Korrektion i markedet

Aktiemarkeder er blevet ramt af opbremsningen i væksten, hvilket er med til at trække aktiekurserne ned. Torsdag blev det danske aktiemarked ramt af et kraftigt udsalg af danske aktier, hvilket ramte bredt i C20.

Endvidere er der optræk til ballade på grænsen mellem Ukraine og Rusland. Begge lande og deres befolkning er plaget af den negative udvikling i økonomien og landene er påvirket af grundet krigen og sanktionerne.

Royal Unibrew overraskede med at fastholde deres omsætning og afsætning i Vesteuropa trods det svage sommervejr i store del af området. Forretningsområdet Baltic Sea, der dækker Finland og Baltikum oplevede en nedgang, mens Maltdrik forretningen fortsat viser vækst. Niveauet 240 skal brydes, før aktien ser interessant ud.

Carlsberg måtte nedjustere forventningerne til årets resultat, da man er hårdt ramt af udviklingen i Rusland og Østeuropa. Endvidere har man oplevet en opbremsning i Europa, mens Kina viser vækst. Problemet i Østeuropa vil påvirke Carlsberg det næste halve år, og derfor ser aktien ikke interessant ud de kommende 3-6 måneder. En ny strategi vil blive præsenteret i forbindelse med årsregnskabet i foråret.

ALK Abello skuffede med salget for 2. kvartal, hvilket fik aktien til at falde med 10 kr. fra 812 til 802. Aktien hænger nu på det vigtige støtteniveau 800. Nærmeste støtteniveau herefter er bunden fra juli i niveauet 770-780. Der er en svag tendens i Momentum på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal være forsigtig med aktien.

Lundbecks nye direktør rydder op i antallet af medarbejdere og antallet af produkter man satser på. Det fik aktiekursen til at stige med 19,1 pct. onsdag. Man skal tilbage til 2002 for at finde kursen i det niveau. Der er modstand i niveauet 210, der var en gammel top i november/december 2002. Forventer noget gevinsthjemtagning i den kommende tid. Der er støtte i niveauet 185.

H+H kunne onsdag fremvise en positiv tendens i deres forretning i både Øst- og Vesteuropa. Men teknisk kunne aktien ikke bryde igennem modstandsniveauet 64 i første omgang. Et brud af niveauet 64-65 vil være historisk, og man skal tilbage til 2009 for at finde kursen over det niveau. Bryder aktien niveauet 64-65, bør man købe en position.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Parken og RTX. Tirsdag: Bavarian Nordic, FLSmidth, Rockwool og Topsil. Onsdag: Arkil og UIE. Torsdag: BoConcept Holding, ISS og Per Aarsleff. Fredag: Matas og Zealand Pharma.

FLSmidth er faldet tilbage de sidste 5 uger. Faldet har fået Bollingerkanalen til at gå i salg og det samme er sket i Parabolic. Den faldende tendens trækker ned i Momentum på både uge- og månedsniveauet. De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Death Cross”. Nærmeste støtteniveau er ved 280.

Matas handles vandret i niveauet 140-145, og det har stået på siden slutningen af juni. Signalmodellerne Bollinger er i salg på ugebasis og har været det siden maj. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis. Der vil være fokus på indtjening og konkurrencesituationen.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20 har tabt pusten  og handles nu i niveauet omkring 960, der tidligere har været et støtte/modstandsniveau. Det lange glidende gennemsnit der på ugebasis er i niveauet 970, er brudt, da markedet lukkede i 967, 89 torsdag. Tendensen i Momentum og RSI er faldende, så afvent udviklingen.  Bollingerkanalen holder fortsat sit købssignal på ugebasis, men man ændrer signal, hvis indekset går under 955. Nærmeste støtteniveau er ved 920- 930, hvor indekset var nede i juni/juli.

Med torsdagens udsalg af danske aktier skal man passe på ikke at gå for tidligt ind i markedet. C20 er stadig det indeks i Europa med den største stigning til dato, så der er nok af gevinst at tage af for de udenlandske investorer.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.