Holder den positive tendens?

Flere af de mindre aktier oplever en positiv tendens, idet de ikke er afhængige af udviklingen i handelskonflikten mellem USA og Kina, Brexit samt uroen i blandt andet Frankrig.

Det er Chemometec, cBrain, Parken, Onxeo og Bioporto. Men faren ved disse er, at når interessen forsvinder, så bliver omsætningen lavere og det kan være svært at komme ud af de små aktier.

Mandag startede med fald i Pandora, da aktien blev nedjusteret af Morgan Stanley. Aktien havde genvundet noget af det tabte på dagsniveauet og var handlet op i niveauet 300, men nedjusteringen fra Morgan Stanley mandag og HSBC tirsdag har sendt aktien tilbage til kurs 260. Kortsigtet er der etableret en dobbelt bund, hvis niveauet kan holde. De tre indikationsmodeller på ugebasis har etableret bundformation og er svagt stigende. Bliver udbyttet på sidste års niveau, ser aktien interessant ud med de briller.

Tirsdag var det Ambu, der fik en tur i maskineriet med et fald over 4 pct. De sidste tre dages fald har fået Bollingerkanalen til at etablere et salgssignal og de glidende gennemsnit er blevet brudt. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit bliver testet som en støttelinie. Faldet i aktiekursen har sendt de tre indikationsmodeller til at falde på ugebasis. RSI er under 50. Der er ligeledes en faldende tendens i Momentum på månedsniveauet. Der er en række ”gaps” i grafen både over og under det nuværende niveau. Forventer at der vil være en vis volativitet i aktien i den kommende tid.

Onsdag var der fokus på DSV med deres bud på schweiziske Panalpina Welttransport Holding, som vil passe godt ind i DSVs forretning. DSV har tidligere købt selskaber og været dygtig til at integrere de nye selskaber i DSV, så væksten er fortsat. Se analysen under ” Teknisk kommentar til 3 aktier”.

Den kommende uge byder på et par rigtige regnskaber fra Danmark. Tirsdag kommer Tryg. Onsdag er det Rias med kvartalsregnskab og torsdag er det Novozymes og RTX.

Tryg har startet denne uge med etableringen af et salgssignal. Regnskabet bliver helt sikkert presset af den negative udvikling i investeringsafkastet. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 170, som var en topformation i marts/april 2015 og herefter i niveauet 178. Nærmeste støtteniveau er ved 150-152 og herefter i niveauet 140-142.

RTX har etableret et nyt købssignal på ugebasis efter et forsøg i december, hvor aktien blev handlet op i 175 og så faldt den tilbage i slutningen af december, men er siden handlet op i niveauet 175. Den positive tendens i aktiekursen den seneste tid har trukket op i både MACDRSI og Momentum på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit bliver testet som en modstandslinie i niveauet 175. Formationsmæssigt kan man se stigende bunde på ugebasis.

C25 på ugebasis med nyt købssignal.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1000-1040. Der er købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af året. På ugebasis er modellerne fortsat i salg og først ved brud af niveauet 1040 og 1070 bliver det ændret. Der er en uensartet tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD stiger, mens Momentum bevæger sig vandret og det samme gør RSI.

Momentum på månedsniveauet har etableret et W, hvilket giver forhåbninger om en rebound i den kommende tid. Nærmeste modstandsniveau er ved 1040-1060 og herefter i niveauet 1100, mens nærmeste støtteniveau er ved 1000 og herefter i niveauet 960.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.