Købeformation – om Putin vil det!

C20 indekset lukkede torsdag, med et fald på 0,3 pct. (2,25 point) i indeks 701,80.

De europæiske aktiemarkeder (UK) lukkede torsdag, med en stigning på 0,4 pct.

Wall Street lukkede med fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag. Kina holder lukket.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne fra et plus på 0,2 til et minus på 0,3 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ses de åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

BørsUdsigten udkommer daglig – og helst inden 08:30. Modtager du ikke reminder mail kan man gå ind via NPinvestors hjemmeside / analyser / BørsUdsigten.

BørsUdsigten holder ferie fra onsdag den 7. maj til og med tirsdag den 13. maj 2014. Der samarbejdes med DK Trends / Lars Persson om udsendelse af enkelte vurderinger (C20).

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 er sælg.

BørsUdsigten har solgt ved bruddet af 700 niveauet (beskyttelse af profit), den position der blev købt i 670 niveauet. Positionen genåbnes ved brud af 706 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er sælg.

BørsUdsigten har solgt den position der blev købt i 675 niveauet, ved bruddet af 700 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bruddet af 693 niveeauet, da vi har et gap, der skal lukkes ned mod 683 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Gevinsthjemtagning lægges ved brud af 616 niveauet.

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og hvordan risikoen styres!

Som investor er man nødt til at forholde sig til det til enhver tid værende aktiemarked – og ændringer kan ske hurtigt.

Niveau for indeksvurdering: 702.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lidt lavere til morgen, fredag.

Der offentliggøres kvartalsregnskaber fra GN Store Nord og Ambu

Ukraine – Tilspidset situation (kan overspringes).

BørsUdsigten noterer, at Ukraine har fået ”sorte” militser – angiveligt folk fra Ukraine. Hvem der står bag militsen vides ikke.

De er allerede dømt ”sorte”, hvilket får tanken hen på fascister / autonome (sorte faner). Sort bliver sjældent forbundet med noget positivt. Mon det er tilfældigt at de nye hætteklædte militser bliver betegnet som sorte?

Problemet er at situationen bliver mere ukontrollabelt – og hvorfor bliver civile russere kørt ud til lejrene i ”busser”?

Det er de spørgsmål pressen burde stille i stedet for blot at referere på en situation, der kan være iscenesat.

Der skal være parlamentsvalg i Ukraine den 25. maj 2014, og efter denne dato – hvor regeringen bliver legitim – vil risikoen for en konflikt være mindre efter BørsUdsigten’s skøn.

Det bliver nogle ”spændende” dag op til parlamentsvalget.

BørsUdsigten stiller sig selv det spørgsmål:

Hvordan kan en valghandling gennemføres når offentlige bygninger er besat af pro russiske aktivister, og hvem har styr på hvem der er valgberettigede.

At udelukke visse områder – vil være det samme som at gå ind på prorussernes krav om en folkeafstemning om tilhørsforhold i de områder – hvor en evt. valghandling udskydes.

Præsident Putin har ved samtale med kansler Merkel meddelt at det vigtigste i den nuværende situation er at Ukraine trækker sine tropper tilbage fra den østlige del af Ukraine. Tyskland har meget store investeringer i Ukraine og Rusland. Et tab af disse kan trække den økonomiske vækst negativt i Europa.

Der er fortsat tale om risikoen for ”Sudeterpolitik”, selvom den russiske forsvarsminister har udtalt, at Rusland ikke vil angribe Ukraine; men i krig og kærlighed gælder alle kneb.

Årsagen til at BørsUdsigten følger konflikten i Ukraine er, at en konfrontation / optrapning de økonomiske sanktioner kan få økonomiske konsekvenser for Europa – og dermed væksten på aktiemarkederne. Derfor bør der være en risikovurdering af udviklingen på det geopolitiske plan.

Hvor meget aktiemarkederne har indregnet er vanskeligt at vurdere; men der er ikke indregnet noget katastrofescenarium.

Til morgen er Ukrainske styrker sat ind mod Slavjansk, hvor prorussiske separatister holder 7 OSCE observatører fanget (heraf en dansk seniorsergent).

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en test af de russiske reaktionsmønster.

BørsUdsigten skal understrege, at der er tale om lægmandsvurderinger, og at ovennævnte er subjektive synspunkter og vurderinger!

Wall Street lukkede uensartet i går, torsdag.

BørsUdsigten noterer at antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse kom igen ud i den høje ende af forventningsskalaen på 344K mod 329K, hvilket er en stigning i forhold til sidste uge på 15K. Tallet giver en indikation på kravet til skabelse af nye arbejdspladser. BørsUdsigten vurderer, at tallet skal ned omkring 300K – før vi kan tale om en stabil vækst. Antallet af førstegangsøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse er den ene side af beskæftigelsesligningen. Den anden er skabelsen af nye jobs, og det tal bliver interessant i dagens jobrapport. Onsdagens ADP beskæftigelsesrapport for de private ansættelser, var positiv.

Der er således modstridende signaler omkring offentliggørelsen af beskæftigelsesrapporten for april. BørsUdsigten forventer dog, at den falder ud til den positive side.

Dow Jones lukkede torsdag med et fald på 0,1 pct. (21,97 point) i indeks 16.558,87.

S&P500 lukkede med et fald på 0,0 pct. (0,27 point) i 1.883,68.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,3 pct. (12,90 point) i 4.127,45.

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 (1.884), har vi fået et udbrud af vores sekundære ”diamantformation”.

Det betyder oftest en kraftig trendbevægelse, der i den nuværende situation er en positiv bevægelse. Den endelige bekræftelse på en større trendbevægelse vil være et brud af den gamle top i 1.890-93 niveauet.

I første omgang ses en test af 1.930-50 niveauet – og mon der så ikke vil komme magnet i 2.000 niveauet (;-D).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten lavet en reverse (købt lang position) efter at vores shortposition blev afdækket i 1.880. (åbnet i 1.875 niveauet). Stop loss lægges ved brud af 1.877 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten valgt en udbrudsstrategi, hvor der et blevet købt ved bruddet af 1.880 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.860 stigende trendlinie fra udbrudsformationen.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der tages gevinst ved brud af brud af 1.776 niveauet (ovenfra).

De korte indikatorer er på vej ned mod neutralt niveau, hvilket indikerer at aktiemarkedet er ved at vænne sig til det højere niveau. Det skyldes udgangspunktet for en bevægelse sættes op.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra Bollingerkanalen der går i køb ved brud af 1.887 niveauet.

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation falder med 0,03 pct. til 2,62 pct. Den toårige rente uforandret i 0,41 pct., og den 30 årige rente falder med 0,05 pct. til 3,42 pct.

De amerikanske aktiver bliver alt mere attraktive – jo mere situationen tilspidses i Ukraine.

USD noteres kl. 07:35 i 5,386 (5,381) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,386 (1,387) for 1 USD. USD/JPY noteres i 102,4 (102,3). EUR/JPY noteres i 141,9 (141,9).

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,385), ligger vi i en nedtrend, og en sekundær sidelæns trendkanal.

Gentagelse fra torsdag – da der ikke er sket de stoe forandringer:

Bundlinien i vores symmetriske kile er belvet brud, hvilket giver et lille salgssignal, og en indikation om en test af 5,37 niveauet.

Tertiært afventer BørsUdsigten på sidelinien, og sælger en position ved et brud af 5,37 niveauet, der købes en position ved et brud af 5,395 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten anlagt en udbrudsstrategi, hvor der købes ved brud af 5,45 niveauet og sælger ved brud af 5,36.

De korte indikatorer ligger i negativt territorium.

Signalmodellerne ligger i sælg hele vejen rundt.

USD/DKK: Dagschart

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.284 (1,290) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser vi på timechartet er modstandsniveauet i 1.290 niveauet blevet brudt, hvilket på den helt korte bane udløser et salgssignal. Brud af den faldende trendlinie i 1.290 giver en købsindikation. Timechartet ændrer sig hurtigt og er et øjebliksbillede, ser kun giver en indikation om hvilken vej guldprisen er på vej hen.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten købt ved bruddet af den faldende trendlinie i 1.295, men der er allerede solgt ved bruddet af 1.290 niveauet. Nu er det bundniveauet, i 1.280-75 niveauet, der afgør om det bliver en negativ trend eller fortsat midlertidig bundformation (W). Brud af 1.280-75 niveauet betyder åbning af en shortposition.

Sekundært har BørsUdsigten valgt en udbrudsstrategi. I første omgang købes ved brud af 1,306 niveauet og igen ved brud af 1.325 niveauet.

De korte indikatorer er trækker ned, og ligger i negativt territorium.

Signalmodellerne ligger i sælg hele vejen rundt.

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, fredag.

Nymex Crude, er senest noteret i 99,39 (99,72) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 107,72 (108,06) USD pr. tønde.

Olie udgår

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag. Kina holder lukket, og det kan give nogle skævheder at handle på!

Nikkei225 falder med 0,3 pct. (39 point) til indeks 14.446. Hang Seng stiger med 0,6 pct. (132 point) i indeks 22.266. Kina’s CSI300 holder lukket i indeks 2.159. Sydkoreas Kospi falder med 0,0 pct. (0,70 point) i indeks 1.961. Australien ASX200 ned med 0,0 pct. (0,26point) i 5.531.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (702), sættes der fortsat ”flag på flagstangen”.

BørsUdsigten afventer fortsat en lukning af ”gappet” mellem 691,61 og 683 niveauet. På trods af skuffelsen omkring Novo Nordisk, formåede indekset ikke at lukke ”gappet”.

I den sidelæns konsolidering blev der udløst et lille tertiært salgssignal ved bruddet af 703 niveauet. Konsolideringen har en toplinie i 706 niveauet og en bundlinie i 693 niveauet.

Tertiært / spekulativt har Børsudsigten trendfølgende taget gevinst ved bruddet af 700 niveauet, og der købes en position ved brud af 705 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 693 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten solgt i 700 niveauet (for at beskytte profit). Positionen blev købt ved bruddet af den faldende trendlinie i 670 niveauet. Positionen genåbnes ved brud af 706 niveauet.

BørsUdsigten har en primær købsstrategi, med gevinsthjemtagning ved brud af 616 niveauet.

C20: Dagschart

De korte indikatorer har nået vendeniveau.

Signalmodellerne ligger uensartet.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesig

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar