Kommer der en aftale i hus?

Første mulighed var en aftale mellem Nordkorea og USA, men det glippede torsdag. Næste aftale som gerne skulle falde på plads er handelsaftale mellem USA og Kina. Derudover er der stadig usikkerhed om aftale mellem Storbritannien og EU. Det er med til at sætte tempoet ned i indeksene.

Mandag var Santa Fe i fokus, da selskabet fredag måtte meddele, at handlen af immigrationsforretningen ikke gennemføres, hvilket fik aktien til at falde med godt XX pct.

Aktien har nu været i en faldende tendens siden finanskrisen, hvor aktien blev handlet i 400 mod dagens kurs i dag ved niveauet 11.45. Aktien ser ikke interessant på nuværende tidspunkt.

TCM Group leverede onsdag et regnskab, som viste vækst i omsætningen på 17 pct. og en EBIT, som ramte 44,3 mio. kr. mod 24,9 mio. kr. året før. Den samme udvikling i omsætningen så man i konkurrenten Nobia, som havde 15,4 pct. fremgang i deres foregående kvartal. Teknisk har TCM bevæget sig vandret siden børsnoteringen. Nærmeste modstandsniveau er ved 106 og herefter i niveauet 116. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodel på ugebasis. RSI har ramt niveauet 80 og MACD er over 0. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Aktien ser interessant ud på niveauet, men er forbrugerne lige så interesserede i nyt køkken, hvis konjukturen bliver presset?

GN Store Nord leverede onsdag et stærkt regnskab med en stærk vækst i både top- og bundlinie. GN Store forventer ligeledes en positiv vækst i 2019, hvilket er med til at trække aktiekursen op med 13 pct. Teknisk har aktien genfundet den positive tendens efter korrektion i efteråret. Stigningen har givet købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller, mens Momentum er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 280 og herefter i niveauet 240, mens nærmeste modstandsniveau er ved 340 og herefter i niveauet 395.

Royal Unibrew har en stigende tendens efter bundformation ved årsskiftet. I løbet af januar har signalmodellerne etableret købssignal og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i denne uge. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI stiger, mens Momentum og MACD begge har etableret en topformation. Momentum på månedsniveauet falder og det har stået på siden midten af 2018. Aktien er fortsat i en stigende trendkanal.

Schouw konsoliderer sig i niveauet 500-520 med 3 fald ned til støtteniveauet 480. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen. På ugebasis holder signalmodellerne fast i deres købssignaler. Trods konsolidering i kursen så er de tre indikationsmodeller steget. MACD er over 0 og RSI har ramt 70. Momentum er steget på månedsniveauet og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 580 og herefter i niveauet 650, mens nærmeste støtteniveau er ved 500 og herefter i niveauet 480.

Af regnskaber i den kommende uge  kommer der fra Parken, UIE og Sanistål om mandagen. Tirsdag er det D/S Norden og Københavns Lufthavne. Onsdag er det Royal Unibrew. Torsdag er det Den Jyske Sparekasse og Zealand Pharma og fredag slutter det af med Schouw.

Stærk udvikling i C25

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og tester nu modstandsniveauet 1100. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på ugebasis i sidste uge. Den positive tendens i indekset har trukket RSI op i 88 og der er ligeledes en positiv tendens i MACD på ugebasis. Momentum på ugebasis har etableret en mindre topformation, men der er fortsat en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet.

Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 1170-1180, mens nærmeste støtteniveau er ved 1030 og herefter i niveauet 990.

 

DK portefølje                  
Tager NKT Holding med i porteføljen.

Nordisk portefølje
Tager Sectra og Kinnevik med i porteføljen. 

Det står stille i USA

Markedet har brug for en pause efter en flot opgang og det er hvad man ser i øjeblikket. Samtidig er nøgletallene noget blandede. BNP var noget bedre end ventet, mens antallet af nytilmeldt ledige var højere end markedsdeltagerne havde ventet. Chicago PMI steg mere i februar end ventet i februar.

Den kommende uge byder på regnskab fra Berkeshire Hathaway, salesforce.com, Costco Wholesale, Target, Ross Stores, The Kroger, Brown-Forman, Dollar Tree samt The Cooper Com.

Dow Jones Industial Average handles fortsat omkring niveauet 25900-26000. Modstandsniveauet 26000 er endnu ikke blevet brudt. Der er fortsat en positiv tendens i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 26000, så er næste modstandsniveau ved 27000, mens nærmeste støtteniveau er ved 25.800 og herefter i niveauet 25.600.

Golden Cross i S&P 500.

S&P 500 har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis, nærmeste modstandsniveau er ved 2900 og nærmest støtteniveau er ved 2600. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 60 på ugebasis.
Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis og har været det i 5 uger. Den nedre støttelinie i Bollingerkanalen er i niveauet 2600.

Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite har fået et ”Golden Cross” af de glidende gennemsnit på ugebasis. Modstandsniveauet 7600 har i første omgang afvist kursen, og det har sendt indekset ned i niveauet 7550. Der er fortsat en stigende tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 62, så der er fortsat potentiale i markedet, hvis man ser på den model.
Nærmeste støtteniveau er ved 7800, mens nærmeste modstandsniveau er ved 8000.
Strategi: Ændre til hold.

 

Japan holder fast i trenden

Det japanske marked har i denne uge holdt fast i den positive tendens på trods af en manglende aftale mellem USA og Nordkorea. På dagsniveauet ligger støttelinie i niveauet 21.000, mens den nedre støttelinie i Bollingerkanalen ligger i niveauet 21.250.

Japan holder fast i købssignalet.

På ugebasis holder købssignalerne i Bollingerkanalen og Parabolic, mens det lange glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt nedefra.

Strategi: Anbefaler at man afventer udviklingen.

OMX Stockholm 30 tabte pusten i går, hvilket fik Bollingerkanalen til at gå i salg på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit er blevet testet som støttelinie og har bestået prøven i første omgang. På ugebasis er der købssignal i de to signalmodeller og de nedre støttelinier er i niveauet 1410-1450. De glidende gennemsnit har netop etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. RSI er tæt på 90 og MACD over 0.

Sverige ser interessant ud.

Momentum på månedsniveauet er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 1650 og nærmeste støtteniveau er ved 1525.

Strategi: Fortsat hold på svenske aktier – grundet salgssignalet i går i Bollingerkanalen. Bollingerkanalen går først i køb ved brud af niveauet 1580.

Kinnevik har etableret en stigende tendens og Bollingerkanalen er gået i køb på dagsniveauet og i sidste uge etablerede Bollingerkanalen et købssignal, mens Parabolic fortsat er i salg og først går i køb ved brud af niveauet 245. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit bliver testet som en modstandslinie i øjeblikket. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 70 og MACD er tæt på 0. Momentum på månedsniveauet er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.

Nærmeste støtteniveau er ved 210-220 og nærmeste modstandsniveau er ved 255. Anbefaler køb på niveauet.

Frankfurt Dax 30 holder fast i den stigende tendens og det kan ligeledes ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70 og MACD er over 0. Holder den positive tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i løbet af 1-3 uger. Nærmeste modstandsniveau er ved 11.900-12.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 11.100.

DAX på ugebasis.

Det glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i Momentum, hvilket indikerer, at markedet er stærkt i øjeblikket.

Strategi: Brug tilbagefaldet til at samle i indekset

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Netcompany, Columbus og Firstfarms.

Netcompany banker på modstandsniveauet 240-245. Sidste uges stigning har trukket signalmodellerne Bollinger og Parabolic i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er tæt på 70 og MACD er over 0. Det glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Nærmeste modstandsniveau er ved 265 og herefter i niveauet 295, mens nærmeste støtteniveau er ved 220 og herefter i 200.

Støtte og modstandsniv.

Aktien ser interessant ud på niveauet, men vi ser et større potentiale i Columbus.

Columbus har etableret en bundformation i løbet af de sidste par måneder efter faldet i november. Aktien fandt støtte i niveauet 12,5-13,5. De seneste 2 uger har aktien haft en positiv tendens, hvilket har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 65 og MACD er over 0. Den seneste topformation på ugebasis i Momentum er over den tidligere. Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis, mens Parabolic er stadig i salg og kursen skal over 15, før der sker en signalændring.

Columbus ser interessant ud på niveauet.

Momentum på månedsniveauet har ikke så meget fart, så på 1-2 måneders sigt er der ikke det store potentiale, men kan tendensen holde herefter, ser aktien interessant ud. Aktien tages med på kandidatbænken.

Firstfarms toppede i august og har siden været i en faldende tendens og handles nu i niveauet 43-45. Der her været forskellige retninger på mælkeafregningerne alt efter hvilken fedtprocent man har talt om. Aktien har været i en faldende tendens og signalmodellerne er i salg på ugebasis. Der er en svagt stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er ligeledes en positiv tendens i momentum på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 41, mens nærmeste modstandsniveau er ved 51.

Hold øje med smør priserne.

Den spekulative investor samler op på niveauet. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

 

Olieprisen med nyt købssignal

Guld er brudt igennem det glidende gennemsnit på dagsniveauet og det glidende gennemsnit er blevet brudt og der bliver etableret et ”Death Cross” i løbet 1-2 dage. Nærmeste støtteniveau er ved 1280.

Guldet udvikling på ugebasis.

Overordnet har MACD etableret en topformation på ugebasis, og den samme tendens ses i Momentum på ugebasis.

Olieprisen stiger fortsat.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens og nærmeste støtteniveau er ved 60, mens nærmeste modstandsniveau er ved 70. Den positive tendens i olieprisen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en bundformation.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.