Kommer tilbageslaget?

BØRSUDSIGTEN: Rebound i Olie! Fortsat test af den Sekundære trendlinie!  Guld viser styrke!

 

C20 indekset lukkede torsdag, med et fald på 0,3 pct. (1,91 point) i indeks 743,99.

De europæiske aktiemarkeder lukkede i går, torsdag, fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,8 pct. for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

Wall Street ser ud til at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 en udbrudsstrategi.

BørsUdsigten køber ved brud af 756 niveauet, og sælger ved brud af 725 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er afvent udbrud.

BørsUdsigten tog gevinst hjem ved bruddet af 745 niveauet. Der købes ved brud af 750 niveauet, og der sælges (åbnes en shortposition) ved brud af 735 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 722 niveauet (ovenfra).

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som risikostyringsværktøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind (op af bakke)!

Niveau for indeksvurdering: 744.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne XXX til morgen, fredag.

I dag, fredag, offentliggøres kvartalsregnskaber fra DFDS og A.O. Johansen.

Fortsat skuffer regnskaberne. Den danske regnskabssæson har indtil nu ikke været en ubetinget succes, hvilket nok vil medføre at danske aktier resten af året vil udvikle sig lidt dårligere end de udenbyes.

Wall Street

Wall Street lukkede højere i går, torsdag.

Tallet for førstegangsansøgninger til arbejdsløshedsunderstøttelse, blev opgjort til 291K., hvilket stort set var i overensstemmelse med det forventede.

CPI (inflationen) viste en uforandret udvikling, hvilket dog dækker over fald i energiprisen, der opvejes af stigninger andre steder.

Bolighandelen steg en smule; men ser vi på gårsdagens låneansøgninger, ser det ud til at salget er på vej op.

Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,2 pct. (33,27 point) i indeks 17.719,00.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,2 pct. (4,03 point) i 2.052,75.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,6 pct. (26,16 point) i 4.701,87.

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.053), tester vi fortsat den stigende sekundære toplinie. Der er fortsat tale om en ”kaosformation” (stigende bunde og stigende toppe).

Umiddelbart ligner chartet en ”rund” top, hvilket indikerer, at aktierne skal ned. Modsat betyder det også – at jo længere vi ligger på det nuværende niveau, jo flere vil ligge forkert, hvorfor den modsatrettede bevægelse vil blive stærk.

På den lange bane ser BørsUdsigten med det nuværende chart, en test af 2.200 niveauet indenfor de næste 6 til 9 mdr. Der er tale om en forventning og ikke en objektiv videnskab.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten åbnet en shortposition (sælg) ved bruddet af den stigende trendlinie i 2.037 niveauet. Shortpositionen afdækkes ved brud af 2.055 (stop loss).

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.970 niveauet. På grund af den overkøbte situation er der hjemtages gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 2.037 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.057 niveauet. Der sælges (åbnes en shortposition) ved brud af 2.030.

Primært har Børsudsigten en købsstrategi. Take profit lægges ved brud af 1.930 niveauet.

De korte indikatorer er momentum vendt, og ligger neutralt. Det kan godt ligne en positiv fortsættelse. RSI9 modellen forbliver i det overkøbte niveau, hvor den snart har ligget i 1 måned. Det er ret usædvanligt at indikatoren ligger på dette niveau i så lang tid, og må indikere styrke.

Signalmodellerne ligger i køb; med undtagelse af MacD der har udsendt et salgssignal.

Den tekniske situation betyder at man skal afvente køb af amerikanske aktier, til modstandslinien brydes, eller at RSI9 modellen er tilbage på nogenlunde neutrale / oversolgte niveauer.

Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier.

21SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation steg med 0,05 pct. til 2,33 pct. Den toårige rente steg med 0,01 pct. i 0,50 pct., og den 30 årige rente steg med 0,03 pct. til 3,05 pct.

Den 10 årige tyske Bund ligger i 0,80 pct. et fald på 0,05 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:10 i 5,93 (5,933) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,255 (1,255) for 1 USD. USD/JPY noteres i 117,8 (118,5). EUR/JPY noteres i 147,9 (148,7).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (5,93), har vi en tertiær konsolidering i form af en positiv fortsættelsesformation.

Købesignal udløses ved brud af 5,96 niveauet, og salgssignal ved brud af 5,92 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 5,95 niveauet. Der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie p.t. i 5,96 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 5,90 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 5,92 niveauet.

De korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer. Det indikerer en sandsynlig opbremsning i den negative trend.

Signalmodellerne ligger i sælg, bortset fra Parabolic, der udløser et salgssignal ved brud af 5,91 niveauet.

21USDDKK

USD/DKK: Dagschart

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.194 (1.162) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Der konsolideres fortsat sidelæns mellem 1.180 niveauet og 1.205 niveauet. P.t. er der en lille modstand (nyt købesignal) i 1.195 niveauet, og presset kommer fra nedsiden (kile).

På dagsniveauet ligger vi i en konsolidering, der ligner en negativ tertiær fortsættelsesformation, med en toplinie i 1.220 og en bundlinie i 1.165.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten lukket vores shortposition fra 1.242 niveauet i 1.970 niveauet. BørsUdsigten har åbnet en lang position (køber) i 1.965 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.980 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved brud af 1.180 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1175 niveauet.

Vær opmærksom på at valutauro – primært i Asien – kan give fornyet fokus på Guld som “safe haven”

Olie

Olieprisen noteres markant højere til morgen, fredag.

Nymex Crude, er senest noteret i 76,28 (74,58) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 79,62 (78,13) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag. Undtaget Australien, der er ramt af de lave råvarepriser.

Nikkei225 stiger med 0,3 pct. (51 point) i indeks 17.352. Hang Seng stiger med 0,2 pct. (38 point) i indeks 23.388. Kina’s CSI300 stiger med 0,8 pct. (19 point) i indeks 2.556. Sydkoreas Kospi stiger med 0,4 pct. (7 point) i indeks 1.965. Australien ASX200 ned med 0,2 pct. (12 point) i 5.304.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (744), fortsætter konsolideringen mellem 735 niveauet, og 750 niveauet.

Tertiært / spekulativt, fik vi et lille salgssignal ved bruddet af 745 niveauet.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 745 niveauet. Der købes ved brud af 750 niveauet, og der sælges ved brud af 735 niveauet (åbnes en shortposition). Handelsintervallet synes for snævert til at give nogen mening, så der vælges en udbrudsstrategi.

Sekundært har BørsUdsigten en udbrudsstrategi. Der købes ved brud af 756 niveauet, og der sælges ved brud af 725 niveauet.

BørsUdsigten har en primært en købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 722 niveauet ovenfra.

21C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer er ligger i nogenlunde neutrale niveauer.

Signalmodellerne ligger i køb; bortset fra et salgssignal i MacD.

Analyse & Graf: Vikingen 

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

tlf. 22580126 mellem 10:00 og 11:00

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabspecifikke risiko lader vi andre / dig om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten IKKE dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.