Lettelsen’s Suk!

BørsUdsigten: Regnskaber overgår Forventninger! Salgssignalerne i USD bekræftet! Bund i Olie?

 

C20 indekset lukkede, fredag, med et fald på 0,8 pct. (7,68 point) i indeks 927,47.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fra et fald på 0,4 pct. til en stigning på 0,2 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40).

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 2,0 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,0 pct., såfremt Wall Street åbnede dørene nu til morgen.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (927), er der tale om en omvendt kileformation. Brud af 935 niveauet udløser købesignal, og en test af 960 niveauet. Brud af 925 niveauet udløser salgssignal.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 930 niveauet. Stop loss og åbning af en spekulativ short ved brud af 925 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 924 niveauet (Udbrudsstrategi). Hjemtagelse af gevinst i 925 niveauet. Åbning af short ved brud af 925 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 903 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er på vej op mod overkøbte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i køb.

Der er igen tale om ”rent køb” og en all in eksponering på det danske C20 indeks.

C20: Dagschart

 

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til en anelse højere nu til morgen, onsdag.

Regnskab fra SP Group (1. kvartal)

 

Lettelsen’s Suk! 

Emanuel Macron vandt første runde af det franske præsidentvalg over Marine le Pen. Mon ikke det gentager sig i anden valgrunde.

Vælgerne er i Frankrig som mange andre steder ved at være trætte af magteliten, der udnytter det politiske system til egen vinding. Åbenbart er det blevet normalt og accepteret, at man udnytter systemet til at berige sig selv. Hvis det ikke havde været tilfældet ville Fillon, have trukket sig for lang tid siden, og givet plads til en ny kandidat.

Mon ikke aktierne stiger i dag, mandag, med et overstået valg (psykologisk effekt) og rygter om en amerikansk skattereform senere på ugen. Bemærk endvidere, at der kommer rigtig mange regnskaber i løbet af ugen.

I øvrigt burde valget ikke have den store indflydelse på finansmarkederne – men det har det efter den psykologiske reaktion på ”Brexit” – Så husk: Et er politik noget andet er virksomhedernes indtjening.

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere fredag.

BørsUdsigten noterer, at 75 pct. af selskaberne i S&P500 har indtil nu har overgået markedets (analytikernes) forventninger. Endvidere er det nu toplinierne der skaber vækst i indtjeningerne! Der forventes nu 2 cifret vækst i Q1.

Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,2 pct. (30,95 point) i indeks 20.547,76.

S&P500 lukkede med et fald på 0,3 pct. (7,15 point) i 2.348,69.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (6,25 point) i 5.910,52.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.349), er der fortsat tale om en tertiær stigende konsolideringskanal – der har det med at bryde ned. Modsat har den også testet toplinien i den tertiære formation. Salgssignal – tertiært ved brud af 2.330 niveauet, og købesignal ved brud af 2.365 (sekundært faldende trendlinie).

Sekundært er der tale om en faldende trendlinie, der vil udløse købesignal ved brud af 2.365 og det vil blive bekræftet ved brud af 2.370.

Chartformationen er en kileformation, hvor ”trykket” kommer fra oven. Det betyder, at presset ligger på bundlinien i 2.330 niveauet. Brud af den horisontale støttelinie vil betyde EXIT af amerikanske aktier. Et brud vil sandsynligvis resultere i en test af 2.250 niveauet i første omgang. Brud af 2.365 niveauet nedefra, vil være første signal på en positiv fortsættelse, og brud af den horisontale toplinie i 2.370 vil give indikation om en test af 2.400 niveauet en neutralisering af det negative oplæg i form af en S-H-S formation

Chartformationen kan udvikle sig til en sekundær S-H-S formation, hvilket kan sende indekset ned i 2.085 niveauet.

Fundamentalt stimulerer overvægten af positive regnskaber fortsat udviklingen på Wall Street. Endvidere burde den faldende USD ligeledes stimulere udviklingen på Wall Street.

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.345 niveauet (solgt i 2.378 niveauet). Stop loss ved brud af den stigende bundlinie i 2.340 niveauet. Der åbnes en spekulativ short ved brud af 2.330 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten i 2.367 niveauet hjemtaget gevinst at en lang position købt i 2.272 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 2.350 niveauet. Genkøb og lukning af short (stop loss) ved brud af 2.365 niveauet. Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.239 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i normale vendeniveauer og trækker op. Det understøtter et brud af toplinierne.

Signalmodellerne ligger i sælg, bortset fra et lille grønt signal i MacD, som BørsUdsigten ser som et pænt positivt signal.

Der er positiv bias på det amerikanske aktiemarked, og der er god timing i tertiært køb, under forudsætning af at stop loss overholdes. Købesignalerne er dog ikke bekræftede.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,06 pct. højere i 2,31 pct. Den toårige rente noteres 0,06 pct. højere i 1,25 pct., og den 30årige rente noteres 0,06 pct. højere i 2,95 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,01 pct. højere i 0,25 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,81 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. højere i 0,96 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:49 6,85 (6,94) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,086 (1,072) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110 (119,2). EUR/JPY noteres i 119,5 (117,1). EUR/DKK noteres til morgen i 7,436 (7,438). GBP/DKK 8,768 (8,881).

BørsUdsigten noterer en stigende JPY – fortsætter stigningerne i JPY vil det betyde mindre risiko ved at investere i de japanske aktier – begynder de japanske aktier også at stige, er der tale om ”a perfect bull”.

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,85), er der fortsat tale om en sekundær nedtrend. Samtidig er den tertiære V formation med en ”hank” (konsolidering), annulleret.

Sekundært er der tale om en negativ trendkanal, og trenden er blevet bekræftet med en ny bund (dog ikke endeligt bekræftet).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) i 7,015 (købt i 6,92 niveauet). Der er åbnet en spekulativ shortposition i 7,015 niveauet. Lukning (hjemtagelse af gevinst), og genkøb ved brud af 6.93 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position 6,97 niveauet (købt i 6,94 niveauet). Genkøber ved brud af 7,01 niveauet. Der er åbnet en short ved brud af 6,97 niveauet. Positionen lukkes ved brud af den faldende trendlinie i 7.01 niveauet. Strategi: Sælg. 

De korte indikatorer er på vej ned mod oversolgte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i rent sælg

USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen i 1,275 (1.280) USD pr troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.275) har vi p.t. en tertiær negativ konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelsesformation. Brud af 1.280 niveauet (nedefra) vil udløse købesignal tertiært. Brud af 1.260 niveauet vil indikere en mulig topformation sekundært. BørsUdsigten vurderer ikke sidstnævnte, som overvejende sandsynligt – men alligevel en mulighed.

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

BørsUdsigten har spekulativt / tertiært solgt (hjemtaget gevinst) i 1.287 niveauet. Der genkøbes en spekulativ position ved brud af den tertiært faldende trend i 1.280 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.260 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 1.260 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.275 niveauet (Testes NU). Åbning af short ved brud af 1.260 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt og er på vej ned mod oversolgte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg.

Timing af køb kan være bedre – man alt tyder på yderligere stigninger i guld!

Guld: Dagschart

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lavere nu til morgen, onsdag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 49,85 (50,75) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 52,28 (53,06) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (52,3) er der tale om en god mulighed for en dobbeltbund. Momentumindikatorerne er nået oversolgte vendeniveauer. Det indikerer mindst en opbremsning, og et spekulativt godt niveau til en reboundspekulation.

Det kræver dog, at 50 niveauet / 200 dages glidende gennemsnit holder. Brud af 50 niveauet – EXIT! Ved en dobbeltbund ses en målzone i 65 niveauet.

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 56 niveauet (købt i 53,5 niveauet), og åbnet en short. Genkøb og lukning af short (gevinsthjemtagning) ved brud af 53,0 niveauet. (mindst en opbremsning). Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten der er hjemtaget gevinst i 55 niveauet (købt 53,5 niveauet). Genkøb ved brud af 56 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 53,5 niveauet, der lukkes ved brud af 53 niveauet (gevinsthjemtagning). Strategi: Sælg

De korte momentumindikatorer er nået extremt oversolgte vendeniveauer; hvilket indikerer mindst en opbremsning.

Signalmodellerne ligger i rent sælg!

Handel med olieaktier på brentsignalerne!

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, mandag.

Nikkei225 stiger med 1,5 pct. (270 point) i indeks 18.890. Hang Seng stiger med 0,1 pct. (19 point) i indeks 24.061. Kina’s CSI300 falder 1,5 pct. (51 point) til indeks 3.416. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (5 point) i indeks 2.125. Australien ASX200 stiger med 0,2 pct. (10 point) i 5.864.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.