Konsolidering = Handelsstrategi

BørsUdsigten: Olie i flot Optrend! Skal USD OP?

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

 

De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på 1,2 pct. til et fald på 0,7 pct. til morgen, onsdag. Japan og Thailand Kina holder lukket

Europa lukkede med stigninger på mellem 1,7 og 2,5 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge. DAX30 og CAC40 holdt lukket, fredag, den 1. maj.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger handelen med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne højere, nu til morgen onsdag.

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede af situationen!

 

Hong Kong

Bruddet af 24.550 niveauet (stigende trend) udløste et salgssignal, og mindst et tab af momentum (sidelæns konsolidering).

Brud af 24.400 niveauet udløste første salgssignal, efterfulgt af 23.500 og 22.800 niveauerne.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 23.800 niveauet (solgt i 24.550 niveauet). Stop loss ved brud af 23.500 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 23.700 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite:

Ser vi på dagschartet (2.862) for Shanghai indekset er der tale om et brud af toplinien i 2.855 niveauet af den sidelæns tertiær konsolidering. På vores candlelight havde vi en flush out, hvilket betyder, at der udløses købesignal ved bruddet af 2.820 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.820 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.830 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.800 niveauet. Strategi: Køb

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet i S&P500 (2,868) er der tale om et brud af den tertiært faldende trend, dermed mindst en konsolidering. Toplinien ligger på 2.950 niveauet og bundlinie i 2,817 niveauet. Sekundært er der tale om et brud af en stigende kileformation, og dermed er der tale om en midlertidig topformation.

BørsUdsigten vurderer, at vi skal have en test af 2.450 niveauet, hvis ikke salgssignalet bliver annulleret i dag ved et brud af 2.950 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.860 niveauet. Stop loss ved brud af 2.817 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.883 niveauet (købt i 2.819 niveauet). Genkøb ved brud af 2.940 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der tale om en tertiær negativ trend, der kan udvikle sig til en positiv fortsættelses ved brud af 1.156 niveauet, og efterfølgende den gamle top i 1.181 niveauet. Der er dog tale om et brud ned af den tertiære bundlinie i konsolideringen, og brud skal følges. Ved bruddet af den stigende sekundære trend til mindst en tertiær sidelæns konsolidering, hvilket indikerer mindst en opbremsning af den sekundære trend.

Brud af 1.145 niveauet udløser salgssignal og indikerer en midlertidig topformation.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.071 niveauet. Genkøb ved brud af 1.165 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af ved bruddet af  1.150 niveauet (købt i 1.076 niveauet). Genkøb ved brud af 1.181 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede den i 1.538, og der er tale om et brud af de sekundært stigende trend, og mindst en tertiær opbremsning / konsolidering med en toplinie i 1.600 niveauet og 1.525 niveauet. Ved konsolideringer anlægges en tertiær handelsstrategi.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.530 niveauet (solgt i 1.565 niveauet). Stop loss ved brud af 1.505 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.538 niveauet (købt i 1.550 niveauet). Genkøb ved brud af 1.600 niveauet. Strategi: Sælg 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Der er tale om et brud af den stigende sekundære trendlinie i 10.635 niveauet. Endvidere blev den sidelæns konsolidering med en bundlinie i 10.750 niveauet brudt, og er ny modstand. Ny støtte / bundlinie i 10.250 niveauet,

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 10.800 niveauet. Genkøb ved brud af 10.750 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 10.600 niveauet (købt i 10.000 niveauet). Genkøb ved brud af 11.100 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,886) i dag, onsdag, er der tale om en tertiær optrend i en sekundær konsolidering.

Den sekundære trendlinie afviste angrebet i 6,81 niveauet, og der er nu etbleret en tertiær optrend. Der er fortsat tale om en sidelæns sekundær konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet og en bundlinie i 6,80 niveauet. Endvidere testes en sekundær faldende trendlinie i 6,895 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,845 niveauet (solgt i 6,88 niveauet). Stop loss ved brud af 6,84 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,85 niveauet. Genkøb ved brud af 6,895 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet 31,5, er der tale om en pæn tertiær optrend. Der hjemtages avance ved brud af 26,75 niveauet. Sekundært er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 34 niveauet og en bundlinie i 19 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 26,3 niveauet. Stop loss ved brud af 28 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 31,5 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.