Hvad gør vi nu lille du??

Er markederne ved at finde bunden for denne gang? Tyske DAX er ved et vigtigt støtteniveau, som helst skal holde.

UIE leverede et regnskab med en mindre omsætning og et lavere resultat efter skat i forhold til sidste års resultat for 3. kvartal.

Aktiekursen på UIE bevæger sig vandret i niveauet 1440-1480. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Parabolic er i køb, mens Bollingerkanalen er i salg på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis, mens de tre indikationsmodeller alle har etableret en bundformation og stiger. Momentum på månedsniveauet derimod er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente investering i UIE.

Ambu og NKT havde begge en positiv onsdag og torsdag. Ambu er fortsat ved at finde et støtte og i øjeblikket ser det ud til, at niveauet omkring 120-130 holder. Der er ikke etableret nogen købssignaler på dagsniveauet endnu og den samme tendens ses også på ugebasis. Holder niveauet, så er nærmeste modstandsniveau ved niveauet 150 og herefter i niveauet 180-190. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis, idet Momentum stiger, mens RSI er i en faldende tendens. Anbefaler at man afventer udviklingen.

NKT har været nede og teste støtteniveauet 80 og er nu handlet op i niveauet omkring 90. Trods rebound i aktiekursen så ligger aktien fortsat i en faldende tendens. Signalmodellerne er i salg på både dags- og ugeniveauet. Der er skabt en mindre bund i Momentum og RSI på ugebasis efter de seneste par dages stigning, men den overordnede tendens i aktiekursen er fortsat i en faldende tendens. Der er et ”gap” i niveauet 94,9-110,1, som over tid skal lukkes.

Scandinavian Brake System har ansat Carnegie til at undersøge de strategiske muligheder for SBS Automotive, idet markedet er i gang med en større konsolidering indenfor reservedelsmarkedet i Europa.

Aktien har været i en faldende tendens siden sommeren 2017, hvor aktien blev handlet i niveauet 28-30, idag er aktien i 20. Meddelelsen først på ugen fik aktien til at stige lidt. Aktien ser uinteressant ud på niveauet.

RTX har som resten af aktiemarkedet vendt snuden nedaf og aktien handles nu i niveauet omkring 160. Der blev etableret salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis i midten af august. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i slutningen af september. Den faldende tendens i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. På månedsbasis bliver det lange glidende gennemsnit testet som en støttelinie og et bud kan sende aktien ned til niveauet 120.

I den kommende uge er der fortsat et par regnskaber fra danske selskaber. Mandag er det F. E. Bording. Tirsdag er det Firstfarms og RTX. Onsdag kommer Arkil Holding. Fredag  slutter af med Netcompanys.

C25 på ugebasis.

C25-indekset er igen faldet tilbage og har ramt niveauet omkring 1020. I slutningen af oktober testede indekset niveauet 1000 og den kortvarige positive tendens er udvisket og indekset er tilbage i den faldende tendens. Den faldende tendens trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Nærmeste støtteniveau er ved 1000 og herefter i niveauet 925, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1060 og herefter i niveauet 1100. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

DK portefølje
Sælger Carlsberg og sætter Coloplast og Novo Nordisk på salgslisten.

Nordisk portefølje
Tager gevinsten i Kungsled. 

 

Er bunden fundet i USA?

De amerikanske markeder er fortsat pressede og meget indikerer, at investorerne søger over i obligationer, hvor en amerikansk investor kan få et risikofrit afkast på omkring 3 pct. Det kan godt lokke en række investorer over i obligationsmarkedet.

I den kommende uge er der regnskaber fra en række mindre selskaber: VMware, HP Inc., Workday Inc., Rockwell Collins, Dollar Tree samt Palo Alto Networks.

Dow Jones Industrial Average er ligeledes i den faldende tendens, men indekset holder sig over det vigtige støtteniveau ved 24.000 og næste støtteniveau er ved 23530, mens nærmeste modstandsniveau 26700, som er en dobbelt top ved årsskiftet og i begyndelsen af oktober.

Den faldende tendens i indekset trækker ned i indikationsmodellerne på både uge- og månedsniveauet.

S&P 500 tester fortsat støtteniveauet omkring 2650, som også blev testet i slutningen af oktober. Tilbagefaldet i indekset har fået Bollingerkanalen til at gå i salg og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.

S&P 500 er i en faldende tendens.

Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation ved månedsskiftet oktober/november. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” på ugebasis i midten af november. Bryder kursen igennem støtteniveauet ved 2650, så er næste støtteniveau ved 2600 og herefter i niveauet 2500, mens nærmeste modstandsniveau er 2800 og herefter i niveauet 2880-2900.

Nasdaq Composite er fortsat i den faldende tendens og indekset er nede under 7000 og niveauet 6850 er blevet testet. Nærmeste støtteniveau er ved 6800 og herefter er der støtte i niveauet 6450, mens nærmeste modstandsniveau er ved 7500 og herefter i niveauet 7700.På dagsniveauet er det hele i salg og kursen skal over 7400 i flere signalmodeller, før der bliver etableret et købssignal.

IT-aktierne er presset.

Den faldende tendens i indekset trækker ned i de tre indikationsmodeller og RSI er under 35.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Japan holder niveauet

Det japanske marked var lukket fredag p.g.a. helligdag. Signalmodellerne er i salg på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Den faldende tendens i indekset har trukket ned i de tre indikationsmodeller. RSI er under 40. Nærmeste støtteniveau er ved 21.000 og herefter i niveauet 20.500. Nærmeste modstandsniveau er ved 22.500 og herefter i niveauet 24.000. Der er 3 gaps i grafen på dagsniveauet, som forventes at skulle lukkes over tid.

Nikkei på månedsniveauet. Interessant formation.

Momentum på månedsniveauet er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra.

Strategi: Hold fast i hold-anbefalingen.

OMX Stockholm 30 har været nede og teste støtteniveauet 1450, men siden har indekset rettet sig og nu handles det i niveauet 1475. Der er salgssignal i Bollingerkanalen både på dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.

Der er divergens mellem de tre indikationer, idet MACD og Momentum er i en faldende tendens, mens RSI bevæger sig vandret i niveauet 30 og det har stået på i 5 uger.

Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at hastigheden stadig mangler i markedet. Nærmeste støtteniveau er ved niveauet 1410, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1560 og herefter 1600-1620.

Strategi: Fortsat hold på svenske aktier.

Tele 2s langsigtede tendens er fortsat intakt og aktiekursen er nede og teste støttelinien. Faldet i kursen har ændret signallerne i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis til salg. Det glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Death Cross”. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 110 som en modstandslinie.

De tre indikationsmodeller er alle ved at etablere en bund, så derfor er aktien interessant at holde øje med.

Fortsat i den stigende trendkanal på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, hvilket indikerer, man skal afvente udviklingen. Nærmeste modstandsniveau er 110 og herefter i niveauet 120, mens nærmeste støtteniveau er ved 102-104. Tager aktien med på kandidatbænken.

Frankfurt Dax 30 bevæger sig vandret i niveauet 11.200-11.400. Der er salgssignaler i signalmodeller både på dags- og ugeniveauet. Momentum på ugebasis er i en faldende tendens, mens Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation fortsat.

Kedelige formation i DAX.

Markedet har fortsat formation af en skulder-hoved-skulder, hvilket er negativ formation og skal formationen udvikles fuldt ud, skal indekset længere ned.

Strategi: Hold på tyske aktier

 

 

Teknisk kommentar til 2 aktier

De 2 aktier er: ISS og G4S

ISS bevæger sig vandret i niveauet 210-225. Der er divergens mellem flere modeller på ugebasis, idet Parabolic er i køb, mens Bollingerkanalen er i salg på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 218 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 223. Den vandrette formation i kursudviklingen har fået de tre indikationsmodeller til at stige en smule. RSI er oppe i niveauet 67, mens MACD fortsat er under 0.

Stabil aktie i et uroligt marked.

Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 235 og herefter i niveauet 245-250 og så i niveauet 275-280, mens nærmeste støtteniveau er ved 210.

Stabil aktie i disse urolige markeder. Et muligt sted at placere sine penge, hvis man har over 750.000 kr. på ens bankbog.

G4S er halveret i forhold til toppen i 2015, hvor aktiekursen var i 32 i dag og i 2017 var aktien i 29 nu er kursen i 15,79

G4S har bevæget sig vandret i niveauet 15,5-16 siden midten af november. Faldet i aktien har trukket alle modellerne i salg på ugebasis. Signalmodellerne er i salg og de glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i midten af august. De tre indikationsmodeller har været i en faldende tendens siden sommeren. RSI har ramt niveauet omkring 24.

Presset aktie.

Der er en faldende tendens i Momentum på månedsniveauet. Kursmæssigt har G4S ramt samme niveau som man var i juni 2016. Dermed er der etableret en kæmpe dobbeltbund. Nærmeste modstandsniveau er ved 20 og herefter i niveauet 21,5. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

 

Stabil udvikling i guldet  

Guldet bevæger sig fortsat opad og kursen tester nu modstandsniveauet 1230. På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic og det har stået på siden midten af oktober. De glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross”.

Interessant signal.

Den stigende tendens i kursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det samme gør sig gældende for Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau efter 1240 er 1250 og herefter i niveauet 1290, mens nærmeste støtteniveau er 1200 og så i niveauet 1185.

EUR/USD: Holder fast i niveauet omkring 1,13 og 1,145. Tendens er fortsat faldende og der er ikke meget Momentum i krydset. Bryder kursen igennem 1,13, så er næste støtteniveau 1,125.

SEK/DKK: Krydset holder fast i den stigende tendens og tester nu den nedre støttelinie ved 72,5, mens den øvre modstandslinie ligger i niveauet 73.

Metalvaremarkedet: Er fortsat i en uensartet tendens. Der er stigende priser i tin, mens zink, bly og kobber bevæger sig vandret. Nikkel og aluminium er begge i en faldende tendens.

Landbrugsmarkedet: Ser en styrkelse i enkelte afgrøder blandt andet kaffe, sojabønner samt tømmer. Interessant er det at prisen på sojabønner er begyndt at stige midt i handelskrigen. Der har til gengæld været et fald i mælkeprisen. Priserne i majs, ris og ethanol bevæger sig vandret.

Brent Spot holder fast i niveauet omkring 66 dollar. De tre indikationsmodeller på ugebasis er fortsat i en faldende tendens. RSI er under 30.

Er bunden fundet.

Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens. Næste støtteniveau er ved 62,5-64, mens nærmeste modstandsniveau er ved 70-72.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.