Interessant regnskabsuge

Den kommende uge byder på en række interessante regnskaber fra de store danske selskaber. Der er fortsat usikkerhed omkring væksten i økonomierne rundt om i verden, men de finansielle  markeder fortsætter den stigende tendens.

cbrain har i denne uge modtaget en ordre på deres F2-system til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). SIRI er en styrelse under Udlændinge-, Integations- og Boligmininsteriet (UIBM). Halvdelen af ministerierne bruger F2-produktet og cBrain søger at udbrede deres F2 til flere styrelser og institutioner.

Teknisk har aktien været en tur i niveauet 35 og har bevæget sig vandret i det niveau i 2 måneder. Siden begyndelsen af april har aktien været i en stigende tendens, og aktien har ramt niveauet 45. Stigningen trækker op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 55, mens stop-loss er ved 35.

Genmab opjusterede forventningerne til omsætningen og driftsresultatet grundet et godt salg af selskabets produkter i USA. Teknisk var aktien nede og teste niveauet 650 i februar og onsdag handles aktien i niveauet 969,5 – en stigning på godt 50 pct. Der er etableret et nyt købssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis. RSI har ramt niveauet 88 på ugebasis. Der er en stigende tendens i MACD og Momentum. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og herefter i niveauet 1100.

RTX har ligeledes opjusteret forventningerne tirsdag morgen. Selskabet forventer nu et EBIT på 64-71 mio. kr. mod tidligere 60-67 mio. kr. Den positive nyhed fik aktien til at stige XX pct. Stigningen trak aktien i køb på Bollingerkanalen på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er 100, som aktien tidligere har testet tre gange i 2015. Aktien er i en stigende trendkanal, men støtten i niveauet 76. Momentum på månedsniveauet har etableret en bund, hvilket giver en positiv indikation i aktien. Aktien ser interessant ud på niveauet, så har man ikke it-aktier, er der en mulighed her.

Nye købssignaler er dukket op i en række aktier: Tryg og Scandinavian Tobacco Group, Tivoli og D/S Norden.

Den kommende uge byder på en række regnskaber fra flere danske selskaber. Tirsdag er det Expedit. Onsdag er det Royal Unibrew, Solar, Spar Nord og Össur. Torsdag er det BankNordik, Columbus, Jyske Bank, SP Group samt Skjern Bank. Fredag bliver det Danske Bank, Novo Nordisk og Vestas.

Royal Unibrew var kortvarigt over 310 i slutningen af marts, men siden er aktien nu handlet ned i niveauet 295. Aktien er fortsat i en stigende trendkanal, som har stået på siden august/september 2015. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, så man skal holde øje med stop-loss niveauet.

Vestas har stået stille de sidste to måneder i niveauet 450-480. Faldet i januar fik Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis, mens Parabolic igen har etableret et købssignal i slutningen af februar. De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt af den faldende tendens i aktiekursen. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens og ser svag ud.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20-indekset bevæger sig vandret i niveauet 950-990. Der er fortsat divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen fortsat er i salg på ugebasis, mens Parabolic har været i køb siden begyndelsen af marts. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra af det korte glidende gennemsnit. Der er en positiv tendens i MACD og RSI på ugebasis og Momentum holder fortsat fast i den stigende tendens, der blev etableret med en bund i februar.

På månedsniveauet har Momentum ligeledes etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og herefter i niveauet 1160.

 

DK portefølje
Det har været en lidt kedelig uge for de fleste af aktierne i porteføljen. Det er kun TDC, som har vist en positiv tendens, mens Pandora er faldet tilbage.

 

 

Nordisk portefølje
Bactiguard bliver solgt i næste uge.

 

Kan USA holde hastigheden?

Denne uges regnskaber har være lidt blandede fra de amerikanske selskaber. Coca-Cola kom i mål med et overskud pr. aktie på 45 cent, hvilket var forventet i markedet. Men markedsdeltagerne sendt aktien ned med 4,8 pct.

Den kommende uge byder på regnskab fra Apple, Exxon Mobil, Facebook, Amazon, AT&T., Procter & Gambler samt Chervon.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones Industial Average har rundet 18.000, hvilket er første gang siden juli sidste år. Den stigende tendens i indekset betyder, at det etablerede ”Golden Cross” holder. Det  korte glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 17.600 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 17.150.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i Momentum og RSI på ugebasis. Bollingerkanalen holder fast i det købssignal, der blev etableret i slutningen af februar.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 har rundet 2100, som også blev testet i november 2015. Der blev etableret et ”Golden Cross” i midten af april. RSI er for første gang i det overkøbte niveau på ugebasis siden juni/juli 2014. Bryder indekset igennem modstandsniveauet 2100-2120, så er næste modstand ved nivauet 2200, mens nærmeste støtteniveau er ved 2050 og herefter i niveauet 2000. Momentum på ugebasis er eneste model, som ikke kan holde tempo, og trenden er brudt.

Nasdaq på ugebasis.
Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite fortsætter ligeledes den stigende tendens på ugebasis. Nasdaq startede dog lidt senere med sin stigning og derfor er der netop etableret et ”Golden Cross” i sidste uge. ”Gappet” er endnu ikke lukket i indekset, og det opstod i januar og først ved brud af niveauet 5000 er ”Gappet” lukket. RSI har endnu ikke ramt det overkøbte niveau, så der er fortsat potentiale i markedet.
Strategi: Køb


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.