Grådighed er en Last! (Åben Udgave)

BørsUdsigten: Olien fortsætter Fald! Ikke for Grådig! Bryder S&P500 Ud?

 

C20 indekset lukkede, torsdag, med en stigning på 1,6 pct. (15,50 point) i indeks 989,01.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,3 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, torsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne lavere med fald på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct.

De amerikanske futures ses åbne med uforandret plus / minus 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede dørene nu til morgen.

 

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 er en sælgstrategi.

BørsUdsigten har taget gevinst hjem i 997 niveauet, af den position vi havde købt i 958 niveauet. Der er åbnet en shortposition (sælg´) ved bruddet af 997, og den lukkes ved brud af dette niveau nedefra.

Strategi: Sælg.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er sælg.

BørsUdsigten har solgt en position i 1.058 niveauet, og der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie i 990 niveauet. BørsUdsigten har åbnet en shortposition ved bruddet af 997 niveauet, og der genkøbes ved brud af dette niveau nedefra.

Strategi: Sælg

BørsUdsigten’s langsigtede strategi er køb. Gevinsthjemtagning ved brud af 881 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Strategi: Køb

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markedsrisiko/potentiale. Man skal således være mere sælger end købe, og tager man en lang position i en aktie, skal der være en god begrundelse og en stop loss. Se endvidere nedenfor.

Niveau for indeksvurdering: 989.

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, forventes at ville åbne lidt lavere nu til morgen, torsdag.

Regnskaber fra William Demant, og Djursland Bank.

 

A.P. Møller – Mærsk – Rent købesignal

BørsUdsigten noterer at A.P. Møller – Mærsk satser alt på at vokse mindst lige så meget som containermarkedet i Mærsk Line.

Olie neddrosles som BørsUdsigten havde forventet – og hvis man vil være lidt ”contrarian”, køber man først olie aktiver, når APM sælger deres. (jf. salget af tørlastskibe, købet Nedloydd, købet af McKerr (Nordsøen), købet af Brostrøm, salget af deres VLCCere og Gastankere 2014). Timingen har ikke altid været optimal, de seneste 15 år.

Fokuseringen på Mærsk Line øger afhængigheden af Kina, og forbindelserne til styret – og kineserne er de stærkeste.

Den ensidige satsning på specialskibe (container), gør A.P. Møller – Mærsk meget sårbar.

Det sværere at afhænde ”gammel” tonnage optimalt – andet end til ophugning, og man bliver afhængig af ”en trade”. Opsætningen minder meget om en marginspekulant, der kun satser på 1 aktie i et illikvidt papir.

Modsat skal man heller ikke fornægte, at varer skal produceres og transporteres, og at det ikke er en trade internettet lige kan tage over eller 3D printing.

BørsUdsigten bryder sig ikke rigtig om risikoprofilen i A.P. Møller – Mærsk set fra en fundamental vinkel – og en længere tidshorisont.

Teknisk gav A.P. Møller – Mærsk B på den korte bane et rent købesignal, og et ”break away”. Det betød, a man ikke kunne nå at komme med på købesignalerne; men må købe på tilbageslaget eller på det høere niveau.

Tertiært udløstes købesignalet i A.P. Møller – Mærsk B ved bruddet af 12.100 niveauet

Sekundært udløstes købesignalet ved 12.400 niveauet

Primært ligger modstanden ved det 200 dages glidende gennemsnit p.t. i 13.150 niveauet.

Da en modstand nu støtte oftest skal testes oppefra, vil der for interesserede investorer være mulighed ved tilbageslaget mod 12.400 niveauet.

Chartformationen ligner en ”cup with a handle”, og indikerer en test af 13.400 til 13.800 niveauet i første omgang – og på den helt lange bane 15.000 niveauet, hvis alt ”flasker” sig.

De korte indikationer er ved at nå overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

14APMBCH

A.P. Møller – Mærsk B: Dagschart

Der vil ikke blive fulgt op på ovennævnte analyse / vurdering, og investorer må selv finde deres EXIT’s.

BørsUdsigten ejer ikke aktier i A.P. Møller – Mærsk

 

 

(N)euroen / Grækenland

Det politiske spil omkring en nedskrivning af den græske gæld igen igen er gået ind. IMF ”presser ” EU landene til at nedskive gælden – da den p.t. stort set er rentefri – er det et spil for galleriet.

Der er tilsyneladende lavet nogle ”lokumsaftaler” (underhåndsaftaler) i forbindelse med, at grækerne indgik en aftale om at blive i eurozonen.

En af dem er gået på at efterfølgende at nedskrive grækernes gæld (Tsiparas mærkesag). Når den er nedskrevet ser det ikke så slemt ud efterfølgende – og så kan vi få turen en gang til!

Tsiparas har tilsyneladende fået hvad han ville have – men har måttet lave en 180 pct. vending i forhold til sine valgløfter – til gengæld har han konkret fået sine valgløfter igennem. Underlig situation.

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede lidt lavere i går, torsdag.

Der kommer sædvanlige tal for førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse lå på et forventet niveau på 274K.

Detailsalget viste en normal vækst på 0,6 pct. primært underbygget af bilsalget.

Der offentliggøres inflationstal for industrien (PPI), og der kommer tal for industriproduktionen. Den faldende oliepris vil få effekt for førstnævnte, og dæmpe prisstigningstakten.

Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 0,0 pct. (5,74 point) i indeks 17.408,25.

S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (2,66 point) i 2.083,39.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,2 pct. (10,83 point) i 5.033,56.

 

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.083), er der tale om en konsolidering i form af en kileformation. Formationen er ved at udvikle sig til en ”diamant”.

Onsdag fik vi et vendesignal i S&P500 i form af inside reversal (vending indenfor) dagen. Det indikerer normalt yderligere stigninger, da der er tale om et vendesignal.

Holder vi os til lukkekurserne holder bundlinien fortsat. Salgssignal udløses ved bekræftet brud af 2.081 niveauet. Ved bekræftet forståes lukkekurs eller at en lukning under synes uafvendelig. Købesignal ved brud af 2.099 niveauet.

Konsolideringen har en modstandslinie i den sekundært faldende trendlinie i 2.099 niveauet, og bundlinien i 2.081 niveauet.

Der ligge en horisontal modstand i 2.130 og støtten ligger i 2.050.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten købt en position i 2.085 niveauet, med stop loss ved brud af 2.081 niveauet (stigende støtte). Der åbnes en shortposition ved brud af 2.076 niveauet.

Strategi Køb.

Sekundært køber BørsUdsigten ved brud af 2.099 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bekræftet brud af 2.081 niveauet. Alternativ kan den horisontale modstand i 2.130 niveauet, og støtten i 2.050 benyttes som handelsinterval – men BørsUdsigten vurderer at et udbrud fra den symmetriske kile vil blive kraftig nok.

Strategi: Udbrud / Handelsstrategi.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi, og der hjemtages gevinst, ved brud af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.079 niveauet.

Strategi: Køb

De korte indikatorer er bremset op i et niveau, der godt kan understøtte en positiv fortsættelse.

Signalmodellerne ligger i rent sælg

 

14SPCH

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation uforandret i 2,17 pct. Den toårige rente uforandret i 0,70 pct., og den 30 årige rente falder med 0,01 pct. til 2,84 pct.

Auktionen over de 16 mia. USD 30 årige statsobligationer lå i den lave ende med en overtegning på blot 2,26, og renten blev 2,88 pct.

Den tyske 10 årige Bund stiger med 0,03 pct. til 0,63 pct. Den 2 årige stiger med 0,01 pct. til minus 0,28 pct., og den 30 årige stiger med 0,03 pct. til 1,31 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:49 i 6,693 (6,701) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,115 (1,114) for 1 USD. USD/JPY noteres i 124,4 (124,5). EUR/JPY noteres i 138,8 (138,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,464 (7,463).

 

 

USD/DKK Teknisk

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,70), ligger vi i en tertiær negativ trend. Brud af 6,73 niveauet, vil give en opbremsning og et lille købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten trendfølgende i 6,81 niveauet solgt vores lange position. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 6,76 niveauet, og positionen lukkes ved brud af 6,73 niveauet, og der købes en lang position.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,76 niveauet. (købt 6,70). Der er åbnet en shortposition (sælg) ved brud af 6,76 niveauet, og positionen lukkes ved brud af 6,76 niveauet, og der købes en lang position.

Strategi: Sælg.

De korte indikatorer ligger i negativt territorium.

Signalmodellerne ligger i rent sælg.

14USDDKK
USD/DKK: Dagschart.

 

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.114 (1.122) USD pr troy ounce (31.1035 g)

Guldchartet er brudt igennem 1.110 niveauet nedefra, og udløst købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten lukket shortpositionen ved bruddet af 1.105 niveauet. Positionen i 1.170 niveauet. Der er købt en lang position ved bruddet af 1.105 niveauet. Stop loss ved brud af 1.105 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten i 1115 niveauet lukket en shortposition i ved bruddet af 1.170 niveauet. Der er købt en position i 1.120 niveauet. Stop loss ved brud af 1.080 niveauet indtil videre.

Strategi: Køb.

 

 

Olie

Olieprisen noteres lavere til morgen, fredag.

Der er usikkerhed omkring, hvor meget olie Iran er klat til at ”smide” på markedet når embargoen på Iransk Olie ophæves. For øjeblikket går spekulationerne, at mængden kan være op til 50 mio. tønder modsvarende 25 VLCCere (supertankere) klar til afskibning – og det trykker prisen på olie.

WTI, er senest noteret i 41,94 (43,41) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 49,19 (49,87) USD pr. tønde.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.

Nikkei225 falder med 0,4 pct. (81 point) i indeks 20.514. Hang Seng stiger med 0,1 pct. (13 point) i indeks 24,032. Kina’s CSI300 stiger med 0,4 pct. (15 point) i indeks 4.090. Sydkoreas Kospi stiger med 0,4 pct. (8 point) i indeks 1.983. Australien ASX200 falder med 0,6 pct. (33 point) i 5.355.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (989), er der etableret en bekræftet negativ trend, efter den horisontale støttelinie i 997 niveauet blevet brudt, hvilket udsender et stærkt salgssignal. Efter et brud ser vi ofte test af den gamle støtte nu modstand nedefra – og det så vi i går, torsdag. Det betød at Gappet mellem 988,78 og 995,99, der opstod ved onsdagens fald er dermed lukket.

Noget kunne tyde på at gappet mellem 971 og 960 niveauerne også skal lukkes.

En etableret bekræftet negativ trend betyder, at man ikke skal være for grådig, og huske at tage sine gevinster hjem!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en position i 1.038 niveauet. Der genkøbes trendfølgende ved brud af 990 niveauet (nedefra). Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 997 niveauet. Der genkøbes ved brud af 997 niveauet (lukkes)

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 997 niveauet af en købt en lang position købt i 958 niveauet. Der genkøbes ved brud af 997 niveauet.

Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten køb af danske aktier, og der tages gevinst ved brud af 881 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Strategi: Køb

14C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer er på vej ned i oversolgt territorium.

Signalmodellerne ligger i rent sælg.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126 bedst mellem 10:00 og 11:00

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen?

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med strategien undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.