Kraftig rebound i energisektoren

De svenske vindmølleparker har taget en kraftig rebound de seneste par uger. Det skyldes blandt andet de gode priser på el og samtidig er der en stigende efterspørgsel på vindmølleparker blandt de institutionelle investorer.
Tidligere Lundin Energy har jo skiftet navn til Orrön Energy og er nu ude af købe op efter de solgte deres olieaktiviteter til Aker BP. Siden har Orrön Energy lagt sit første bud på Slitevind.

Orrön Energy er hoppet op i niveauet 18 og er steget med 151 pct. i år. RSI har ramt 75 på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien er overkøbt, så man skal bruge tilbagefald til opsamling. Aktien er på kandidatbænken.

OX2 er steget 73 pct. i år og kursen er gået fra 59,2 og op til 110. De tre indikationsmodeller er ved at etablere en topformation på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 62, mens MACD er over 0. Afvent udviklingen.

Arise er steget kraftigt i forbindelse med Orrön Energy har lagt en bud på Slitevind. RSI har ramt 85, hvilket indikerer, at aktien er overkøbt på niveauet (bemærk jeg ejer aktier i selskabet).

Eolus Vind har haft problemer med at få deres store vindmøllepark, hvilket har sendt aktiekursen ned. En åbning af den forsinkede vindpark vil med de priser vi har på el give et hop i kursen. Brug derfor tilbagefald til at samle op i aktien. Har taget den med i min Millionær-klub portefølje.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.