For meget for hurtigt?

BørsUdsigten: Købemulighed i dag, tirsdag? Lille Rebound i Olie og USD!

 

Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 7,3 pct. og 7,8 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med stigninger på mellem 0,3 pct. og 3,1 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier lukkede mandag med fald på mellem 7,7 pct. og 8,4 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 1,1 pct. og 2,1 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 3,3 pct. og 3,7 pct. idag, tirsdag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere nu til morgen, tirsdag.

 

Wuhan Coronavirussen – COVID-19

Mandag 80.151 registrerede smittede og 2.943 registrerede døde – p.t. en dødelighed på 3,7 pct.

Tirsdag 80.270 registrerede smittede – 49.856 erklæret raske og 2.981 døde – p.t. en dødelighed på 3,7 pct.

Onsdag 80.409 registrerede smittede og 3.012 registrerede døde (dødelighed 3,7 pct.) – 52.045 er erklæret raske

Torsdag 80.552 registrerede smittede og 3.042 registrerede døde (3,8 pct. dødelighed) – mange flere kan være smittede uden at være registrerede; men dødsfaldende kan altid registreres såfremt der tages prøver.

Søndag 80.735 registrerede smittede og 3.119 registrerede døde.

Mandag 80.735 registrerede smittede og 3.136 registrerede død plus 19 rs/17 rd.

Covid-19 i Kina taber momentum.

President Xi besøger Wuhan provinsen.

På verdensplan er der mindst 110.029 smittede og 3.817 registrerede døde.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en pandemi – og p.t. er ude af kontrol.

 

 

BørsUdsigten gentager vurderingen, at der ligger en rigtig god købemulighed (hvis man har likviditet) tirsdag evt. onsdag!

Ovennævnte uden ansvar, da der er flere faktorer der spiller ind!

Nyt i markedet ved Crash er ETFerer og ETNere, der kan tilføre markedet større udsving!

 

Hong Kong: 

BørsUdsigten har udvirket et chart over Hang Seng indekset.

Bemærk at Hang Seng indekset og der er derfor tale om et ekstra ben NED, efter bruddet af 26.100!

BørsUdsigten har solgt ved bruddet af 26.425 niveauet. W-formationen er blevet aflyst af et EXIT ved bruddet af 26.100 niveauet. Der er tale om indikation på en længere nedtur. Salgssignalet bliver annulleret ved brud af 27.100 niveauet.

Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite:

BørsUdsigten noterer, at Shanghai Composite har udløst stop loss ved bruddet af 3.025 niveauet (købt i 3.040 niveauet).

Salgssignal ved bruddet af 3.025 niveauet. Genkøb ved brud af 3.075 niveauet. Strategi: Sælg

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede mandag med et fald på 7,6 pct. (225,81 point) i indeks 2.746,56.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.747), er der tale om et brud af den stigende trendkanal, og dermed en negativ fortsættelsesformation (se BU torsdag)

Der er udløst et lille “Death Cross”

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.060 niveauet (solgt i 2.955 niveauet). Genkøb ved brud af 2.917 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.053 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede mandag med et fald på 4,9 pct. (56,02 point) i 1.085,60.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.086), er der tale om en tertiær nedtrend. Bruddet af 1.172 udløste første salgssignal. Bruddet af 1.148 niveauet indikerer yderligere nedtur, og er bekræftet ved bruddet af 1.120 niveauet. C20 indekset tester for øjeblikket det 200 dages glidende gennemsnit.

BørsUdsigtens “Fools Rally” er blevet bekræftet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet 1.172 niveauet. Genkøb ved brud af 1.108 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.182 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 5,3 pct. (87 point) i indeks 1.542 – er der tale om en tertiær negativ trend efter bruddet af 1.703 niveauet. Det indikerede yderligere fald, der blev bekræftet ved bruddet af Exit ved brud det af 1.666 niveauet.

Dermed har BørsUdsigten af konsolideringen før et nyt “ben” ned.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.700 niveauet (købt i 1.680 niveauet). Genkøb ved brud af 1.569 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.794 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 7,9 pct. (917 point) i indeks 10.625, er der tale om et frit tertiært fald!

EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet. Nyt EXIT ved brud af 11.845 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 12.000 niveauet. Genkøb ved brud af 11.015 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402 (købt i 13.600 niveauet). Genkøb ved brud af 12.626 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,575) til morgen, tirsdag, er der fortsat tale om en tertiær negativ trend. Tertiært salgssignal ved bruddet af 6,91, og sekundært ved bruddet af 6,80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,91 niveauet (købt i 6,775 niveauet). Genkøb ved brud af 6,58 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet (købt i 6,72). Genkøb ved brud af 6,765 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

I sidste uge holdt OPEC + Rusland møde i Wien, for at diskutere nedskæringer af kvoterne. Mødet skulle medføre en nedskæring af olieproduktionen i OPEC og Rusland for at få olieprisen op. Der er foreslået nedskæringer i den daglige produktion med nu 1,5 mio. tønder mod tidligere 0,6 mio. tønder.

I stedet satte Saudi Arabien produktionen op!

Rusland må nu tage konsekvensen af ikke at gå med til nedskæringerne som var foreslået af OPEC!

Olieprisfaldet betyder også at de amerikanske skiferolieproducenter nu opererer med tab, da deres nulpunktsomsætning ligger i på ca. 50 USD pr. tønde mod en dagpris på 36,5 USD pr. tønde. Hertil kommer at USA skal levere olie til Kina modsvarende 800.000 tønder om dagen (forbehold for hukommelse)

Olieprisfaldet medførte at flere amerikanske olieselskaber blev halveret i pris.

Den eneste måde at få oliepriserne op i en fart er en Geopolitisk optrapning – evt. en lukning af Hormuz kortvarigt – eller en drastisk kvoteændring.

Ser BørsUdsigten på UK Brent (36,4 USD) til morgen, tirsdag, er der tale om en Ø formation!

Der er udsendt både et lille og et stort “Death Cross” i et faldende gennemsnit. Det indikerer yderligere fald!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 38 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 57,8 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.