Holder niveauet 990?

Lundbeck-aktien tabte pusten mandag eftermiddag og aktien handles nu i niveauet omkring 310. Dermed har Lundbeck-aktien tabt over 20 pct. siden toppen i september, hvor aktien blev handlet i 410. Faldet i Lundbeck-aktien trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er nede i 30 og MACD har ramt -30, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Lundbeck har to “gaps” på dagsniv.

Matas er brudt ud af bundformationen omkring 70-75 og er torsdag handlet op i 77. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket har givet et positiv indikation. Men på ugebasis er signalmodellerne fortsat i salg, mens indikationsmodellerne har etableret en bundformation i både Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Der er fortsat 3 ”gaps” i kursgrafen og nærmeste er i niveauet 85-95 og er fra oktober. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og ser interessant ud. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

Rockwool meddelte i sidste uge, at man vil opføre en fabrik i Rumænien. Teknisk har aktien konsolideret sig i niveauet 1650-1750 siden begyndelsen af september. Konsolideringen har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage på ugebasis og Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1600 som en støttelinie. Bryder kursen igennem 1750, ændres signalet til køb af aktien med kursmål omkring 2000-2050.

Chr. Hansens hollandske chef Cees de Jong ønsker at forlade firmaet for at hellige sig arbejdet med bestyrelsesarbejdet og det fik aktien til at falde med over 4 pct. Faldet i Chr. Hansen har fået Bollingerkanalen til at etablere et salgssignal og de glidende gennemsnit er blevet brudt på dagsniveauet. På ugebasis er der fortsat købssignal og en positiv tendens. Indikationsmodellerne er faldet tilbage og alle har etableret en topformation. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en topformation. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Columbus meddelte torsdag, at man afgiver købstilbud på 100 pct. af aktierne i iStone. Meddelelsen fik aktien til at stige med 6,1 pct. og er nu handlet op over kurs 14.  Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er kommet over nul og RSI har ramt 68 på ugebasis. Signalmodellerne er gået i køb og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og med dagens stigning er den faldende tendens blevet brudt.

De aktier med mest Momentum i midcap-indekset er Alm. Brand, IC Group og Bang & Olufsen. IC Group er fortsat ved at undersøge, om et eller flere mærker skal sælges fra virksomheden, hvilket har fået aktien til at stige, da flere markedsdeltagere håber på et ekstraordinært stort udbytte ved et frasalg.

I denne uge er der regnskab fra Flügger på tirsdag. Teknisk er Flügger-aktien faldet tilbage og aktien handles nu i niveauet 340. Faldet i aktien har trukket ned i de tre indikationsmodeller. MACD toppede i maj og Momentum toppede i april og har været i en faldende tendens. Man bør afvente udviklingen i Flügger-aktien.

Signal ændring i C20.

C20-indekset ser ud til at have fundet støtte i niveauet 990-1000, men der er fortsat salg i signalmodellerne på dags- og ugeniveauet. Bollingerkanalen går i køb ved brud af niveauet 1005. Der er fortsat en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal være forsigtig med sine investeringer i danske aktier.

Nærmeste støtte er ved 990 og herefter i niveauet omkring 970. Nærmeste modstandsniveau er ved 1040-1050 og herefter i niveauet 1100. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der bliver etableret et ”Death Cross” i løbet af 1-2 uger, hvis tendensen fortsætter.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.