Kommer der en aftale i hus?

Første mulighed var en aftale mellem Nordkorea og USA, men det glippede torsdag. Næste aftale som gerne skulle falde på plads er handelsaftale mellem USA og Kina. Derudover er der stadig usikkerhed om aftale mellem Storbritannien og EU. Det er med til at sætte tempoet ned i indeksene.

Mandag var Santa Fe i fokus, da selskabet fredag måtte meddele, at handlen af immigrationsforretningen ikke gennemføres, hvilket fik aktien til at falde med godt XX pct.

Aktien har nu været i en faldende tendens siden finanskrisen, hvor aktien blev handlet i 400 mod dagens kurs i dag ved niveauet 11.45. Aktien ser ikke interessant på nuværende tidspunkt.

TCM Group leverede onsdag et regnskab, som viste vækst i omsætningen på 17 pct. og en EBIT, som ramte 44,3 mio. kr. mod 24,9 mio. kr. året før. Den samme udvikling i omsætningen så man i konkurrenten Nobia, som havde 15,4 pct. fremgang i deres foregående kvartal. Teknisk har TCM bevæget sig vandret siden børsnoteringen. Nærmeste modstandsniveau er ved 106 og herefter i niveauet 116. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodel på ugebasis. RSI har ramt niveauet 80 og MACD er over 0. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Aktien ser interessant ud på niveauet, men er forbrugerne lige så interesserede i nyt køkken, hvis konjukturen bliver presset?

GN Store Nord leverede onsdag et stærkt regnskab med en stærk vækst i både top- og bundlinie. GN Store forventer ligeledes en positiv vækst i 2019, hvilket er med til at trække aktiekursen op med 13 pct. Teknisk har aktien genfundet den positive tendens efter korrektion i efteråret. Stigningen har givet købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller, mens Momentum er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 280 og herefter i niveauet 240, mens nærmeste modstandsniveau er ved 340 og herefter i niveauet 395.

Royal Unibrew har en stigende tendens efter bundformation ved årsskiftet. I løbet af januar har signalmodellerne etableret købssignal og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i denne uge. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI stiger, mens Momentum og MACD begge har etableret en topformation. Momentum på månedsniveauet falder og det har stået på siden midten af 2018. Aktien er fortsat i en stigende trendkanal.

Schouw konsoliderer sig i niveauet 500-520 med 3 fald ned til støtteniveauet 480. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen. På ugebasis holder signalmodellerne fast i deres købssignaler. Trods konsolidering i kursen så er de tre indikationsmodeller steget. MACD er over 0 og RSI har ramt 70. Momentum er steget på månedsniveauet og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 580 og herefter i niveauet 650, mens nærmeste støtteniveau er ved 500 og herefter i niveauet 480.

Af regnskaber i den kommende uge  kommer der fra Parken, UIE og Sanistål om mandagen. Tirsdag er det D/S Norden og Københavns Lufthavne. Onsdag er det Royal Unibrew. Torsdag er det Den Jyske Sparekasse og Zealand Pharma og fredag slutter det af med Schouw.

Stærk udvikling i C25

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og tester nu modstandsniveauet 1100. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på ugebasis i sidste uge. Den positive tendens i indekset har trukket RSI op i 88 og der er ligeledes en positiv tendens i MACD på ugebasis. Momentum på ugebasis har etableret en mindre topformation, men der er fortsat en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet.

Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 1170-1180, mens nærmeste støtteniveau er ved 1030 og herefter i niveauet 990.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af NPinvestor.dk for NPinvestor.dk på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som NPinvestor.dk har modtaget fra kilder, som NPinvestor.dk finder pålidelige, men NPinvestor.dk garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. NPinvestor.dk indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. NPinvestor.dk hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for NPinvestor.dks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.