Konsolidering?

BørsUdsigten: Fortsætter USD den tertiære optrend?

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,3 pct., og 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,3 pct., og 2,5 pct. nu til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. når vi lægger handelen med de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 steg med 0,4 pct. (10,07 point) til indeks 2.815,44.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500, er situationen stort set uforandret. Den stigende positive sekundære trend er blevet brudt, hvilket indikerer mindst en svagere stigningstakt og i første omgang en sidelæns konsolidering tertiært med en bundlinie i 2.795 niveauet, og sekundært i 2.730 niveauet. Toplinien ligger i begge tilfælde i 2.857 niveauet. Der er tale om en tertiær kileformation inden i konsolideringen med pres fra oven, og brud af 2.817 niveauet udløser tertiært købesignal.

På den lidt længere bane er der en risiko for en dobbelt top, hvilket vil blive annulleret ved et brud af først 2.857 niveauet og derefter 2.940 niveauet. BørsUdsigten’s målzone ligger i givet fald 3.000 niveauet.

Chartet KAN udvikle sit til en SHS formation – men INTET er givet endnu. Et brud af 2.855 niveauet vil annullere oplægget.

Situationen er fortsat uforudsigelig, og vi må se hvor chartet fører os hen.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) en lang position ved bruddet af 2.820 niveauet (købt i 2.745 niveauet). Genkøb ved brud af 2.817 niveauet. Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.820 niveauet. Stop loss ved brud af 2.795 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag, med et fald på 0,3 pct. (2,54 point) i 1.012,95.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, fik vi et vendesignal på vores candlelight tirsdag, og yderligere opgang indikeres. Situationen er stort set uforandret. Konsolideringen har en toplinie i 1.025 niveauet, og bundlinien i 1.002 niveauet.

Der blev udløst tertiært salgssignal ved bruddet af 1.019 niveauet. Sekundært salgssignal blev udløst ved bruddet af 1.007 niveauet.

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Efter bruddet af den 4 mdr. gamle base i 940 ser BørsUdsigten ser en test af først 1.000 og efterfølgende 1.030 niveauet. (denne har været gentaget siden bruddet af 940 niveauet).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.005 niveauet (solgt i 2.019 niveauet). Stop loss ved brud af 1.002 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.007 niveauet. (købt i 939 niveauet). Genkøb ved brud af 1.025 niveauet. Strategi: Sælg 

OMXC20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,4 pct. (7 point) i indeks 1.559 – er der tale om en tertiær kileformation. Der er udløst et spekulativt salgssignal i 1.610 niveauet. Købesignal udløses ved brud af den faldende trend i 1.565 niveauet. Sekundært er der udløst salgssignal ved brud af 1.585 niveauet. Der er tale om mindst en opbremsning / lavere stigningstakt i trenden – evt en konsolidering mellem 1.616 niveauet og 1.555 niveauet.

BørsUdsigten ser en større invers SHS formation, som værende igang, efter bruddet af 1.540-60 niveauet brydes. Det vil give en målzone i 1.700-25 niveauet. Modsat vil en lukning under 1.540-60 niveauet udløse salgssignal/annullering.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.565 niveauet). Genkøb ved brud af 1.565 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) ved bruddet af 1.585 niveauet (købt i 1.590 niveauet). Genkøb ved brud af 1.616 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med et fald på 0,1 pct. (9 point) i 11.428.

Ser BørsUdsigten på DAX30, er der tale om en en positiv konsolidering, der meget vel kan være en negativ fortsættelse. Tertiært købesignal udløses ved brud af 11.437 niveauet. Sekundært købesignal ved brud af 11.800 niveauet.

Der er tale om en invers SHS chartformation under opbygning og bruddet af 11.650 niveauet har bekræftet en ny og større SHS formation. Målzonen vil være 13.000 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 11.670 niveauet (købt i 11.525 niveauet). Genkøb ved brud af 11.437 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 11.595 niveauet. Genkøb ved brud af 11.800 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK krydset (6,646) er der tale om en rebound fra en midlertidig bund i 6,5375. Får vi en vending under 6,67 niveauet bekræfter det en ny nedtrend.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,57 niveauet. (Solgt i 6,61 niveauet).  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,635 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,58 niveauet. Hjemstagelse af gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.