Konsolidering før ny Optur?

BørsUdsigten: Konsolidering i S&P500? Flot bounce i USD!

 

Wall Street lukkede torsdag uforandret fra en stigning på 0,3 pct. til et fald på 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,7 pct. til morgen, fredag.

Europa lukkede torsdag med fald på mellem 0,5 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og  0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen torsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.449 minus 0,0 pct. (12 point) nu til morgen, fredag (handles fortsat) er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering med en toplinie i 24.575 og en bundlinie i 24.250 niveauet. Brud udløser spekulativt køb/salg. Chartet tester for øjeblikket de 24 og 50 dages glidende gennemsnit.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 24.300 (solgt i 24.845 niveauet). Stop loss ved brud af 24.250 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.100 niveauet (bekræftet) 24 og 50 dages glidende gennemsnit. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (2.951 plus 0,4 pct. (11 point) til morgen (handles fortsat), er der tale om en bekræftet tertiær optrend. Brud af vores top i 2.958 niveauet vil udløse et nyt købesignal/bekræftelse.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 2.935 niveauet. Stop loss ved brud af 2.935 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.900 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Nikkei225 (22.510 minus 0,7 pct. (153 point) er der genkøbt ved bruddet af 22.125 (solgt i 22.920 niveauet), og der er udsendt et købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 22.125 niveauet. Stop loss ved brud ud af 21.971. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter at denne vurdering er skrevet kan der være nye signaler.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.115 minus 0,1 pct. (2 point) er der fortsat tale om en bounce, selvom chartet konsoliderer sig.

Der er tale om lidt rundforvirring, og BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.250 niveauet. Konsolideringsniveauerne er ikke bekræftet.

BørsUdsigten ser en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top! 

Er det tilfældet ser BørsUdsigten bunden meget lang nede i første omgang i 2.200 niveauet og i anden omgang i omkring 1.200 niveauet (laveste notering under finanskrisen var 666)

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up”!

Exit signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.200 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.140 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.250 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.247 – minus 0,9 pct. (11 point), er der tale om et udbrud  gennem toplinien 1.245 niveauet i den tertiære/sekundære sidelæns konsolidering. Bundlinien ligger i  i 1.209 niveauet. Det udløser et rent købesignal (der skal følges (;-D). Bruddet indikerer en test af den gamle top i 1.270 niveauet.

Børsen så torsdag en test af den gamle modstand nu støtte – hvilket er helt “efter bogen”.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.222 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.238 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.220 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.668 minus 0,6 pct. (10 point), er der fortsat mulighed for en dobbelt top.

BørsUdsigten ser en mulig sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.735 niveauet og en bundlinie i 1.575 niveauet (Konsolideringen er ikke bekræftet)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.595 niveauet (solgt i 1.712 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.650 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.663 (solgt i 1.610 niveauet). Stop loss ved brud af 1.635 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.282 minus 0,8 pct. (101 point), er der tale om en konsolidering i form af en tertiær sidelæns trend med en toplinie i 12.425 niveauet og en bundlinie i 12.150 niveauet. Brud skal følges spekulativt.

BørsUdsigten noterer, at det 200 dages glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra i 12.145 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.915 (solgt i 12.550 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.150 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.852 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,649) til morgen, fredag, er der tale om et brud af toplinien i 6,625 niveauet. Det udløser et spekulativt købesignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt i 6,625 niveauet niveauet (solgt i 6,60 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,63 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,683 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (41,9) til morgen, fredag, er der tale om en ny tertiær optrend.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 40 niveauet (solgt i 40 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 40,3 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 38,5 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet.
All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.