Interessant regnskabsuge i DK

Novo Nordisk har længe været i en kedelig trend siden august sidste år, hvor aktien toppede i 415 og herefter var der en top i januar på 406,7. Holder de sidste 7 ugers stigning og kan aktien komme over 390, så er den sluppet fri af den faldende tendens. Momentum og MACD stiger begge på ugebasis, mens RSI har mistet en smule styrke, men er fortsat i niveauet omkring 60.

Novo Nordisk på ugebasis.

Novo Nordisk på ugebasis.

Der er divergens mellem signalmodellerne Bollnigerkanalen og Parabolic. Sidstnævnte er i køb, mens førstnævnte er i salg. De glidende gennemsnit ligger næsten side om side på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har en faldende tendens. Anbefaler at man afventer regnskabet på fredag.

DSV holder fast i den stigende tendens, som blev etableret tilbage i november 2014, men den er blevet udfordret flere gange og seneste var i juni måned, hvor aktien var en tur i 260. For at tendensen skal holde, skal kursen over 305, som var toppen i maj.

Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic er i begge i køb på ugebasis . Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 282. Der er en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis, mens RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 50.

DSV på ugebasis.

DSV på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Nærmeste modstandsniveau er 300- 305 og et brud heraf vil kunne sende aktien op i niveauet 330 og herefter i niveauet 345. Fastholder køb på aktien.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.