Korrektion fortsætter

Aktiemarkederne er presset tilbage og på dagsniveauet er der etableret salg i flere internationale indeks. Det indikerer, at man afventer udviklingen i markedet og venter med yderligere investeringer i aktiemarkedet.

Mandag åbnede med yderligere fald til Ambu, der nu på 2 dage har tabt 28 pct. og NNIT har tabt 17,9 pct. Ambu er faldet tilbage og RSI har ramt 40 på ugebasis. Kursmæssigt er man tilbage på niveauet 120-130, som også var et støtteniveau i oktober og november 2018. Momentum har på månedsniveauet etableret en bundformation, så det ser interessant ud på langt sigt.

Onsdag var det regnskab fra Nilfisk, som skuffede markedet med en lavere bundlinie. Aktien toppede tilbage ved årsskiftet 2017/18, hvor aktien blev handlet i niveauet 350-360 mod det nuværende niveau på 248. Der er igen etableret salgssignal i de tre indikationsmodeller på ugebasis og der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum og MACD falder, men RSI stiger en smule og har ramt niveauet 43. Momentum på månedsniveauet er faldende, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Solar opjusterer forventningerne til det kommende regnskab efter købet af svenske Onninen AB. Aktien har været inde i en stigende tendens siden bundformationen i november, hvor aktien blev handlet i niveauet 250-260. Aktien holder fast i den stigende tendens og støttelinien ligger i niveauet 300. De tre indikationsmodeller har alle etablerer en stigende tendens på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 340, som var en topformation i marts og herefter er det niveauet ved 400-420, hvilket var niveauet aktien blev handlet i store dele af 2018. Anbefaler køb på niveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 280.

Brdr. A&O Johansen fandt støtte i niveauet 300 efter et tilbagefald fra 2017, hvor aktien var i 470. I dag handles aktien i niveauet 340-360 og der er etableret et købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 90. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 365 og herefter i niveauet 390 og så i niveauet 430-440, mens nærmeste støtteniveau er ved 330 og herefter i niveauet 300. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Bavarian Nordic er ved at etablere en bundformation i niveauet 120-140, men der er fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 140, før der bliver etableret et købssignal. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 140 som en modstandslinie. Momentum er begyndt at stige og der er etableret en dobbelt bund med test i marts og april 2019. MACD er tæt på 0 og har en svagt stigende tendens. Aktien ser interessant ud.

I den kommende uge er der tirsdag regnskab fra Københavns Lufthavne. Onsdag er det Brdr. A&O Johansen, Bavarian Nordic samt SimCorp. Torsdag er det Skako og Scandinavian Tobacco Group som er i fokus og ugen slutter af med A. P. Møller-Mærsk og SP Group.

C25-indekset er faldet tilbage og har i første omgang fundet støtte i niveauet 1100. Faldet betyder, at der er etableret salgssignal på dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen, mens Parabolic fortsat er i køb på ugebasis. Faldet i indekset har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis RSI har ramt 50 og der er topformation i MACD og Momentum. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af NPinvestor.dk for NPinvestor.dk på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som NPinvestor.dk har modtaget fra kilder, som NPinvestor.dk finder pålidelige, men NPinvestor.dk garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. NPinvestor.dk indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. NPinvestor.dk hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for NPinvestor.dks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.