Købesignal eller Ny Nedtur?

BørsUdsigten: Det var for meget – og det var en Købemulighed!

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 4,9 pct. og 5,0 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med fald på mellem 0,3 pct. og 3,6 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede tirsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 1,5 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,1 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 2,6 pct. og 2,9 pct. idag, tirsdag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.

 

Wuhan Coronavirussen – COVID-19

Mandag 80.151 registrerede smittede og 2.943 registrerede døde – p.t. en dødelighed på 3,7 pct.

Tirsdag 80.270 registrerede smittede – 49.856 erklæret raske og 2.981 døde – p.t. en dødelighed på 3,7 pct.

Onsdag 80.409 registrerede smittede og 3.012 registrerede døde (dødelighed 3,7 pct.) – 52.045 er erklæret raske

Torsdag 80.552 registrerede smittede og 3.042 registrerede døde (3,8 pct. dødelighed) – mange flere kan være smittede uden at være registrerede; men dødsfaldende kan altid registreres såfremt der tages prøver.

Søndag 80.735 registrerede smittede og 3.119 registrerede døde.

Mandag 80.735 registrerede smittede og 3.136 registrerede død plus 19 rs/17 rd.

Tirsdag 80.778 registrerede smittede og 3.158 døde.

Covid-19 i Kina taber momentum.

Den kinesiske ledelse siger at Wuhan influenzaen ikke startede i Wuhan!

På verdensplan er der mindst 113.851 smittede og 4.015 registrerede døde – heraf 1.000 i USA, og 7.755 i Sydkorea.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en pandemi – og p.t. er ude af kontrol.

 

BørsUdsigtengentager vurderingen, at der ligger en rigtig god købemulighed (hvis man har likviditet) tirsdag evt. onsdag!

Ovennævnte uden ansvar, da der er flere faktorer der spiller ind!

Nyt i markedet ved Crash er ETFerer og ETNere, der kan tilføre markedet større udsving!

Der er tale om en ren nedtrend så HUSK, at tage hurtige gevinster og holde en tæt stop loss! Trenden er fortsat NED!

 

England sætter renten ned til 0,25 pct fra 0,75 pct.

 

Hong Kong: 

Bemærk at Hang Seng indekset har udløst EXIT og et ekstra ben NED, efter bruddet af 26.100!

BørsUdsigten har solgt ved bruddet af 26.425 niveauet. W-formationen er blevet aflyst af etEXIT ved bruddet af 26.100 niveauet. Der er tale om indikation på en længere nedtur. Salgssignalet bliver annulleret ved brud af 27.100 niveauet.

Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite:

BørsUdsigten noterer, at Shanghai Composite har udløst stop loss ved bruddet af 3.025 niveauet (købt i 3.040 niveauet).

Salgssignal ved bruddet af 3.025 niveauet. Genkøb ved brud af 3.075 niveauet. Strategi: Sælg

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede tirsdag med en stigning på 4,9 pct. (135,67 point) i indeks 2.882,23.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.882), er der tale om en bounce back (test) mod den gamle støtte nu modstand, hvilket er en normal reaktion. Vi skal se et brud af modstanden i 2.917 niveauet før vi kan annullere salgssignalet. Der er udløst et lille “Death Cross”.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.060 niveauet (solgt i 2.955 niveauet). Genkøb ved brud af 2.917 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.052 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med et fald på 1,5 pct. (15,85 point) i 1.069,75.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.070), var der tale om en test af den gamle støtte nu modstand i 1.120 niveauet, og der er fortsat tale om en tertiær nedtrend. Bruddet af 1.172 udløste første salgssignal. Bruddet af 1.148 niveauet indikerer yderligere nedtur, og er bekræftet ved bruddet af 1.120 niveauet.

C20 indekset tester for øjeblikket det 200 dages glidende gennemsnit. Et brud af 1.070 niveauet bekræfter en yderligere nedtur!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet 1.172 niveauet. Genkøb ved brud af 1.108 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.179 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,6 pct. (9 point) i indeks 1.534 – er der tale om en lille opbremsning af den negative tertiære trend efter bruddet af 1.540 niveauet. Brud af 1.520 niveauet indikerer yderligere fald. Bekræftet Exit ved bruddet det af 1.666 niveauet.

Dermed har BørsUdsigten af konsolideringen før et evt. nyt “ben” ned.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.700 niveauet (købt i 1.680 niveauet). Genkøb ved brud af 1.569 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.791 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 1,4 pct. (150 point) i indeks 10.475, er der tale om et frit tertiært fald! EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet.

Der er oplæg til et ÆGTE DEATH CROSS ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit, og det 50 dages ditto.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 12.000 niveauet. Genkøb ved brud af 11.015 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402 (købt i 13.600 niveauet). Genkøb ved brud af 12.619 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,577) til morgen, onsdag, er der tale om en lille opbremsning i en tertiær negativ trend. Nyt salgs “set up” ved brud af 6,525. Tertiært salgssignal udløst ved bruddet af 6,91, og sekundært ved bruddet af 6,80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,91 niveauet (købt i 6,775 niveauet). Genkøb ved brud af 6,60 niveauet (ændret for ikke at handle os fattige). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet (købt i 6,72). Genkøb ved brud af 6,765 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Gentagelse: I sidste uge holdt OPEC + Rusland møde i Wien, for at diskutere nedskæringer af kvoterne. Mødet skulle medføre en nedskæring af olieproduktionen i OPEC og Rusland for at få olieprisen op. Der er foreslået nedskæringer i den daglige produktion med nu 1,5 mio. tønder mod tidligere 0,6 mio. tønder.

I stedet satte Saudi Arabien produktionen op til over 12,5 mio. tønder.

Rusland må nu tage konsekvensen af ikke at gå med til nedskæringerne som var foreslået af OPEC!

Olieprisfaldet betyder også at de amerikanske skiferolieproducenter nu opererer med tab, da deres nulpunktsomsætning ligger i på ca. 50 USD pr. tønde mod en dagpris på 36,5 USD pr. tønde. Hertil kommer at USA skal levere olie til Kina modsvarende 800.000 tønder om dagen (forbehold for hukommelse)

Olieprisfaldet medførte at flere amerikanske olieselskaber blev halveret i pris.

Den eneste måde at få oliepriserne op i en fart er en Geopolitisk optrapning – evt. en lukning af Hormuz kortvarigt – eller en drastisk kvoteændring.

Ser BørsUdsigten på UK Brent (37,6 USD) til morgen, onsdag, er der tale om en Ø formation!

Brud af 38,5 udløser købesignal, og brud af 34,5 er et nyt salgssignal

Der er udsendt både et lille og et ægte “Death Cross”. Det indikerer yderligere fald!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 38,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 57,4 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.