Kan isen bære?

Mandag startede positivt ud, da de amerikanske markeder fredag var sluttet i grønt. Der er igen gang i sidepapiret Bang & Olufsen. Aktien er faldet 65 pct. i år. I oktober fandt Bang & Olufsen noget, der minder om en bund i niveauet 7,66-8,19. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på dagsniveauet, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12,50 som en modstandslinie. Bollingerkanalen er gået i køb på dagsniveauet. Den positive tendens betyder, at de tre indikationsmodeller er i en stigende tendens på ugebasis. RSI har ramt 26 og MACD er stadig under 0. Afvent udviklingen.

Tirsdag var der fokus på flere af de regnskabsaktuelle selskaber. Pandora steget 10,6 pct. og FLSmidth var oppe med 4,95 pct.

FLSmidth har haft en god vækst i mineforretningen både med nysalg og øget servicesalg, mens cementforretningen er lidt tung, men går bedre end forventet. Teknisk er der etableret et købssignal på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den positive tendens, bliver der etableret et Golden Cross indenfor 2-4 uger. Den stigende tendens har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 54. MACD er fortsat under middelværdi. Momentum er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og derfor er aktien med på kandidatbænken. Nærmeste modstandsniveau er ved 220 og herefter 260, mens der er støtte i niveauet 165, der er blevet testet 3 gange uden at bliver brudt. Herefter er der støtte i niveauet 150- 152.

Onsdag var Bavarian Nordic og Lundbeck begge med regnskaber, der var bedre end ventet. Lundbeck luftede allerede tirsdag eftermiddag deres hovedtal og opjusterede i den forbindelse pga af den positive valutaudvikling. I regnskabet kunne man se, at de kommende store sælgere også går godt. Teknisk har aktien etableret en bundformation i niveauet 60, og der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. RSI har ramt 55, mens MACD stadig er under middelværdien 0. Aktien ser interessant ud på niveauet (jeg ejer aktier i selskabet).

Vestas har vundet en ordre på 300 MW til USA. Teknisk har aktien fundet en bund i niveauet 130 som blev testet i oktober og onsdag er kursen i niveauet 166. Stigningen har givet et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og det korte glidende gennemsnit på 8 uger er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 168 som et modstandsniveau. Der er etableret en bundformation i både RSI og Momentum. RSI har ramt 40. Nærmeste modstandsniveau er ved 190 og herefter i niveauet 210, mens der er støtte i niveauet 140 og herefter i niveauet 130.

Torsdag var der fokus på ALK-Abellós regnskab, der viste en vækst i omsætningen og bundlinien. ALK-Abelló blev dog ramt af et svagt salg i Europa for deres tabletter, hvilket skyldes lagernedbringelse, mens der var en positiv udvikling i salget i USA og internationalt.
ALKs aktiekurs er brudt igennem støtteniveauet 110 og nu er aktien i 104-105. Dermed holder aktien fast i den faldende tendens. RSI er under 30 og Momentum er i en faldende tendens. Afvent udviklingen.
Kan de faldende energi priser gøre Brdr. Hartmann attraktiv igen? Aktien har etableret en dobbelt bund, da niveauet 205 er blevet testet 2 gange, men ikke brudt. Momentum har etableret en bundformation, mens RSI har passeret 50 på ugebasis. Aktien ser interessant ud.

I den kommende uge er der regnskaber fra Ambu, Brdr Hartmann, Columbus, SP Group og TCM Group tirsdag. Onsdag er det NKT og Jeudan. Torsdag DFDS, Gabiel Holding samt Nilfisk Holding.

C25-indekset holder fast i købssignalerne på dagsniveauet i Bollingerkanalen og den positive tendens i kursgrafen er stadig intakt. Det lange glidende gennemsnit ligger på dagsniveauet ved 1550.
Torsdagens store stigning på de positive nøgletal fra USA gav et købssignal i Bollingerkanalen og betyder ligeledes, at det lange glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 58, mens MACD er under 0.
Indekset er brudt igennem modstandsniveauet og tester nu modstandsniveauet ved 1700. Bliver det brudt, er næste modstandsniveau ved 1750, mens der er støtte i niveauet 1550 og herefter i niveauet 1500.

DK Portefølje
Der har været udbytte i D/S Norden, hvilket har sendt kursen under stop-loss. Fastholder D/S  Norden i porteføljen.

Nordisk portefølje


Gode historier fra USA

Torsdagens amerikanske nøgletal var nær perfekte. Inflationen faldt, mens antallet af nytilmeldt ledige steg, hvilket er godt nyt. Torsdag sluttede de amerikanske markeder af med store stigninger.

Regnskaber i den kommende uge: Walmart, Nvidia, The Home Depot, Cisco, TJX Companies, Applied Materials, Target, JD.com, Palo Alto, Ross Stores samt Tyson Foods.

S&P 500 har genetableret købssignalet på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet er blevet testet men ikke brudt. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 3750.
På ugebasis er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger er blevet brudt nedefra.
Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er kommet oppe over 50. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er fortsat under midddelværdien under 0.

Nasdaq Composite fik etableret nyt købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen efter torsdagens stigning. De glidende gennemsnit viser fortsat salg på dagsniveauet, men det bliver ændret i løbet af 1-2 dage.
På ugebasis er Bollingerkanalen fortsat i salg og kursen skal over 11.000, før der bliver etableret et købssignal. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.500 som en modstandslinie.
Momentum har etableret en bundformation og RSI har ramt 45 på ugebasis. MACD har ligeledes etableret en bund, men er fortsat under middelværdien.
Nærmeste modstand er stadig 11.200 og herefter i niveauet 12.000. Der er støtte nede i niveauet 10.000.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Nyt signal i Japan
Det japanske marked holder fast i den stigende tendens. Det betyder at Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI er stigende og har ramt 48, mens Momentum er faldende, men er i gang med at etablere en bundformation. Den samme tendens ses i MACD.

Nærmeste modstandsniveau er ved 28.500 og herefter i niveauet 29.000, mens der fortsat er støtte i niveauet 26.000 og herefter i niveauet 25.500.
Strategi: Anbefaler køb på japanske aktier via investeringsforeninger. 

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og det betyder, at købssignalerne fortsat er intakte på dagsniveauet.
På ugebasis holder købssignalet i Bollingerkanalen, og holder den stigende tendens i indekset, bliver der i løbet af 1-2 uger etableret et Golden Cross med de glidende gennemsnit 8 og 24.
Den positive tendens i indekset kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65 og MACD er over middelværdien 0. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver en positiv indikation.

Modstandsniveauet ved 2.000 er blevet brudt og næste er ved 2.100, mens der er støtte i niveauet 1850 og herefter i niveauet 1800.
Den lave svenske krone giver øget ordreindgang til den svenske industri viser nøgletallene for september.
Strategi: Hold på svenske aktier.

Frankfurt DAX holder fast i den stigende tendens og købssignalerne på dagsniveauet holder fortsat i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. Bollingerkanalen holder fast i købssignalet som blev etableret for 3 uger siden. De glidende gennemsnit på ugebasis etablerede et Golden Cross i løbet af 2-3 uger, hvis tendensen fortsætter.

Der er fortsat en stigende tendens i Momentum, RSI og MACD. Den stigende tendens er aftaget lidt i RSI som har ramt 62. MACD er kommet over middelværdien 0.
Nærmeste støtteniveau er ved 12.500 og herefter i niveauet 12.000. Modstandsniveauet 13.500 er blevet brudt og næste modstandsniveau er ved 14.000 og herefter i niveauet 14.600.
Strategi: Køb på tyske aktier. 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Schouw og Chr. Hansen.
Schouw var med regnskab torsdag, og det viste en fremgang. Teknisk har aktien et nyt købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i midten oktober på dagsniveauet. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et nyt købssignal i denne uge. De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross i løbet af 2-4 uger.

De tre indikationsmodeller har etableret en bundformation. Momentum er ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. RSI har ramt 42 og MACD er stadig under 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 550 og herefter i niveauet 600, mens der er støtte i niveauet 450 og herefter i niveauet 420. Aktien er på kandidatbænken.

Chr. Hansen har været i en faldende tendens siden toppen i juli/august 2020, hvor aktien blev handlet i niveauet 725 og nu handles aktien i niveauet 420-430.
Chr. Hansen har igen etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i midten af oktober. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 420 som en støttelinie.
På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 450 som en modstandslinie.

De tre indikationsmodeller er i en stigende. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og RSI har ramt 44. MACD er fortsat under middelværdien.
Nærmeste modstandsniveau er ved 450 og herefter i niveauet 500, mens der er støtte i niveauet 410 og herefter i niveauet 360. Aktien er på kandidatbænken.

 

Guldet med nyt signal
Guldet har etableret købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og det korte glidende gennemsnit er blevet nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1740 som en modstandslinie.

SEK/DKK: holder fast i den svagt stigende tendens og tester nu modstandsniveauet 69. RSI har ramt niveauet 41.

EUR/USD: fortsætter den stigende tendens og kæmper med at komme over 1,00. Bollingerkanalen er fortsat i salg. RSI er kommet op i niveauet 53. Den faldende tendens er ved at være brudt.

Metalmarkedet: Industrimetallerne oplever alle en svagt stigende tendens, hvilket er positivt for mineselskaberne og for producenter af mineudstyr.

Landbrugsmarkedet: Det amerikanske landbrugsministeriums afgrødsrapport viser en positiv udvikling for hvede, da Australien, Kasakhstan og UK bidrager med et bedre høstudbytte og udligner dermed nedjustering fra Argentina og EU. De amerikanske lagre er også lidt lavere end året før.
Majslagrene ser også ud til at stige grundet en øget produktion i USA, Angola, Mali samt Tyrkiet. Indenfor oliefrø ser det positivt ud med en stigende produktion i USA og en positiv udvikling i Australien og EU, mens Argentina reducerer deres produktion.
Kaffeprisen har den seneste måned været i en faldende tendens. Prisen på kaffe er faldet med 24 pct. den seneste måned, mens kakao er steget 8 pct.Brent Spot
holder fast i den stigende tendens trods fortsat nedlukninger i Kina. Det bliver interessant at se til foråret, hvad øget åbning af Kina vil betyde for olieprisen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.