Er der en vej ud af mørket?

Flere af de store selskaber er blevet ramt af krigen i Ukraine, men et af de selskaber som er blevet hårdest ramt er Nokian Renkaat (Nokian Tyres).

Nokian Renkaat havde flere fabrikker i Rusland som de har måtte afvikle. Det betyder, at de nu mangler produktionskapacitet for at kunne følge med efterspørgselen. Nokian har derfor valgt at opføre en fabrik i Rumænien for at dække tabet af den russiske forretning.

Aktien har været i frit fald fra januar til februar, hvor kursen gik fra 30 til 32 til 11,10 og i øjeblikket handles aktien i niveauet 10-12.

På dagsniveauet har de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etableret et Death Cross for 5 dage siden og Bollingerkanalen er i salg. Niveauet 9,8 er blevet testet i sidste uge og ved månedsskiftet september/oktober uden at blive brudt, hvilket er positivt.

På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit ligger side om side. Da den faldende tendens er aftagende, er der en stigende tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI er i 46 og MACD er i 0.

Nærmeste modstandsniveau er ved 14 og herefter i niveauet 16, mens der er støtte i niveauet 10 og herefter i niveauet 8. Aktien er med på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.