Bliver Frankrig en sten i skoen?

Det franske valg ser ud til at blive en rigtig mudret omgang, hvilket kan sætte sig i  aktiemarkederne i den kommende tid. De kommende udbytter skal derfor i første omgang ikke investeres, men holdes på sidelinien.

ALK-Abello har fået godkendt sin husstøvmide-tablet til unge patienter i Europa. Det udvider indtjeningsmulighederne i selskabet i de kommende år. Tirsdag meddelte den britiske konkurrent Circassia, at man indstiller sit udviklingsprogram inden for allergivacciner, da endnu et studie ikke opnåede den forventede resultateffekt.

Teknisk er ALK-Abello-aktien i en stigende trendkanal, men er tidligere i januar blevet afvist i modstandsniveauet 1040. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, så et brud af modstandsniveauet 1040 er indenfor rækkevidde. Herefter er næste modstandsniveau ved 1150-1200.

DONG Energy er blevet tildelt tre havvindprojekter i Tyskland, som skal idriftsættes i 2024 under forudsætning af, at DONG Energy i 2021 træffer den endelige investeringsbeslutning. Teknisk banker DONG-aktien på modstandsniveauet 275-280, men er i første omgang blevet afvist. Der er en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis, mens RSI er faldet tilbage og har brudt den stigende tendens. Den overordnede tendens er fortsat positiv i kursgrafen. Tilbagefald giver opkøbsmuligheder.

Pandora blev nedjusteret tirsdag morgen af Carnegie, hvilket fik aktien til at falde med over 12 pct. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 800-900 siden sommeren 2016. Men siden februar i år har signalmodellerne været i salg på ugebasis og kursen brød igennem 700, men fandt støtte i niveauet 680. Torsdag meddelt Pandora, at man ændrer en række rapporteringsopsætninger og man fastholder forventningern, hvilket fik aktien til at stige over 5 pct. og nu er kursen igen over 700. Anbefaler at man afventer udvikling i aktien, da der fortsat er et salgsignal både på dags- og ugeniveauet.

Positiv udvikling i danske medico-aktier som Ambu og Coloplast, der har oplevet en positiv tendens i aktiekursen siden begyndelse af marts måned. Ambu-aktien tabte 120 kr. i november/december og gik fra 380 til kurs 260. Siden bunden i december har aktien etableret en stigende trendkanal og sidste bund var i niveauet 280, mens der var en top ved månedsskiftet januar/februar ved niveauet 310 og nu handles aktien i 320 og er dermed brudt over den gamle top. Nærmeste modstandsniveau er ved 330. Der er en positiv tendens i de 3 indikationsmodeller på ugebasis.

Coloplast faldt tilbage i oktober/november og fandt en bund i niveauet 435-440. Siden da har aktien etableret en stigende tendens og nu handles aktien i niveauet 570, hvilket var en top i december i 2015. Den positive tendens i aktiekursen har fået de tre indikationsmodeller til at stige på ugebasis. Niveauet 580 er blevet testet 2 gange tidligere tilbage i 2015 og et brud af niveauet er indenfor rækkevidde, da der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet.

Denne uge byder på regnskab fra SP Group, SmallCap Danmark om mandagen. Tirsdag er det Columbus. Onsdag er det Novozymes og Ringkjøbing Landbobank. Torsdag er det DONG Energy, Glunz & Jensen samt Royal Unibrew. Fredag er det Danske Bank.

C20 Indekset på ugebasis.

C20-indekset holder fast i den stigende tendens og er samtidig et af de indeks, som ikke er nået op til toppen fra 2015. Det skyldes hovedsageligt, at Novo Nordisk har stået stille. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket bekræfter tendensen. Momentum på månedsniveauet peger ligeledes opad, og det har nu stået på i 2 måneder. Nærmeste modstandsniveau er ved 960 og herefter i niveauet 990, mens nærmeste støtteniveau er ved 900-910.

 

DK Portefølje
NNIT er på salgslisten.

 

Nordisk portefølje

 

Europa har takt stokken

Der er for engang skyld Europa, som har fokus i den kommende uge med valget i Frankrig. De amerikanske nøgletal har svært ved at leve op til markedsforventningerne. De fleste nøgletal ligger dog langt bedre end de tidligere tal.

Den kommende uge byder på regnskab fra Google, Microsoft, Amazon, Exxon Mobil, AT&T, Procter & Gamble, Chevron og Coca-Cola.

Dow Jones

Dow Jones Industrial Averages har fortsat den faldende tendens og det har ændret signalet i Bollingerkanalen til et salg fra et køb. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 20.000. Den faldende tendens har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er dog fortsat over 60, så en rebound i indekset er indenfor rækkevidde.  Støtteniveauet 20.000 var et modstandsniveau ved årsskiftet. Nærmeste modstandsniveau er ved 21.000.

S&P 500

S&P 500 har også ændret signal på ugebasis i Bollingerkanalen til salg. Den faldende tendens i indekset har trukket ned i RSI og Momentum på ugebasis, men også her er RSI over 60, hvilket giver forventninger om en fortsat stigende tendens i indekset. Indekset er heller ikke brudt rigtigt ud af den stigende trendkanal endnu. Nærmeste støtteniveau er ved 2250, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2400 og herefter 2450. Omsætningen er faldet en smule tilbage i sidste uge, men det kan skyldes påsken i Europa, der har fået investorerne til at holde sig væk.

Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite holder fortsat fast i sit købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og signalet skifter først ved brud af niveauet 5800. Indekset har bevæget sig vandret i niveauet omkring 5800 siden slutningen af februar, hvilket har trukket ned i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 70 og ligger derfor fortsat i den positive ende. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 5600. Nærmeste modstandsniveau er ved 5900 og herefter i niveauet 6000.Omsætningen har været lidt svagere de seneste uger, men det for tidligt at drage nogle konklusioner.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Indekset finder støtte
Det japanske indeks har fundet støtte i niveauet 18.300-18.400, men indikationsmodellerne har endnu ikke etableret en bundformation, så man skal afvente udviklingen i indekset. Signalmodellerne er ligeledes i salg og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Death Cross”.

Det japanske indeks.

Bryder kursen igennem støtteniveauet 17.400-17.500, er nærmeste modstandsniveau ved 19.600 og herefter niveauet 20.000. Momentum på månedsniveauet er negativ, så det bekræfter, at man skal afvente udviklingen.
Strategi: Hold på de japanske markeder.

Stockholm på ugebasis.

OMX Stockholm 30 har tabt pusten og handles nu i niveauet 1560-1570. Den faldende tendens i indekset har trukket de tre indikationsmodeller ned på ugebasis. Signalmodellerne er fortsat i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 1540. Herefter er der støtte i niveauet 1500-1510. Momentum på månedsniveauet er i en stigende
Strategi: Hold på svenske aktier.

Scandi Standard har etableret en dobbelt bundformation på den helt korte bane (dagsniveauet) med test af niveauet 51-51,5 i slutningen af marts og medio april. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet og signalmodellen er gået i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. På ugebasis er der fortsat salgssignal og først ved brud af niveauet 55 går modellerne i køb.

Scandi Standard på ugebasis.

Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 55. Endvidere er der en bund på ugebasis i november/december og i det nuværende niveau. Momentum har endnu ikke etableret en bundformation, som kan bekræfte vendingen i kursudviklingen. Anbefaler køb ved brud af niveauet 55,5.  

DAX på ugeubasis.

Frankfurt Dax 30 har været en tur under 12.000, men er handlet op over igen. Signalmodellerne er fortsat i køb og først ved brud af niveauet 11.800 så ændres signalet til et salg. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.600. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller, hvilket indikerer, at man skal holde øje med støtteniveauet omkring 12.000. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er faldet igennem det glidende gennemsnit oppefra, hvilket er endnu et advarselssignal.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Novozymes, Royal Unibrew og Carlsberg.

Novozymes holder fast i den stigende tendens, der blev etableret med bunden i december. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i begyndelsen af året. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i slutningen af februar. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i MACD og Momentum på ugebasis, mens RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 65-70.

Novozymes på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 295-300 og herefter i niveauet 315-320, mens nærmeste støtteniveau er ved 268-272. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens, hvilket bekræfter den positive trend i aktien. Fastholder køb på aktien.

Royal Unibrew har genoptaget sin stigende tendens efter tilbagefaldet i november, hvor aktien tabte over 60 kroner på 6 uger. Aktien fandt støtte i niveauet 250 og har siden etableret en stigende tendens og handles nu i niveauet 300. Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 80 på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens på ugebasis.

Royal Unibrew

Der er blevet etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i april og signalmodellerne etablerede et købssignal i begyndelsen af marts. I forbindelse med regnskabet i marts blev der etableret et ”gap” 275-285, hvilket kan blive lukkede, hvis et kommende regnskab skuffer. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, men den stigende tendens er blevet afbrudt af en topformation.  Nærmeste modstandsniveau er ved 320-325, som var en top i september/oktober, mens nærmeste støtteniveau er ved 285. Afvent udviklingen. 

Carlsberg er brudt igennem modstandsniveauet 650 for tredje gang, hvilket trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. I august 2016 toppede Carlsberg-aktien i niveauet 670-680 kan kursen komme igennem er næste modstand ved 740.

Carlsberg tæt på at bryde igennem 670.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 90 på ugebasis. Signalmodeller har været i køb siden begyndelsen af januar. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af februar og det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 615. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket gør, at Carlsberg-aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.

 

Fortsat stigning i guldet  

Guldet fortsætter den stigende tendens og er tæt på at ramme niveauet 1300. Der er divergens mellem indikationsmodellerne på ugebasis, idet RSI og Momentum falder tilbage, mens der fortsat er en positiv tendens i MACD. Momentum på månedsniveauet har en stigende tendens og det har stået på siden slutningen af 2016. Køb guld hvis det franske valg bliver meget grumset.

EUR/USD bevæger sig vandret i niveauet omkring 1,06-1.08. Euro er blevet styrket, så markedsdeltagerne på valutamarkedet er ikke bange for det franske valg.

NOK/DKK handles fortsat vandret i niveauet 80,5-82 og det har stået på siden midten af marts.

SEK/DKK har etableret en faldende tendens og handles nu i niveauet 77-77,5. Der er en faldende tendens i MACD og Momentum har etableret en topformation på månedsbasis.

Hold støtteniveauet ved 53. 

Brent Spot testede niveauet 56-56,5, men blev afvist og nu handles Nordsø-olien i niveauet 53  dollar for en tønde. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD bevæger sig vandret, mens Momentum og RSI falder tilbage på ugebasis. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i salg, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 53.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.