Black Fridayrabat på Wall Street!

BørsUdsigten: Briterne har valgt mellem en rød og en grøn sodavand – og de får hverken eller!  Brexit aftale: Undskyldning til at købe? Tankskibsrater!

 

C20 indekset lukkede fredag med en stigning på 2,0 pct. (17,68 point) i indeks 916,75. For ugen blev det til en stigning på 0,6 pct. (5,41 point) og år til dato et fald på 10,5 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag fra et fald på 0,1 pct. til stigning er på op til 0,5 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede fredag (halv dag) med fald på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,8 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,8 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (917), fik vi et brud af den faldende trendkanal, og det ligner en bund, og yderligere stigninger indikeres. Brud af 887 udløser et tertiært salgssignal, og brud af 921 udløser et sekundært købesignal.

Bekræftet brud af 902 vil udløse et lille købesignal, og 897 niveauet vil udløse et lille spekulativt salgssignal.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 902 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 897 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 907 niveauet. Lukning af short ved det nuværende niveau i 916 niveauter.  Stop loss ved brud af den faldende trend 897 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere til morgen, mandag.

Der forventes 3die kvartals regnskaber i dag, mandag den 26. november fra FE Bording, og tirsdag RTX (Q4), og First Farms. Onsdag, Ove Arkil. Victoria Properties, Atlantic Petroleum, og et Q4 resultat fra Intermail.

 

BørsUdsigten noterer at der har været en træfning mellem Rusland og Ukraine i Sortehavet på flådeniveua.

BørsUdsigten noterer, at EU har godkendt Brexit aftalen med United Kingdom. Spørgsmålet er om man kan forklare aftalen. Egentlig underligt at man skal have en aftale, når briterne har valgt at melde sig ud af EU – men så ville der ikke have været beskæftigelse til en mængde dyre slipsedrenge – diplomater, og hvem der ellers har “snablen” i kassen. Nu har de gjort deres.

Problemet er blot at briterne har valgt mellem en blå og en rød sodavand – og ikke en blanding!

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset faldt indekset til 1.477 (plus 0,8 pct. (10,96 point), har vi haft 2X reversal med højere, hvilket oftest giver stigninger.  Brud af 1.485 niveauet vil udløse købesignal, og mindst en opbremsning / konsolidering af den faldende trend. Brud af 1.457 niveauet vil bekræfte nedtrenden.

Bruddet har betydet EXIT svenske aktier, og bruddet SKAL følges – men vær klar til at vende rundt!

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (og åbnet short) ved bruddet af 1.485 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.485 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (og åbning af short) ved bruddet af 1.485 niveauet. Genkøb og lukning af short ved bruddet af 1.490 niveauet. Strategi: Sælg

Strategien er nogenlunde sammenfaldende på grund af den lange faldende trend.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30, 11.193 (plus 0,5 pct. (54,20 point) er der tale om en nedtrend med et bundlinie niveau mellem 11.080-60 niveauet. Ved et brud af de faldende trendlinie i 11.210 og 11.340 indikerer dannelsen af en midlertidig bundformation.

Vi ligger fortsat indenfor den faldende trendkanal; men den nye bundlinie i 11.060 niveauet kan komme under pres.

Der er fortsat en mulighed for dannelsen af en midlertidig bund i form af en W-formation.

EXIT ved brud af 11.060 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 11.535 niveauet.  Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 11.500 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 11.210 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.400 niveauet. Stop loss ved brud af 11.080-60 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 11.080-60 niveauet (genoptagelse af den negative trend). Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere, fredag.

Dow Jones lukkede med et fald på 0,7 pct. (178,74 point) i indeks 24.285,95. For den “forkortede uge” blev det til et fald på 4,9 pct., og år til dato et fald på 1,8 pct.

S&P500 lukkede med et fald på 0,7 pct. (17,37 point) i indeks 2.632,56. For ugen blev det til et fald på 4,0 pct., og år til dato et fald på 1,5 pct.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,5 pct. (33,27 point) i 6.9938,98. For ugen blev det til et fald på 4,4 pct., og år til dato en stigning på 0,5 pct.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.633), blev støttelinien i 2.640 brudt marginalt. En bekræftet lukning over 2.640 niveauet i dag, mandag vil neutralisere salgssignalet. Der er fortsat mulighed for en W-formation, og en lukning af gappet mellem 2.669 og 2.681 niveauerne. Modsat vil brud af 2640 – 30 niveauet udløse et rent EXIT- og salgssignal.

Etableres der en W-formation vil målzonen ligge i 3.000 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) og åbnet short ved bruddet af 2.695 niveauet. Genkøb og lukning af begge short ved brud af den faldende trend 2.680 niveauet (nedefra). Der er åbnet endnu en short ved bruddet af 2.695 niveauet. Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 2.685. Stop loss ved brud af 2.640 – 30 niveauet. BørsUdsigten har lukket vores sekundære shortposition (hjemtaget af gevinst) ved bruddet af 2.685 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 2.640-30 niveauet. Strategi: Køb. 

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 2.777 niveauet. Genkøb ved brud af 2.760. Strategi: Sælg. 

BørsUdsigten er eksponeret mod Wall Street.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres med et fald på 0,01 pct. i 3,05 pct. Den toårige rente noteres til en stigning på 0,01 pct. i 2,82 pct., og den 30årige rente noteres til et fald på 0,02 pct. i 3,32 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,03 pct. lavere i 0,34 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,59 pct., og den 30årige noteres 0,04 pct. lavere i 0,99 pct.

Til sammenligning ligger den 10årige rente i:

Grækenland i 4,52 (4,52) (4,61) (4,64) (4,52) (4,52) pct.

Italien i 3,40 (3,45) (3,47) (3,61) (3,59) (3,49) pct.

Der er faldet lidt ro på renterne. Falder Italien til “patten”.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:54 i  6,575 (6,538) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,135 (1,141) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,2 (112,8), EUR/JPY noteres i 128,5 (128,8). EUR/DKK noteres til morgen i 7,462 (7,463). GBP/DKK 8,432 (8,418)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,575), er der tale om en tertiær positiv trend med en højere top på det tertiære / spekulative niveau. Den faldende tertiære trend brudt i 6,555 niveauet, og udløste en konsolidering, og et lille købesignal. Brud af 6,585 vil bekræfte et vendesignal, og yderligere stigninger.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 6,545 niveauet (solgt i 6,61 niveauet). Stop loss ved brud af 6,535, og åbning af short ved brud af 6,515. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 5,56 niveauet. (købt i 6,60 niveauet). Genkøb ved brud af 6,65 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 6,545 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,515 niveauet. Strategi: Sælg. 

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,225 (1.227) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.225) er vi i gang med en konsolidering (flag på flagstang), før det endelige angreb på 1.238 niveauet.

Tertiært udløstes købesignal ved bruddet af den faldende toplinie i 1.220 niveauet. Sekundært udløses købesignal ved brud af 1.238 niveauet. Brud af 1.238 niveauet giver en ny målzone i 1.300 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.208 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.225 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1215 niveauet. Genkøb ved brud af 1.238 niveauet. Der åbnes en short ved bruddet af 1.210 niveauet. Strategi: Sælg 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi 

Olieprisen noteres markant lavere til morgen, mandag.

BørsUdsigten vurderer, at aktier tanksskibsrederier skal stige fra de nuværende niveauer. Årsagen er lodret stigende fragtrater, hvilket medfører markant stigende overskud såfremt de holder niveau. Efter 3 år hvor rederierne lige netop har kunnet sejle med et rundt nul (plus / minus) er kurserne “banket helt i bund”. Holder raterne nogenlunde de næste 3 måneder, er der gode muligheder for udbetaling af flotte udbytter.

BørsUdsigten ser ikke “kaosset” på oliemarkedet ophøre foreløbig selvom OPEC ved mødet den 6. december kan vælge at sænke produktionen.

BørsUdsigten vurderer, at Donald Trump har en god klemme (Kashoggi mordet), han ønsker en lav oliepris. Det betyder en mindre nedskæring om nogen.

BørsUdsigten ejer aktier tankskibsrederier (Både produkt og VLCC/Suezmax), hvorfor BørsUdsigten understreger at der er en skærpet undersøgelsespligt. Rederier der kan være interessant kunne være: Teekay Tankers, Scorpio Tankers, Torm, DHT Holding, Euronav, Frontline, Concordia Maritime, Nordic American Tanker etc. Gå ind på deres hjemmesider og se seneste regnskaber og præsentationer.

BørsUdsigten noterer, at der er invers korrelation mellem fragtrater og oliepris.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 51,15 (53,21) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 60,15 (61,94) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (60,1), er der tale om en hel klar negativ trend. Olieprisen er faldet med 28,5 pct. (24,5 USD) siden 3. oktober, og der sælges med arme og ben før prisen falder yderligere. Der hersker “kaos” på oliemarkedet, og BørsUdsigten afventer en kapitulation, før vi ser en bund!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 66,5 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved brud af 65,5 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 62,0 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i  i 82,5 niveauet (positionen købt i 73 niveauet). Genkøb ved brud af 65,0 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 62,5 niveauet. Strategi: Sælg.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien 

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, mandag. (Australien undtaget)

Nikkei225 stiger med 0,8 pct. (174 point) i indeks 21.823. Hang Seng stiger med 1,6 pct. (403 point) i indeks 26.331. Kina’s CSI300 stiger med 0,1 pct. (2 point) i indeks 3.146. Sydkoreas Kospi falder med 0,8 pct. (16 point) i indeks 2.054. Australien’s ASX200 falder med 0,8 pct. (45 point) i 5.672.

Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer!

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ov6ennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.