Interessant regnskabsuge

Den kommende uge byder på eInteressant regnskabsugen række interessante regnskaber fra de store danske selskaber. Der er fortsat usikkerhed omkring væksten i økonomierne rundt om i verden, men de finansielle  markeder fortsætter den stigende tendens.

cbrain har i denne uge modtaget en ordre på deres F2-system til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). SIRI er en styrelse under Udlændinge-, Integations- og Boligmininsteriet (UIBM). Halvdelen af ministerierne bruger F2-produktet og cBrain søger at udbrede deres F2 til flere styrelser og institutioner.

Teknisk har aktien været en tur i niveauet 35 og har bevæget sig vandret i det niveau i 2 måneder. Siden begyndelsen af april har aktien været i en stigende tendens, og aktien har ramt niveauet 45. Stigningen trækker op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 55, mens stop-loss er ved 35.

Genmab opjusterede forventningerne til omsætningen og driftsresultatet grundet et godt salg af selskabets produkter i USA. Teknisk var aktien nede og teste niveauet 650 i februar og onsdag handles aktien i niveauet 969,5 – en stigning på godt 50 pct. Der er etableret et nyt købssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis. RSI har ramt niveauet 88 på ugebasis. Der er en stigende tendens i MACD og Momentum. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og herefter i niveauet 1100.

RTX har ligeledes opjusteret forventningerne tirsdag morgen. Selskabet forventer nu et EBIT på 64-71 mio. kr. mod tidligere 60-67 mio. kr. Den positive nyhed fik aktien til at stige 7,4 pct. Stigningen trak aktien i køb på Bollingerkanalen på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er 100, som aktien tidligere har testet tre gange i 2015. Aktien er i en stigende trendkanal, men støtten i niveauet 76. Momentum på månedsniveauet har etableret en bund, hvilket giver en positiv indikation i aktien. Aktien ser interessant ud på niveauet, så har man ikke it-aktier, er der en mulighed her.

Nye købssignaler er dukket op i en række aktier: Tryg og Scandinavian Tobacco Group, Tivoli og D/S Norden.

Den kommende uge byder på en række regnskaber fra flere danske selskaber. Tirsdag er det Expedit. Onsdag er det Royal Unibrew, Solar, Spar Nord og Össur. Torsdag er det BankNordik, Columbus, Jyske Bank, SP Group samt Skjern Bank. Fredag bliver det Danske Bank, Novo Nordisk og Vestas.

Royal Unibrew var kortvarigt over 310 i slutningen af marts, men siden er aktien nu handlet ned i niveauet 295. Aktien er fortsat i en stigende trendkanal, som har stået på siden august/september 2015. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, så man skal holde øje med stop-loss niveauet.

Vestas har stået stille de sidste to måneder i niveauet 450-480. Faldet i januar fik Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis, mens Parabolic igen har etableret et købssignal i slutningen af februar. De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt af den faldende tendens i aktiekursen. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens og ser svag ud.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20-indekset bevæger sig vandret i niveauet 950-990. Der er fortsat divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen fortsat er i salg på ugebasis, mens Parabolic har været i køb siden begyndelsen af marts. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra af det korte glidende gennemsnit. Der er en positiv tendens i MACD og RSI på ugebasis og Momentum holder fortsat fast i den stigende tendens, der blev etableret med en bund i februar.

På månedsniveauet har Momentum ligeledes etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og herefter i niveauet 1160.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.