Køb ikke guld for at blive rig – men for at undgå at blive fattig!

BørsUdsigten ser på prisudviklingen i guld (råvare), og de strategiske / fundamentale muligheder fremadrettet.

Er guld en sikker havn, når der er inflation, og dermed en investeringscase?

Historisk har man kun set hyperinflation, når man måler op mod Statistik – Statistik – og forbandet løgn.

Mængden er guld er nogenlunde konstant med en tilgang til markedet med ca. 2-3 pct. om året.

Det vil give prisstabilitet når man har en fastlåst ombytning til noget “værdifast”.

Modsat er, at man ikke får væksten i selskaberne med – eller kun udtrykt ved stigninger i guldprisen.

Russerne har en meget dygtig centralbankchef, og hun har har undgået inflation ved, at rublen kan konverteres i fast forhold til guld!

Det betyder at rublen er den stærkeste valuta i 2022.

Inflation er oftest krigens tro følgesvend – men ikke i dette tilfælde!

BørsUdsigten har noteret, at Nationalbankerne køber guld op i større omfang end tidligere. Specielt er Kina og Rusland storkøbere 2022, men også Tyrkiet og Uzbekistan har købt store mængder!

Hvad er grunden til, at Nationalbankerne køber guld?

BørsUdsigten vurderer, at man søger et alternativ til USD, som afvikling af handler verden over.

BørsUdsigten noterer, at USD ikke længere reagerer på rentestigninger, der understøtter valutakurs. Rentestigninger bør udløse stigende USD valutakurs. Jo stærkere valuta des lavere rente / inflation. Dæmper væksten = lavere rente.

Alpha & Omega er konkurrenceevnen.

Hvis danskerne ophævede fastkursen overfor den (værdiløse) euro, vil DKK stige i kurs, og renten falde (vi ser lavere rentestigninger i Danmark end ECB). Nationalbanken udsteder DKK for at købe udenlandsk valuta de sidste 12 mdr. for 167 mia. USD.

Det indikerer, at der er noget galt

Kineserne og russerne ser det gerne sammen med de muslimske lande som Indonesien – Malaysia – Pakistan og Bangladesh etc. vil gerne undgå renter, hvis Koranen skal overholdes.

BørsUdsigten vurderer, at der under overfladen er ved at blive dannet en ny handelsvaluta, der er bundet op mod guld. Der er tale om et “konspiratorisk gæt.

Så længe USD ikke reagerer på rentestigningerne, er der det problem, at handelsoverskudende / amortiseringerne af USD fordringer – IKKE bliver geninvesteret!

Investering i Guld kan ske på baggrund af udviklingen

 

Guld teknisk vurdering / strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet fro GULD (1.843), ses en formation, der ligner “a cup with af handle“; men også muligheden for en dobbelttop, der bekræftes ved et brud af 1.630 niveauet.

Der er tale om ren optrend; men det 24 dages glidende gennemsnit kan indikere en midlertidig top!

Børs Udsigten ser på den korte bane et brud af den faldende trendlinie i 1.840 niveauet, da chartet ligger Extremt Oversolgt!

Det vil betyde at optrenden fortsætter, og en Målzone ved brud af 2.000 niveauet på den lange bane indikerer en målzone på 2.300 niveauet i første omgang.

Guld: Dagschart!

Tror man på – eller afventer man en stigning i guld – kan man investere i guldmineaktier, eller man kan vælge at købe ETFer – der føler mineaktier eller guldaktier. Det er interessant hvis man ønsker at geare sin investering. Fysisk guld kan også være interessant.

Som eksempler tager BørsUdsigten 3 guldmineselskaber under behandling.

BørsUdsigten ser på Newmont Goldcorp (US), der har lagt bud ind på Newcrest Mining (AUS). Er der tale udtømte miner med lavere produktion, eller er der tale om Industrielle Mergers and Aquisitions (M&A) er ofte et tegn på et længere “bull market”. Som et eksempel ses Torms køb af tonnage.

Endvidere ser vi på Barrick Gold (US).

 

Newmont: Teknisk Vurdering / Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for Newmont Goldcorp, er der tale om en 7 mdr. lang konsolidering, og udbrud skal følges.

Trenden er negativ, hvilket indikerer afventning af køb – til vi får nogle købesignaler.

Tertiært / spekulativt er der tale om en negativ trend, og det første death cross – så vi skal afvente køb til brud af 51 niveauet.

Sekundær Strategi: Sælg. Køb ved brud af 55 niveauet.

Newmont ligger ekstremt oversolgt, hvilket giver gode chancer for en rebound.

Newmont Goldcorp: Dagschart

 

Newcrest Mining (AUS): Teknisk Vurdering / Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for Newcrest Mining (15.75 (AUS) er der overordnet tale om en “cup with a handle” formation. Overordnet køb ved brud af 29 niveauet. På den korte bane vil køb udløses ved brud af 25 niveauet. Risiko for en midlertidig topformation ved ned brud af 23 niveauet. Langsigtet bekræftelse ved brud af 16 niveauet.

Newcrest ligger i ren optrend.

Newcrest Mining: Dagschart

 

Barrick Gold (US): Teknisk Vurdering / Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for Barrick Gold (16,75) er der tale om et første salgssignal ved bruddet af 19 niveauet. Der er tale om en mulig positiv fortsættelse på de spekulative/tertiære niveau ved brud af 17,5 niveauet. Sekundært ligger bundlinien i 13 niveauet, og toplinien i 21 niveauet – brud SKAL følges.

Dagschartet ligger extremt oversolgt, hvilket underbygger en positiv fortsættelse.

Der er lagt op til det første “death cross”

Barrick Gold: Dagschart

 

Chart: Investing.com

BørsUdsigten ejer ikke aktier i ovennævnte aktier!

BørsUdsigten tager forbehold for fejl og udeladelser

Analysen/vurderingen vil ikke blive fulgt op.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.