Kraftigt Udbrud

C20 indekset lukkede, fredag, med et fald på 1,9 pct. (13,66 point) i indeks 723,57.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med fald på mellem 0,8 pct. og 2,1 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt til stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

NB!

Hvis du mangler en ”remindermail” tjek direkte ind på BørsUdsigten’s hjemmeside. NPinvestor – produkter – analyse – BørsUdsigten, her vil analysen være til stede før opdatering på NPinvestor’s hjemmeside. BørsUdsigten bestræber sig på at være ude mellem kl. 08:30 og 08:45.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en salgsstrategi.

BørsUdsigten har købt i 730 niveauet, og har hjemtaget profit ved brud af 735 niveauet ovenfra.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten en salgsstrategi.

BørsUdsigten købte en position i 732 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 742 niveauet – og der er åbnet en reverse ved bruddet af 734 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 669 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).

I den nuværende situation afventes en bounce op imod 730-35 niveauet at sælge på.

Niveau for indeksvurdering: 724.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lidt højere til morgen, mandag. Højere åbning med laver lukning indikarer ern negativ trend.

BørsUdsigten noterer sig af A.P. Møller falder trods en stigning på godt 12,7 pct. i SCFI-indekset (udviklingen i containerfragtraterne). Et faktum markedet valgte at ignorere.

Onsdag stillede BørsUdsigten spørgsmålet om gældskrisen i Europa ville blusse op igen i forbindelse med en statsbankerot i Argentina.

BørsUdsigten noterer sig renten fredag steg både i Portugal og Italien, hvilket indikerer, at der igen bliver fokus på statsgæld og evnen til at servicere gælden.

Man er ved at glemme hvad der nu er årsag til at vi i en periode har haft lav rente. Politikkerne vil nok påstå, at der er tale om reformer. Det betyder at de narrer med sig selv – da den egentlige årsag er ECB. Det betyder, at der ikke bliver lavet de fortsat nødvendige reformer for at forbedre især Middelhavslandenes konkurrenceevne.

Endvidere har vi i Portugal set at bankkrisen ikke er ovre, og at den hurtigt kan komme tilbage i Middelhavslandene. Indtil videre har ECB være flinke til at sætte penge ind i de sydeuropæiske banker i samme fart som pengene blev hævet for at undgå bankrun – men de kan ikke redde dårligt bankhåndværk i form af dårlige lån. Her er spørgsmålet om der er taget fat med ”dansk” hånd eller der stadig er gemt store hensættelser på bøgerne?

Senest er den portugisiske bank – Banco Esperito Santo – blevet reddet med et indskud på 4,9 mia. EUR. Det sker ved overførsel at en stor del af banken aktiver til en ny bank Novo Banco. Tilbage i den ”gamle” bank ligger de problematiske aktiver i form af lån til interessenter i den gamle bank og deres engagementer i Angola (tidligere portugisisk koloni). Banco Esperito Santo’s største aktionærer er ud over Esperito Santo Finanscial med 20 pct. – franske Credit Agricole (ikke cykelholdet)med 14,6 pct.

Wall Street lukkede lavere fredag.

Markedsudviklingen hænger ikke rigtig sammen med de positiv tal, som vi får makroøkonomisk såvel som regnskabsmæssigt.

Der er fortsat flotte tal beskæftigelsesmæssigt – selvom de kunne være flottere. BNP for Q2 overraskede positivt, og så er der kommet pæne regnskabstal senest Procter og Gamble.

Der er altså andre årsager til tilbageslaget på aktiemarkedet.

BørsUdsigten vurderer, at der tilsyneladende er russere, der likviderer aktiver. Likvidering af aktiver betyder, at der trækkes likviditet ud af markedet, og dermed gearing. Da det er en ekstraordinær hændelse, forventer BørsUdsigten at effekten vil være kortvarig, da der løbende tilføres markedet likviditet. Over tid vil sanktionerne mod Rusland betyde et fald i den økonomiske vækst.

Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,4 pct. (69,93 point) i indeks 16.493,37.

S&P500 faldt med 0,3 pct. (5,52 point) i 1.925,15.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,4 pct. (17,13 point) i 4.352,64.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.925), blev konsolideringen brudt torsdag, ved bruddet af bundlinien i 1.960 niveauet. Det betyder mindst en opbremsning af accelerationen / stigningtakten – og muligvis en midlertidig topformation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 1.988 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.940 niveauet (faldende toplinie). Der åbnes en shortposition ved en bounce tilbage mod 1.960 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.972. Positionen var købt i 1.980. Der genkøbes ved brud af 1.990-92 niveauet.

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købestrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.859 niveauet.

De korte indikatorer er nået oversolgte vendeniveauer, hvilket underbygger muligheden for en bounce back.

Signalmodellerne ligger i sælg hele vejen rundt.

 

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med et fald på 0,06 pct. til en rente på 2,51 pct. Den toårige rente faldt 0,05 pct. til 0,48 pct., og den 30 årige falder med 0,05 pct. til 3,29 pct.

USD noteres kl. 07:28 i 5,556 (5,570) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,342 (1,339) for 1 USD. USD/JPY noteres i 102,7 (102,9). EUR/JPY noteres i 137,8 (137,8).

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,555), er den stigende trendlinie blevet brudt.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 5,57 niveauet (genkøbt i 5,51). Der genkøbes ved brud af 5,575 niveauet nedefra.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,51 niveauet. Der hjemtages profit / stop loss ved brud af samme niveau.

De korte indikatorer ligger i nutralt niveau med pil ned – hvilket indikerer et lidt større tilbageslag

Signalmodellerne ligger i overvejende i køb

USD/DKK: Dagschart

Guldprisen noteres til morgen i 1.292 (1.284) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser BørsUdsigten på timechartet befinder vi os i en flagformation med en bund i 1.290 niveauet, og en top i 1.297 niveauet. Det ligner i første omgang en komformation, hvliket normalt skulle give et prisobjektiv på timeniveau i 1.315-20 niveauet. Udbrud fra basen give en indikation på en lidt større bevægelse.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en position i 1.310 niveauet. Der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie i 1.297 niveauet (nedefra).

Sekundært har BørsUdsigten solgt i 1.320, og genkøber ved brud af 1.305 niveauet nedefra.

De korte indikatorer trækker ned mod oversolgte vendeniveuaer.

Signalmodellerne ligger i sælg hele vejen rundt.

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, onsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 98 (98,04) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 105,06 (106,30) USD pr. tønde.

Ser vi på dagschartet for UK Brent (105), falder olieprisen fortsat efter det kraftige udbrud af vores konsolidering (base).

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 106,75 (købt i 107,75), og der blev åbnet en shortposition, der afdækkes ved brud af 107 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt i 108 niveauet, og fået udløst stop loss ved det bekræftede brud af 106 niveauet.

De korte indikatorer er på vej mod oversolgte vendeniveauer – men der plads til yderligere fald.

Signalmodellerne ligger i rent sælg.

Olieaktier / aktiver handles efter prisforventningen til den underliggende råvare.

UK Brent: Dagschart

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, onsdag.

Nikkei225 noteres ned med 0,0 pct. (6 point) i indeks 15.517. Hang Seng noteres op med 0,5 pct. (124 point) i indeks 24.656. Kina’s CSI300 op med 1,5 pct. (35 point) til indeks 2.365. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (3 point) i 2.076. Australien ASX200 ned med 0,3 pct. (16 point) i 5.540.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der ligger en god time før luk.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (724), fik vi fredag et udbrud fra ”diamantformation”, og som ventet blev udbruddet kraftigt, da det endelig kom.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 742 niveauet. Samtidig blev der åbnet en shortposition ved bruddet 735 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 735 niveauet. (købt i 730 niveauet).

Primært har BørsUdsigten en købestrategi med take profit ved brud af 669 niveauet.

C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger neutralt med pil ned.

Signalmodellerne ligger i sælg.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar