Hæver målkursen på Novo Nordisk

Novo Nordisk holder  overordnet fast i den stigende tendens. På dagsniveauet har Novo Nordisk de seneste par dage haft et mindre fald, så der er etableret salgssignal på dagsniveauet, hvilket giver en mulighed for at samle op i aktien.

På dagsniveauet er der endvidere etableret et ”gap” i niveau 735,3- 742,2. Nærmeste modstandsniveau er ved 795 og herefter i niveauet 825, mens der er støtte i niveauet 675 og herefter i niveauet 640. Fastholder køb på aktien. Hæver målkursen og stop loss på Novo Nordisk.

DAX fortsat over 15.000
DAX  er gået i salg på dagsniveauet i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Der er ligeledes opstået 2 store ”gaps” i niveauet 15540,29-15865,41 og ved 16054,38-16090,54.
Faldet har givet et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra.


Faldet betyder, at der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er faldet og  brudt igennem 0 -linien oppefra. Den samme faldende tendens ses i Momentum på ugebasis, mens modellen på månedsbasis har etableret en bundformation. RSI er stigende og har ramt 54 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 15.800 og herefter i niveauet 16.200, mens der er støtte i niveauet 15.000 og herefter i niveauet 14.600.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.