Hvor længe varer festen?

Den kommende måned har statistisk været god mod investorerne, og det bliver interessant at se, om det gentager sig eller markedet vil falde tilbage og starte en nedtrend.

Per Aarsleff leverede et regnskab, der viste den fremgang, som selskabet tidligere på året har annonceret. Forventningerne til det kommende år er noget lavere, hvilket fik markedet til at reagere negativt. Det er til trods for et øget udbytte og et aktiesplit i forbindelse med generalforsamlingen i januar. Teknisk betyder faldet, at der er en opsamlingsmulighed i aktien. Aktien har konsolideret sig i niveauet 2200-2400 siden juli. Momentum på månedsniveauet har været i en faldende tendens siden slutningen af juni, men tendensen er aftagende. Faldet har givet et salgssignal i Parabolic- modellen, mens der fortsat er køb i Bollingerkanalen.

DFDS’ hovedaktionær Lauritzen Fonden kunne godt bruge en ekstra skilling til at styrke shipping selskabet J. Lauritzen, der har haft store tab de seneste år. Det kunne medføre et fra salg af hel eller dele af aktiebeholdningen i DFDS, som i øjeblikket er inde i en positiv tendens med hensyn til drift og indtjening i selskabet. DFDS er steget 124 pct. i år og har været et af de Midcap-selskaber, som er steget mest. Den fortsat stigende tendens har sendt RSI op i det overkøbte niveau, hvor modellen har været det meste af året. Der er ”gap” i niveauet 248-256. Et større frasalg af aktien kan presse aktien tilbage og lukke ”gappet”. Falder DFDS-aktien tilbage, giver det en opsamlingsmulighed.

Lundbeck holder fast i den stigende tendens, selv om Momentum har tabt en smule hastighed på ugebasis. Interessen for Lundbeck blev kraftigt forøget, da selskabet fik ny direktør i Kåre Schultz. Niveauet aktien handles i har tidligere været et støtte/modstandsniveau. Nærmeste modstandsniveau er 225 og herefter 245.

Det er fortsat de mellemstore aktier, som har mest Momentum. De 4 aktier med hurtigste Momentum er for tiden SAS, B&O, Santa Fe Group samt H+H.

Santa Fe, det gamle ØK har oplevet et par positive hop i aktiekursen i december. Kursen tester nu modstandsniveauet 58, der også blev testet i oktober. Der er en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis. RSI har ramt niveauet 65 på ugebasis. Der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og signalmodellerne Bollinger og Parabolic. Bryder kursen igennem niveauet 58, så er næste modstandsniveau ved topformation fra marts/april i niveauet 76-78. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens.

De første regnskaber dukker op i 2 uge af 2016. B&O, som var aktuel den 13/1 har allerede sendt deres regnskab til børsen. Onsdag er det Chr. Hansen, Intermail og Roblon.

Chr. Hansen holder fast i den stigende trendkanal, der blev etableret i efteråret 2014. Det var kun kortvarigt, at den positive tendens blev brudt i august. Nærmeste støtteniveau er ved 380 og nærmeste modstandsniveau er ved 440. Momentum er faldet tilbage de sidste 4 uger. Bollingerkanalen er fortsat i køb og modellen har sin nedre støttelinie ved 415.

C20-indekset
C20-indekset

C20 holder fast i støtteniveauet omkring 980-1000, som nu er 3. gang, at det niveau bliver testet. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis. Begge modeller har deres nedre støttelinie i niveauet 930-950. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens RSI er faldende og MACD bevæger sig vandret. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” for to uger siden, hvilket giver en positiv indikation for yderligere stigninger i de kommende uger.

Omvendt trækker Momentum på månedsniveauet fortsat ned,  hvilket indikerer, at man skal ikke fylde porteføljen helt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.