 15 måneder, da der startes allerede fra den 1. oktober. Det er en ambitiøs udmelding – men nu må vi se hvordan det går.

Fed har opkøbt obligationer for 3.500 mia. USD fordelt med 2.400 mia. USD i statsobligationer og 1,7 mia. USD i realkreditobligationer.

BørsUdsigten er mest nervøs for andelen af realkreditobligationer er for højt, da disse penge trækkes ud af ”Main Street”, og dermed får en lavere privat kreditskabelse.

Der blev offentliggjort tal for boligsalget, der viste et fald på 1,7 pct. Faldet tilskrives de to orkaner Harvey og Irma. Tallet er i første omgang negativt for de økonomiske udvikling; men vil sandsynligvis komme tilbage de næste måneder.

I dag, torsdag offentliggøres de sædvanlige tal for førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 0,2 pct. (41,79) i indeks 22.412,59.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,1 pct. (1,59 point) i 2.508,24.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (5,28 point) i 6.456,04.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.508), fik vi igen – igen – igen en ATH notering (All Time High). Indekset konsoliderer sig over 2.500 niveauet og samler kræfter til yderligere stigninger på den korte bane. Dette bekræftes af lukkenoteringen, hvor vores ”candlelight” viste en lille ”Flush Out”, hvor de investorer, der ville handle på Fed rentemeldingen fik solgt, og køberne var stærkest med en bounce. Lukningen indikerer yderligere stigninger i dag, torsdag.

BørsUdsigten noterer et ”break away gap” mellem 2.474,5 og 2.467 – og det er fortsat en god mulighed for, at gappet skal lukkes. Der er tale om et udbrud fra en 3 måneders base – og udbruddet skal følges.

BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss strategier og mulige chartformationer, da der er tale om uudforsket territorium, hvor only the sky is the limit!

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position, og lukket en short ved bruddet af 2.467 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.507 niveauet, og åbning af short ved brud af 2.490 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position og lukket en short ved bruddet af 2.450 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 2.460 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.382 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er nået extremt overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

BørsUdsigten har ”All In” for den del af porteføljen der er eksponeret mod de amerikanske aktier.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. højere i 2,27 pct. Den toårige rente noteres 0,04 pct. højere i 1,43 pct., og den 30årige rente noteres uforandret i 2,81 pct.

Stigningen i den korte rente indikerer, at vi er kommet nærmere en renteforhøjelse.

Antallet af låneansøgninger, faldt med 9,7 pct. i sidste uge. Antallet af ansøgninger til boligfinansiering faldt med 11 pct. Antallet af refinansieringer faldt med 9 pct. Efter de seneste ugers stigninger er vi igen på vej ned i en lavere takt, hvilket er negativt for økonomien og den private kreditskabelse.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,01 pct. lavere i 0,44 pct. Den 2årige noteres uforandret    i minus 0,70 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. højere i 1,23 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:35 i 6,261 (6,196) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,189 (1,201) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 112,4 (111,5). EUR/JPY noteres i 133,6 (133,9). EUR/DKK noteres til morgen i 7,441 (7,442). GBP/DKK 8,447 (8,377).

Det er helt efter BørsUdsigten’s forventning at USD stiger på rentemeddelelsen. En gang imellem kan man se en irrationel reaktion; men ikke denne gang.

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,261), er der tale om mindst en opbremsning i den faldende trend. Det resulterede i udløsning af et spekulativt køb ved bruddet af 6,215 niveauet, og et sekundært købesignal ved brud af 6,25 niveauet.

BørsUdsigten har tertiært / spekulativt genkøbt en tertiær position ved bruddet af 6,215 niveauet. Stop loss ved brud af 6,20 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

BørsUdsigten har sekundært ved bruddet af 6,25 niveauet genkøbt en lang position. Stop loss ved brud af 6,18 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

EXIT og terminssikring af alle positioner ved brud af 6,18 niveauet.

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen i 1,322 (1.331) USD pr troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.302), ligger chartet fortsat i en spekulativ / tertiær nedtrend, efter bruddet i 1.339 niveauet, og sekundært ved 1.320.

”Rentetroldens” udmelding fik guld til at falde, hvilket er helt efter korrelationsteorien (bogen). Endvidere trykker stigningen i USD også guldprisen. Den nuværende situation skal følges, da der kan være tale om et godt indgangstidspunkt for køb af guld i løbet af den nærmest fremtid.

Tertiært / spekulativt genkøbes ved brud af 1.335 niveauet eller test af 1.295 niveauet (testes NU) – Strategi: Sælg

Sekundært er der hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.320 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.355 niveauet – Strategi: Sælg

Tilbageslag mod 1.295 niveauet SKAL benyttes til køb. Brydes 1.295-90 niveauet skal man være hurtig til at vende rundt (reverse).

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres højere nu til morgen, torsdag.

De amerikanske olielagre steg i sidste uge med 4,6 mio. tønder til 468,2 mio. tønder. Benzinlagrene faldt med 8,4 mio. tønder til 218,3 mio. tønder. Destillater – nafta m.v. faldt med 3,2 mio. tønder i 144,6 mio. tønder.

Stigende råolielagre kombineret med faldende lagre af benzin og andre destillater er en indikation på, at de amerikanske raffinaderier ikke er helt kommet i drift efter Harvey og Irma Orkanerne.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 50,67 (50,21) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 56,22 (55,35) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (56,2), er der igen tale om et udbrud af en tertiær konsolidering (flag). Dermed bliver købesignalet igen bekræftet. Udbruddet SKAL følges! (husk stop loss)

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten genkøbt og lukket spekulativ short ved bruddet af 52 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 55,5 niveauet. Åbning af short ved brud af 54,5 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 53 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 52,5 niveauet. Strategi: Køb. 

De korte momentumindikatorer konsoliderer sig i positive territorier.

Signalmodellerne ligger i rent køb!

BørsUdsigten vurderer, olieselskaber kan blive ret interessante, da de for øjeblikket producerer et rigtig pænt cash flow, og overskud – der danner grundlag for pæne udbytter!

BørsUdsigten vurderer at man skal købe olieaktier spekulativt på tilbagefald i aktiemarkedet – og hold dem så lange der er køb i olien!

Handel med olieaktier på brentsignalerne!

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, torsdag.

Nikkei225 stiger med 0,3 pct. (69 point) i indeks 20.380. Hang Seng falder med 0,1 pct. (34 point) i indeks 28,094. Kina’s CSI300 stiger 0,2 pct. (8 point) til indeks 3.851. Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (2 point) i indeks 2.410. Australien ASX200 falder med 0,8 pct. (44 point) i 5.665.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.