Hvilken betydning har olieprisfaldet?

I øjeblikket jubler mange over de lave benzinpriser. Men det kraftige fald vil også få konsekvenser, da det vil stoppe efter forskningen og søgningen efter nye felt. Banker og investorer har fået store tab på deres oliekontakter, og der skal nedskrives yderligere på bøgerne i banken. Den faldende tendens i olieprisen har sendt en negativ bølge ind i det øvrige råvaremarked. Markedet for kobber er allerede faldet med 7,8 pct. i år, hvilket vil være med til at bremse yderligere op i investeringerne i den sektor, og det vil eventuelt lukke en række miner, hvilket vil øge den negative spiral. I 2002 kostede en sådan øvelse i teleindustrien 25 pct. i indekset, og det kan det også gøre denne gang. I 2002 toppede det danske indeks i maj, mens S&P toppede i marts. De negative signaler er ikke dukket op endnu, men mange markeder bevæger sig sidelæns.

SAS-aktien er steget grundet faldet i olieprisen og de positive passagertal, der var i december. Faldet i olieprisen har SAS først fået gavn af nu, da de dækker en stor del af deres olieforbrug. Transportselskaber som DFDS og DSV har et olietillæg overfor deres, hvilket betyder, at udsving i olieprisen ikke påvirker regnskabet.

DSV-aktien har haft en positiv start på året og aktien er steget over 4 pct. og der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af december. Den positive tendens i kursen gør, at Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende trend. Aktien ser interessant ud på niveauet.

DFDS-aktien er steget 33 pct. siden midten af oktober, hvor aktien blev handlet i niveauet 460-480 og i begyndelsen af november blev der etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Den stigende tendens har trukket op i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Stigningen har trukket RSI op i det overkøbte niveau på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien har brug for en konsolidering i niveauet. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens og det indikerer, at aktien har yderligere vækst. Endvidere fik DFDS medhold i, at Eurotunnel ikke må drive rederi på den engelske kanal.

Össur er steget 9 pct. siden årsskiftet og holder sig i den stigende trendkanal, der blev etableret i juni 2013. Stigningen de sidste 4 uger betyder, at den øvre trendkanal er under pres. Der er støtte nede i niveauet 17, som var en bund i slutningen af december. Der er en positiv tendens i RSI, hvilket bekræfter den positive trend i aktien.

Dårligt nyt fra landbruget gør, at bankerne igen ser deres udlån til landbruget igennem. Markedet har allerede set de første nedjusteringer fra Spar Nord og Lollands Bank. Det er sikkert, at flere vil følge efter, så man skal passe på med sine bank-aktier.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Novozymes og B&O om tirsdagen og Chr. Hansen onsdag, og så er den danske regnskabssæson for alvor skudt i gang.

Novozymes etablerede en omvendt skulder-hoved-skulder formation på dagsniveauet, hvilket indikerer en pris på 292 for aktien, hvis formationen fuldføres. De sidste par dages stigende tendens har trukket op i Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bund-formation.

B&O er faldet tilbage niveauet 31-33, som var en bund i 2008. Det indikerer, at markedet har overreageret, men det bliver afgjort på tirsdag.

C20
C20

C20-indekset bevæger sig vandret i niveauet 730-770, og det har nu stået på siden begyndelsen af november. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 750 som en støttelinie. Bollingerkanalen holder fortsat sit købssignal fra slutningen af november. Stigningen i indekset de seneste par dage trækker op i RSI, mens Momentum er ved at etablere en bundformation på ugebasis. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 780, er næste modstand niveau omkring 825.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.