S&P500 Teknisk Vurdering (Åben Udgave)

BørsUdsigten ser Yderligere Stigninger i S&P500 de næste par dage

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.086), fik vi et vendesignal i S&P500 i form af inside reversal (vending indenfor) dagen. Det indikerer yderligere stigninger i dag, torsdag, da frygten blev handlet ud af markedet (nervøse investorer solgte ud først på dagen).

Holder vi os til lukkekurserne holder bundlinien fortsat Salgssignal udløses ved bekræftet brud af 2.080 niveauet. Ved bekræftet forståes lukkekurs eller at en lukning under synes uafvendelig.

Konsolideringen har en modstandslinie i den sekundært faldende trendlinie i 2.100 niveauet, og bundlinien i 2.080 niveauet.

Der ligge en horisontal modstand i 2.130 og støtten ligger i 2.050.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten købt en position i 2.085 niveauet, med stop loss ved brud af 2.080 niveauet (stigende støtte). Der åbnes en shortposition ved brud af 2.076 niveauet.

Strategi Køb.

Sekundært køber BørsUdsigten ved brud af 2.100 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bekræftet brud af 2.080 niveauet. Alternativ kan den horisontale modstand i 2.130 niveauet, og støtten i 2.050 benyttes som handelsinterval – men BørsUdsigten vurderer at et udbrud fra den symmetriske kile vil blive kraftig nok.

Strategi: Udbrud / Handel.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi, og der hjemtages gevinst, ved brud af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.078 niveauet.

De korte indikatorer er bremset op i et niveau, der godt kan understøtte en positiv fortsættelse.

Signalmodellerne ligger i rent sælg

 

13SPCH: Dagschart


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.