Kan det holde?

Der er fortsat en overordnet positiv stemning på flere børser rundt om i verden. Den russiske børs er ligeledes stigende grundet den positive udvikling i olieprisen, og kan man nu få dollaren til at stige, så ser det positivt ud.

Der er købstilbud på Nets fra den amerikanske kapitalfond Hellman and Friedman, som byder 165 kr. pr. aktie. Siden rygterne om et køb af Nets blev sat i gang, så er aktien steget pænt og blev handlet i 150-152 før tilbuddet. Nets-aktien blev udbudt til 150, så det giver en gevinst på 10 pct. til aktionærerne, som har været med fra starten. NKT kunne mandag morgen meddele, at man var blevet valgt som den foretrukne leverandør til havvindmølleprojektet Triton Knoll. NKT skal spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber i begyndelsen af oktober.

Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 500-550 siden februar i år og har dermed givet et afkast på 9,5 pct. + udbytte. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 560, bliver der etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket kan bekræfte den positive tendens i aktien.

Pandora blev tirsdag ramt af historien om at svagt salg i USA. Men hvordan går salget i Asien og Stillehavsområdet? I det seneste kvartalsregnskab var væksten på 35 pct. i Asien-området mod 1 pct. i USA. Holder væksten i Asien og Stillehavsområdet, så er USA snart kun Pandora 3. største område. Med denne uges fald har Pandora-aktien igen ramt støtteniveauet omkring 600 og holder niveauet, så er der etableret en dobbelt bund. Bryder den igennem, så er næste støtteniveau ved 520-530. Nærmeste modstandsniveau er 750, som var en top i august. Afvent udviklingen.

Skal Vestas igennem samme nedtur som Novo Nordisk og Pandora? Ser man på grafen, har den  indledt en faldende tendens og aktien forsøger at holde fast i støtteniveauet omkring 550, som tilbage i sommeren og efteråret 2016 var en topformation. I torsdags var der positiv historie ude, og det fik Vestas til at stige med over 3 pct.

SAS-aktien har ramt niveauet 20 og næste modstandsniveau ved 22, mens der er støtte i niveauet 18,5 og herefter i 17. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket understøtter trenden i aktien.

Bavarian Nordic kunne torsdag morgen meddele markedet, at man har indgået en kontrakt med den amerikanske regering om at levere frysetørret koppevaccine for indledningsvis 100 mio. USD.

Teknisk har aktien genetableret en stigende tendens og på dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal. Indikationsmodellerne har etableret en bundformation på ugebasis i Momentum og RSI, mens MACD fortsat er faldende. Anbefaler at man afventer udviklingen.

B&O med positiv trendlinie.

I denne uge kommer der regnskab fra Bang og Olufsen. B&O-aktien har været i en stigende tendens siden sommeren 2016, hvor aktien konsoliderer sig i niveauet 60 og i dag handles den i niveauet 130-135.

C20 på ugebasis.

C20-indekset holder fast i den positive tendens og indekset banker fortsat på modstandsniveauet ved 1030. Den positive tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket bekræfter det positive billede af udviklingen. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 1000 som en støttelinie. Næste modstandsniveau er ved 1070, mens nærmeste støtteniveau er ved 1010 og herefter i niveauet 970.

Danske aktier ser fortsat interessante ud.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.